Finlands skolettor har jämlika kunskaper – varken modersmål, ort eller kön spelar stor roll

1.8.2019 - 20.13

Ex-kuratorn: "Jag har träffat sjuåringar som funderar på karriären"

10.1.2019 - 18.50 Premium

Helsingforsfullmäktige: Rasister får inte demonstrera nära skolor

12.10.2018 - 14.28

Kyrkslätt polisanmäls för gemensam religionsundervisning – i huvudstadsregionen varierar praxis

6.10.2018 - 08.03

Kyrkslätt polisanmäls för gemensam religionsundervisning – i huvudstadsregionen varierar praxis

6.10.2018 - 08.00

"Det är en säkerhetsrisk" – Lärarna mäktar inte med när staden sparar

25.9.2018 - 13.41

Bedömningen väcker diskussion, föräldrarna ska involveras mer – hur fungerar skolans nya läroplan?

17.8.2018 - 20.00

Förstaklassister ska utvärderas i ett nationellt test

9.8.2018 - 21.39

Kaikkonen: "Småbarnsskola" kan ge barnen en jämlik start

24.2.2018 - 18.35

John-Erik Jansén

Ledare: Klent intresse för att slopa svenskan

Intresset ser ut att vara svagt för att delta i språkförsöket där det andra inhemska språket blir frivilligt i grundskolan.
22.2.2018 - 21.00

Digitala färdigheter orosmoment för grundskolan

16.2.2018 - 17.08

Grundskolans förnyande har jämlikhet som ledord

16.2.2018 - 16.57

Helsingforselever ska lära sig finska redan i ettan

14.12.2017 - 14.43

HS: Teknologi på lektionerna kan störa inlärningen

4.12.2017 - 06.51

Susanna Ginman

Ledare: Mera utbildning för alla

Vi har för få högt utbildade i Finland. Målet är att hälften ska ha högskoleexamen om tretton år, vilket kräver att vi satsar också på de tidigare stadierna. Grundskolan ger inte längre jämlika förutsättningar.
19.11.2017 - 09.00

Kyrkslätt kritiseras för undervisningen i religion

26.10.2017 - 06.06

Susanna Ginman

Ledare: Skolstödet ger klara resultat

I Helsingfors har skolor i utsatta områden länge fått stöd i form av extra pengar. Nu har stödet utvärderats och visat sig fungera utmärkt.
21.8.2017 - 13.06

Susanna Ginman

Ledare: Skolan på skolbänken

Från och med den här eller nästa vecka är alla barn på väg till skolan igen. Men också själva skolan är på skolbänken. Läroplanerna är nya, förändringen kommer med små steg – men pågår ständigt.
7.8.2017 - 21.00

John-Erik Jansén

Ledare: Könsroller styr valet av framtid

Jämställdhet mellan pojkar och flickor ingår sedan decennier i utbildningens värdegrund. Jämställdheten betonas också i läroplanen på alla nivåer.
18.5.2017 - 21.00

Svenska skolan i Lahtis växer i rasande fart

19.12.2016 - 13.28