Kyrkslätt polisanmäls för gemensam religionsundervisning – i huvudstadsregionen varierar praxis

Kyrkslätt bryter mot lagen om grundläggande undervisning, anser ortodoxa kyrkan, som lämnat in en polisanmälan mot kommunen. I städerna i huvudstadsregionen är religionsundervisningen organiserad på olika sätt, från delvis gemensamt till helt egna grupper.
6.10.2018 - 08.09

Kyrkslätt polisanmäls för gemensam religionsundervisning – i huvudstadsregionen varierar praxis

Kyrkslätt bryter mot lagen om grundläggande undervisning, anser ortodoxa kyrkan, som lämnat in en polisanmälan mot kommunen. I städerna i huvudstadsregionen är religionsundervisningen organiserad på olika sätt, från delvis gemensamt till helt egna grupper.
6.10.2018 - 08.02

"Det är en säkerhetsrisk" – Lärarna mäktar inte med när staden sparar

I en Lojoskola har gruppstorleken blivit för stor i flera praktiska ämnen. Lärarna är oroliga för att inbesparingar leder till säkerhetsrisker i skolan.
25.9.2018 - 13.41

Bedömningen väcker diskussion, föräldrarna ska involveras mer – hur fungerar skolans nya läroplan?

För två år sedan introducerades en ny läroplan för lågstadierna och högstadierna. Två år senare söker den ännu sina former – vilket också är meningen.
17.8.2018 - 20.02

Förstaklassister ska utvärderas i ett nationellt test

Omkring 7 000 förstaklassister ska från och med augusti i år delta i ett riksomfattande test där den språkliga och matematiska begåvningen utvärderas.
9.8.2018 - 21.52

Kaikkonen: "Småbarnsskola" kan ge barnen en jämlik start

24.2.2018 - 18.40

John-Erik Jansén

Ledare: Klent intresse för att slopa svenskan

Intresset ser ut att vara svagt för att delta i språkförsöket där det andra inhemska språket blir frivilligt i grundskolan.
22.2.2018 - 21.00

Digitala färdigheter orosmoment för grundskolan

Barn och ungas digitala färdigheter är ett område där utbildningens jämlikhet behöver förbättras, säger professor Jouni Välijärvi.
16.2.2018 - 17.09

Grundskolans förnyande har jämlikhet som ledord

Den finländska grundskolan ska förnyas. Målet är världens bästa och jämlika skola.
16.2.2018 - 16.57

Helsingforselever ska lära sig finska redan i ettan

I enlighet med stadens nya strategi ska språkundervisningen inledas tidigare än förut.
14.12.2017 - 15.20

HS: Teknologi på lektionerna kan störa inlärningen

En analys av Pisa-resultaten visar att användningen av teknologiska hjälpmedel på lektionerna kan ha negativa effekter på inlärningen. En stor del av tiden går åt att lösa tekniska problem.
4.12.2017 - 07.04

Susanna Ginman

Ledare: Mera utbildning för alla

Vi har för få högt utbildade i Finland. Målet är att hälften ska ha högskoleexamen om tretton år, vilket kräver att vi satsar också på de tidigare stadierna. Grundskolan ger inte längre jämlika förutsättningar.
19.11.2017 - 09.00

Kyrkslätt kritiseras för undervisningen i religion

Skolorna i Kyrkslätt bryter mot lagen när de undervisar elever ur olika trossamfund gemensamt. Regionförvaltningsverket har hört Utbildningsstyrelsens och Diskrimineringsombudsmannens experter som också kritiserar kommunens sätt att sköta frågan.
26.10.2017 - 06.06

Susanna Ginman

Ledare: Skolstödet ger klara resultat

I Helsingfors har skolor i utsatta områden länge fått stöd i form av extra pengar. Nu har stödet utvärderats och visat sig fungera utmärkt.
21.8.2017 - 16.30

Susanna Ginman

Ledare: Skolan på skolbänken

Från och med den här eller nästa vecka är alla barn på väg till skolan igen. Men också själva skolan är på skolbänken. Läroplanerna är nya, förändringen kommer med små steg – men pågår ständigt.
7.8.2017 - 21.00

John-Erik Jansén

Ledare: Könsroller styr valet av framtid

Jämställdhet mellan pojkar och flickor ingår sedan decennier i utbildningens värdegrund. Jämställdheten betonas också i läroplanen på alla nivåer.
18.5.2017 - 21.00

Svenska skolan i Lahtis växer i rasande fart

Det började med sju elever i en enrummare år 2005. I dag går 90 barn på den svenska skolstigen i Lahtis. I sommar börjar arbetet med att renovera framtidens Svenska gården. Intresset för svensk verksamhet är stort i den helfinska staden.
19.12.2016 - 13.29

Pisachock slår mot Australien

Tongångarna är hårda i Australien efter att landet tappat i alla tre ämnen i årets Pisarapport. Forskare ser likheter mellan landets skolsystem och det svenska.
18.12.2016 - 12.23

FFC vill förlänga läroplikten

Förläng läroplikten för att hindra att unga marginaliseras. Det här föreslår fackcentralen FFC.
9.12.2016 - 07.34

Extremister får sympati av elever i Göteborg

Mer än var tionde elev i Göteborgs nordöstra förorter säger sig sympatisera med religiösa extremistorganisationer visar en färsk enkätundersökning.
28.10.2016 - 19.18