Klimativern en risk för att Helsingfors växer igen

Ska Helsingfors vara en klimatsmart och hållbar stad kan man inte bara bygga tätare för att möta en växande befolkning. Prutar man på grönområdena och naturskyddsområdenas buffertzoner går det ut över stadsbornas rekreationsmöjligheter, anser en stadsgeograf.
10.2.2017 - 04.34