De försvarar digital studentexamen: "Slarvfelen försvinner"

Eleverna lär sig programmen i ett nafs, onödiga fel faller bort och läraren får bättre möjligheter att stödja eleven. De kritiserade digitala studentskrivningarna har också starka stödtrupper – förutsatt att tekniken fungerar.
13.10.2018 - 07.06

Självmorden kantar sydkoreanska elevers väg mot toppsiffror

Sydkoreas skolsystem hyllas ofta internationellt. Men jakten på betyg ger också höga självmordssiffror. Nu höjs röster som vill reformera landets utbildningssystem.
20.8.2018 - 11.00

Bedömningen väcker diskussion, föräldrarna ska involveras mer – hur fungerar skolans nya läroplan?

För två år sedan introducerades en ny läroplan för lågstadierna och högstadierna. Två år senare söker den ännu sina former – vilket också är meningen.
17.8.2018 - 20.02

Är den svenskspråkiga skolan sämre än den finskspråkiga? HBL testade sex sega påståenden

I Pisaundersökningar på 2000-talet har elever i svenskspråkiga skolor ofta presterat något sämre än sina kolleger i finskspråkiga skolor. Teorierna om vad skillnaden berott på är många. HBL bad tre experter bemöta sex påståenden utifrån sina egna erfarenheter och forskning på området.
16.8.2018 - 08.02

"Jag kom in i klassrummet och det var knäpptyst"

Tre fjärdedelar av finländarna använder en smarttelefon. Men nu höjer lärare, psykologer och även gymnasister röster om att det gått för långt. De har en lång lista argument att uppvisa: koncentrationssvårigheter, psykisk ohälsa, sömnbrist och ensamhet.
13.8.2018 - 06.30

Barnen fick för lätta uppgifter – då valde familjen hemskola

Skolstarten ser annorlunda ut för familjen Krogius där barnen går i hemskola. De har inga läxor, prov eller betyg.Beslutet om hemundervisning togs efter beskedet från skolans rektor: "Vi har inget att erbjuda ert barn".
12.8.2018 - 07.30

Utbildningsstyrelsen: Det kan finnas regionala skillnader i undervisningen i programmering

Finlands nya läroplan för den grundläggande utbildningen trädde i kraft för två år sedan, och ett av dess mål är att utveckla elevernas digitala kompetens. Programmering har blivit en del av elevernas vardag, men alla är inte förtjusta i ämnet. – Jag tycker det är lite tråkigt, säger femteklassaren Emma Kari i Vasa.
11.8.2018 - 08.45

Helsingfors skolor ändrar bedömningen – fokus på barnens egna reflektioner

Helsingfors inför så kallad portföljpedagogik i grundskolorna. Bedömningen ska fokusera mera på reflektion och diskussion än på själva betyget.– Den modell som vi haft i bedömningen var kanske lite gammaldags, säger undervisningschef Niclas Rönnholm.
11.8.2018 - 07.30

Lärare kämpar med växande byråkrati som stjäl tid av undervisningen

Nio av tio lärare i grundskolan upplever att det så kallade trestegsstödet i den nya läroplanen ökat arbetsmängden. Till de största tidstjuvarna hör en uppsjö av elektroniska dokument som kontinuerligt ska fyllas i. – Tiden med eleverna minskar, säger klassläraren Susanne Pessi.
10.8.2018 - 07.58

Lärare utsätts för mobbning i skolan: "Det kan vi inte tolerera"

Klotter på toalettdörrar och väggar i skolorna har flyttat ut på webben. Varje år får Finlands svenska lärarförbund FSL vetskap om att någon elev har skrivit kränkande saker på sociala medier om någon lärare.
7.8.2018 - 15.15