Susanna Ginman

Ledare: Attityder och pengar

Det finns många agendor i diskussionen om familjeledigheterna. En sak är ändå klar: det krävs mer öronmärkt pappaledighet om vi vill att pappor ska stanna hemma.
14.2.2018 - 15.50

Susanna Ginman

Ledare: Familjeledigheterna under lupp

Trycket på att reformera familjeledigheten är stort. Mammorna ska höja sysselsättningsgraden. Papporna ska få mer öronmärkt ledighet och en större roll hemma.
27.2.2017 - 21.00

Susanna Ginman

Ledare: Pappakvoter effektivast

Det är glädjande att föräldraledigheterna har tagit sin berättigade plats på den politiska agendan. En färsk utredning bekräftar att särskilda pappakvoter behövs.
21.11.2016 - 06.53

Norsk expert på familjepolitik: Slopa hemvårdsstödet

Slopa hemvårdsstödet – det är professor Katrine Vellesen Løkens råd till Finland om kvinnors ställning på arbetsmarknaden ska stärkas. I Island och Sverige tar pappor ut betydligt mer föräldraledigt än hos oss, men i båda länderna finns planer på ytterligare kvotering.
22.10.2016 - 06.00

Insändare: Felaktigt om SFP:s familjepolitik

14.9.2016 - 05.50

SFP vill låta ungdomar tjäna 500 och behålla stöd

24.8.2016 - 11.20

Nylander vill reformera föräldraledigheterna

17.8.2016 - 12.39