"Hangöåldringen blev inte lämnad utan vård"

Den 92-åriga kvinnan som påstås ha dött av svält och törst i Hangö har inte lämnats vind för våg av hemvårdarna. Det hävdar grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander bestämt. Stadens utredning av fallet blev klar på torsdagen.
22.9.2017 - 05.49

Insändare: Vanvårdens fatala följder

Det är viktigt att den tilltagande vanvården blir uppmärksammad om vi tycker att Finland borde vara en rättsstat där det finns plats för att respektera människovärdet oberoende av ålder eller sjukdom. Alla skall ha rätt till godtagbara levnadsförhållanden.
20.9.2017 - 05.55

Stor belastning inom hemvården

Samtidigt som antalet klienter inom hemvården har ökat har personalen minskat, visar en undersökning vid THL. Enligt en annan undersökning som THL publicerade i början av sommaren upplever drygt hälften av hemvårdarna ofta att de inte hinner göra sitt jobb ordentligt.
27.7.2017 - 05.52

Nordsjö löste ekvationen i hemvården – både klienter och vårdare vinnare

Patentlösningar är sällsynta i trassliga lägen, men i hemvården i Nordsjö kommer man ganska nära. En omläggning av uppgifterna och arbetspassen har minskat på brådskan och sjukskrivningarna och gett mer tid för klienterna.
27.7.2017 - 05.46

Reijo Voutilainen blev av med sina ben men har inga planer på att sitta kvar i rullstolen – "Hemvård ger motivation"

Att bli av med ett ben är inte lätt. Reijo Voutilainen, bosatt i Karleby, förstod ändå att han inte hade några alternativ – det gick inte att få bukt med infektionen som hans diabetes orsakat.
9.7.2017 - 13.34

Utredning: Sänk dagisavgifterna ytterligare

Hur få fler barn att delta i småbarnspedagogiken? Det har en utredningsgrupp nu funderat på och föreslår att dagisavgifter sänks och att hemvårdsstödet förkortas med ett år.
29.6.2017 - 12.24

Insändare: Hemvården är i kris – klienterna, vårdarna och de anhöriga lider

Hemvården är full av människor vars rätta plats inte är hemma och i praktiken blir deras vård snarare vanvård.
31.5.2017 - 05.55

"Beklagligt misstag"

Vid Helsingfors östra hemvårdsområde ser man fallet som ett enskilt beklagligt fall där det brustit i kommunikationen mellan olika myndigheter.
21.5.2017 - 12.20

Susanna Ginman

Ledare: Rekrytera mera och bättre

Helsingfors stad hänvisar till rekryteringssvårigheter i sitt svar till riksdagens justitieombudsman om brister i den svenska hemvården i Helsingfors. Nu behövs nya metoder.
18.5.2017 - 16.11

Äldreomsorgen prickas igen: Skröpliga äldre vårdas för länge hemma

Helsingfors stads bedömningsprocess som gäller äldres behov av dygnetruntvård tar för länge, och en lämplig plats i dygnetruntvården finns inte alltid då det behövs. Det anser stadens revisionsnämnd i sin utvärderingsberättelse för 2016.
17.5.2017 - 17.11

Folkhälsan kan utvidga sin hemtjänst för äldre i Helsingfors

Folkhälsan överväger att utvidga sin hemtjänst på svenska i Helsingfors då vårdreformen träder i kraft år 2019. Det här skulle vara en stor förändring jämfört med i dag då Folkhälsan inte erbjuder offentligt finansierad hemtjänst i huvudstaden.
13.5.2017 - 06.00

THL: Fler klienter i hemvården - mindre personal

Personalen i hemvården har minskat trots att antalet klienter samtidigt har ökat.
11.4.2017 - 14.58

Insändare: Ingen prioriterar hemvården

Varför är det undantag varje gång en anhörig oförhappandes råkar gå på besök?
23.3.2017 - 05.50

Insändare: Kylskåpet är tomt, likaså frysen

Utan mitt besök hade släktingen fått vara undernärd i några dagar, något som enligt hemvårdens läkare är det värsta scenariot som kan hända.
11.3.2017 - 05.50

Allt färre får hemvård på svenska i Helsingfors

Det är svårt att rekrytera svenskspråkig vårdpersonal i Helsingfors, och staden tävlar om nyutexaminerade med privata vårdbolag. Nu går de anställda vid stadens långtidsvård på svenskkurs samtidigt som färsk statistik visar att allt färre erbjuds svenskspråkig hemvård.
6.1.2017 - 05.00

Insändare: Sämre än djurskötsel

Läkarna medger fel, men bara om sådant de själva inte varit med om att besluta om.
15.11.2016 - 05.50

Insändare: Vilja finns att ta tag i utmaningar

Rekryteringen av svenskspråkiga vårdare är för tillfället svår, även vid Helsingfors stad.
14.11.2016 - 05.50

Insändare: SFP:s modell inte mer flexibel

10.9.2016 - 05.50