Fredrik Sonck

Krönika: Presidenten är en blindtarm i Finlands demokrati

Jag vet inte vad ni tycker, bästa läsare, men själv känner jag att det vore uppfriskande med en liten revolution i det här landet. Inga större orgier, men presidenten kunde vi störta och konstitutionen kunde vi skriva om.
16.1.2018 - 15.50

Kan presidenten vara ett barn? Grundlagen kräver att man är infödd, men inte mycket mer

Grundlagen säger att en kandidat i riksdagsval ska vara myndig, och en minister ska dessutom vara "redbar och skicklig". Samma krav ställs inte direkt på presidenten.
9.1.2018 - 07.48

Intervju: När "all världens docenter" och konstnärer försvarade Finland

– Begrepp som "fosterländsk" och "nationell" har börjat få en så ful klang så det kändes som en lättnad att hitta tillbaka till en tid då de betydde något positivt. På det sättet blev den här boken också ett slags metaprojekt för mig, säger Minna Maijala.
6.12.2017 - 09.12

"Grundrättigheter gäller också papperslösa"

Då papperslösa inte vågar söka hjälp och vård eller till exempel anmäla brott växer problemen – såväl för den enskilde som för hela samhället. Det säger Alyna Smith, juridisk expert vid internationella nätverket PICUM som arbetar för papperslösas rättigheter.– Därför är det jätteviktigt att det finns en brandmur mellan grundläggande service å ena sidan och migrationsmyndigheternas och polisens åtgärder å den andra.
15.11.2017 - 18.26

Elina Pirjatanniemi

I dag: Om de bokstavstrogna

Lagtolkning är inte juristers konspiratoriska påfund utan en väsentlig del av lagtillämpningen.
9.11.2017 - 06.05

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Backa inte till 1919

"Att Saml får valfrihet och Centern landskapen är inte resultat av kompromisser eller statskonst.Det står för ren och skär kohandel.För en miserabel politisk kultur.Konstitutionen står ovanom detta och behöver inte känna någon skuld – liksom inte heller grundlagsutskottet."
29.10.2017 - 08.01

Professorer sågar Wahlroos pamflett – "Märkligt hur det rörs om i samma soppa igen"

– De här tongångarna verkar komma från samma syltfabrik, säger Tuomas Ojanen, professor i författningsrätt, om Wahlroos pamflett och tidigare Samlingspartistiska grundlagskritiker. – Det här är nu en bankirs åsikt, säger professor Juha Lavapuro.
23.10.2017 - 19.37

Wahlroos på krigsstigen mot grundlagen

Finansmannen Björn Wahlroos ogillar skarpt Finlands grundlag som dikterar hur landet ska styras och anser att grundlagen sätter käppar i hjulen för nödvändiga reformer. Wahlroos skulle vilja ge presidenten mer makt och kritiserar grundlagsutskottet för inkompetens och för att vara vänstervridet.
23.10.2017 - 14.31

Wahlroos vill stöpa om grundlagsutskottet och stärka presidentmakten

Finansmannen Björn Wahlroos anser att grundlagsutskottets arbetssätt borde ändras i en mer formell riktning så att det påminner om rättsprocesser.
23.10.2017 - 08.12

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Logiskt – och vackert

"Niinistö tydliggör – medvetet eller omedvetet – att en president vars huvudsakliga uppgift är att leda utrikespolitiken har förlorat en stor del av ämbetets politiska – eller politiserade – del.Vi har med andra ord en grundlagsförändring som har fungerat som den skulle. Frånvaron av inrikespolitiska lockelser har gjort det lättare för presidenten att ställa sig ovanom partipolitiken."
11.6.2017 - 09.06

Pensionärsförbundet ber JK granska bristande översättning

Många svenskspråkiga blir utan möjlighet att påverka demokratiska processer då lagförslag, rapporter och beredningar allt mer sällan översätts till svenska, eller översätts först i ett sent skede, anser Svenska pensionärsförbundet i en skrivelse till Justitiekansler.
23.5.2017 - 10.53

Susanna Ginman

Ledare: Svensk vård tryggas inte

Regeringen har avgett lagarna om vårdreformen och landskapen till riksdagen. Dessvärre har förändringar som skulle trygga vården på svenska inte gjorts.
2.3.2017 - 16.05

Hidén: Regeringspartierna gjorde fel

Professor emeritus Mikael Hidén, en av våra främsta statsförfattningsexperter, är kritisk till hur regeringspartierna agerade då riksdagen fattade beslut om vilka sjukhus som i framtiden ska ha omfattande jour. Grundlagsutskottet borde enligt Hidén ha hörts en gång till, men regeringspartierna röstade ned SFP:s förslag om det.
2.3.2017 - 15.33

Henriksson: Ofattbart att justitieministern vill ändra grundlagen

Det är ofattbart att arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) talar om att ändra grundlagen och motiverar det med frågor som gäller asylsökande, säger SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson.
9.2.2017 - 18.06

Antonia Wulff

I dag: Hallå, SFP!

Om SFP underskriver tanken om att priset är allena saliggörande har alla framtida slag om svenskans framtid redan förlorats.
23.1.2017 - 06.02

Insändare: Ett råd vid statsrådet skulle knappast vara oberoende

Man kan också överväga att ge de högsta domstolarna ökade befogenheter att pröva lagars grundlagsenlighet.
20.1.2017 - 05.58

Yle: Justitiekanslern fick inte hjälpa vid lagberedning

Social- och hälsovårdsministeriet drog inte nytta av hjälpen som justitiekanslern erbjöd i beredningen av lagen om integrationsstöd för invandrare, rapporterar Yle.
5.1.2017 - 19.29

Insändare: Ultimatum blev rättesnöre

Justitiekanslerns nödrop visar att inställningen till lag och rättvisa inte blivit bättre.
4.1.2017 - 05.50

Insändare: Grundlagens värde bedöms genom pensionärernas medborgarinitiativ

Linjen har varit att försämra de tidigare pensionärernas ställning och att öka förmåner som är kostsamma för blivande pensionärer.
2.1.2017 - 06.03

Insändare: Ett obehagligt uppvaknande för Svenskfinland

Att vara grundlagsfundamentalist är alltid att föredra framför att vara likgiltig vad gäller tolkningen av grundlagen.
31.12.2016 - 05.58