Utbildningsstyrelsen: Det kan finnas regionala skillnader i undervisningen i programmering

Finlands nya läroplan för den grundläggande utbildningen trädde i kraft för två år sedan, och ett av dess mål är att utveckla elevernas digitala kompetens. Programmering har blivit en del av elevernas vardag, men alla är inte förtjusta i ämnet. – Jag tycker det är lite tråkigt, säger femteklassaren Emma Kari i Vasa.
11.8.2018 - 08.45

Helsingfors skolor ändrar bedömningen – fokus på barnens egna reflektioner

Helsingfors inför så kallad portföljpedagogik i grundskolorna. Bedömningen ska fokusera mera på reflektion och diskussion än på själva betyget.– Den modell som vi haft i bedömningen var kanske lite gammaldags, säger undervisningschef Niclas Rönnholm.
11.8.2018 - 07.30

Lärare kämpar med växande byråkrati som stjäl tid av undervisningen

Nio av tio lärare i grundskolan upplever att det så kallade trestegsstödet i den nya läroplanen ökat arbetsmängden. Till de största tidstjuvarna hör en uppsjö av elektroniska dokument som kontinuerligt ska fyllas i. – Tiden med eleverna minskar, säger klassläraren Susanne Pessi.
10.8.2018 - 07.58

Lärare utsätts för mobbning i skolan: "Det kan vi inte tolerera"

Klotter på toalettdörrar och väggar i skolorna har flyttat ut på webben. Varje år får Finlands svenska lärarförbund FSL vetskap om att någon elev har skrivit kränkande saker på sociala medier om någon lärare.
7.8.2018 - 15.15