Insändare: Tolkningen av grundlagen borde flyttas bort från grundlagsutskottet

Har vi en så svår grundlag och är kopplingen till EU:s lagar så komplicerad att inga stora förändringar är möjliga att göra utan att samtidigt göra ändringar i grundlagen eller har tolkningen av grundlagen politiserats?

13.3.2019 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Värna om rättstaten och grundlagen

Förtroendet för att lagberedningen är grundlig har under de senaste regeringsperioderna undergrävts. Det är en utveckling som måste stoppas.
24.2.2019 - 08.26 Premium

Justitiekanslern granskar Jussi Niinistös talibankommentar

21.2.2019 - 17.55

Niinistös talibankommentar upprör – oppositionen kräver att Sipilä tar ställning

21.2.2019 - 10.12

Forskare om Jussi Niinistö: Ovanligt att en minister använder ett sådant språk

20.2.2019 - 16.58

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Statsministerval?

"Ett annat sätt att besvara frågan är att sluta ögonen och begrunda alternativen Rinne och Orpo.Med min syn på politiken och med tanke på de krav jag ställer på en statsminister är det egalt vem av de två som träder till."
17.2.2019 - 07.22 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Bra att backa och kolla

Det var ett klokt beslut att återsända underrättelselagarna till utskotten, som ännu ska höra grundlagsutskottet.
14.2.2019 - 18.00 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Problemen tornar upp sig

I månadsskiftet januari-februari borde riksdagens grundlagsutskott vara klart med sitt betänkande om vård- och landskapsreformen. Det är avgörande för reformerna, men redan nu hopar sig problemen.
25.1.2019 - 15.45 Premium

Grundlagsutskottet: Stramare tyglar för underrättelseverksamheten – medborgare ska inte massövervakas

16.11.2018 - 12.27

Presidenten läxar upp riksdagen för formfel i grundlagsomröstningen

5.10.2018 - 16.16

Grundlagen ändras i brådskande ordning – VF och Biaudet röstade emot: "Det verkar lättvindigt"

3.10.2018 - 10.50

Riksdagens plenum behandlar grundlagsändring

26.9.2018 - 18.11

Niinistö tillbakavisar anklagelser om maktmissbruk

15.8.2018 - 17.10

Anu Koivunen

I dag: Grundlagsskydd

Det mediala oberoendet borde vara mycket mer än en handelsvara för politiska pragmatiker.
31.5.2018 - 06.05

Nya ändringar i spaningslagarna – regeringen vill se brådskande behandling

25.1.2018 - 16.45

John-Erik Jansén

Ledare: Grundlagen hindrar dubbel kommuntillhörighet

Många tillbringar allt längre tid i sin fritidsbostad. Det har lett till en diskussion om dubbel kommuntillhörighet, där man kunde vara skriven och betala skatt i två kommuner och inte bara i den officiella hemkommunen.
17.1.2018 - 21.00

Fredrik Sonck

Krönika: Presidenten är en blindtarm i Finlands demokrati

Jag vet inte vad ni tycker, bästa läsare, men själv känner jag att det vore uppfriskande med en liten revolution i det här landet. Inga större orgier, men presidenten kunde vi störta och konstitutionen kunde vi skriva om.
16.1.2018 - 15.50

Kan presidenten vara ett barn? Grundlagen kräver att man är infödd, men inte mycket mer

9.1.2018 - 07.47

Intervju: När "all världens docenter" och konstnärer försvarade Finland

6.12.2017 - 09.12

"Grundrättigheter gäller också papperslösa"

15.11.2017 - 18.26