Analys: Nu ska spurten löpas med ordentlig baksmälla - det ser svårt ut

Det är tre veckor kvar av sittande riksdag, om inte talmannen lägger in extra plenum. Blir det alls klart - och i så fall hur?
22.2.2019 - 20.09 Premium

Tungt jobb - men det här har grundlagsutskottet kommit fram till

Klockan 17 på fredagen meddelade grundlagsutskottet att de är klara med sitt utlåtande om vårdreformen. – En hel del justeringar måste ännu göras, säger vänsterns Annika Lapintie.
22.2.2019 - 18.17 Premium

Grundlagsutskottet förväntas ge sitt utlåtande om vårdreformen i dag

I dag förväntas riksdagens grundlagsutskott bli klart med sitt utlåtande om vårdreformen. Fredagens utskottsmöte inleds klockan 9.
22.2.2019 - 08.39

Grundlagsutskottet fortsätter att behandla vårdreformen

Riskdagens grundlagsutskott fortsätter att jobba med sitt utlåtande om vårdreformen i dag. Klockan 8.30 sammanträder utskottet igen för att återuppta arbetet.
21.2.2019 - 07.55

Massövervakning oroar ännu grundlagsexperter – också JK och JO vill precisera underrättelselagar

Underrättelselagarna skickades tillbaka till utskottsbehandling efter twitterkritik – nu har de kommenterats.
20.2.2019 - 15.35

Grundlagsutskottet fortsätter med vårdreformen - det kan ta dagar ännu

Grundlagsutskottet fortsätter med sitt arbete med att få klart utlåtandet om vårdreformen i dag. Utskottet inledde den detaljerade behandlingen i går kväll.
20.2.2019 - 08.34

Analys: I elfte timmen är ingen snygg i spegeln - jätteprojekt måste behandlas utan tvivel

Två jättereformer - vårdreformen och underrättelselagarna - har på olika sätt drabbats av press och tvister om grundlagsproblem. Ju närmare val, desto mer stiger oron.
13.2.2019 - 18.01

Osäkert om grundlagsutskottet blir klart denna vecka med avgörande utlåtande

Grundlagsutskottet kunde inte heller på tisdagen slutföra sitt arbete med att granska om lagpaketet om vård- och landskapsreformen följer grundlagen. Det är osäkert om utskottet alls blir klart med arbetet denna vecka.
12.2.2019 - 16.20

Susanna Ginman

Ledare: Segt in i det sista – innehållet viktigare än tidtabellen

Grundlagsutskottet behöver mera tid för att komma fram till sitt utlåtande om vård- och landskapsreformen än dess ledning eller tjänstemän trodde.
12.2.2019 - 15.40 Premium

Vårdreformens öde avgörs i grundlagsutskottet – mötet fortsätter på tisdag

Utskottet behandlade vårdreformen i åtta timmar på måndagen och arbetet fortsätter.
11.2.2019 - 19.41

Grundlagsutskottet morrade om Terhos Ålandskläm – "inte korrekt"

Måndagen var en maratondag för grundlagsutskottet, som inledde med grönt ljus till Ålands finansiering, och fortsatte med sin spurt i vårdreformen.
11.2.2019 - 16.20 Premium

Slutspurt i riksdagen: Skärpning för demonstranter, ändringar i vårdavgifterna

Ett par hundra lagar är aktuella då riksdagen återupptar arbetet efter julpausen. Håll koll på detta när den politiska våren inleds.
7.1.2019 - 20.06

Tommy Westerlund

Ledare: Bromsa brådskande underrättelselagar

En stor del av riksdagen gav grönt ljus för att snabbt få nya underrättelselagar, men snabbheten får inte gå ut över lagligheten.
20.11.2018 - 15.50

Grundlagsutskottet: Stramare tyglar för underrättelseverksamheten – medborgare ska inte massövervakas

Grundlagsutskottet förutsätter striktare kontroll av underrättelseverksamhet som riktar sig mot medborgarna.
16.11.2018 - 12.27

Bjarne Nitovuori

I dag: Den politiska grundlagen

I USA och Tyskland är de som ska uttolka grundlagen yrkesjurister, i Finland är de partipolitiker. Ändå är den politiska striden om posterna nästan obefintlig hos oss jämfört med de två nämnda länderna.
24.7.2018 - 06.05

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Utskott nära stolpskott?

Grundlagsutskottet kan aldrig ges en ekonomiskt kvantifierande roll när det gäller det statliga ansvaret för specifika politikområden.Att frågan ens tangerades i utskottet är skäl nog att gå vakt utanför rummet.
17.6.2018 - 08.09

Mats Löfström

I dag: Läckor, dubbelmoral och respekt

Det demokratiska systemet är nämligen ofta bara lika starkt som den svagaste länken.
9.6.2018 - 06.05

Susanna Ginman

Ledare: Inte underkänt men mycket valfrihetsläxor

Valfrihet kräver betydligt längre övergångstider och tryggade språkliga rättigheter anser grundlagsutskottet. Samlingspartiets reaktion blir avgörande.
1.6.2018 - 20.16

Efter grundlagsutskottet - vad händer sen?

Sommaren blir ännu svettig i utskotten.
1.6.2018 - 19.58

Statsministern lättad – kritisk opposition förutspår slutet på valfriheten

Valfriheten i vårdreformen kan förverkligas och kärnan i den kvarstår. Så tolkar Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo grundlagsutskottets utlåtande, medan Vänsterförbundet och De gröna ser början på slutet på valfrihetslagen. Statsminister Sipilä säger att regeringen har förbundit sig att ro reformen i hamn.
1.6.2018 - 19.25