fysik
»

Ny teknik gör ytor hala och maskiner klimatsmarta

När en femtedel av världens energi går åt bara till att övervinna friktion säger det sig självt att teknik som minskar på friktionen ger ekonomiska och klimatfördelar. VTT-professorn Kenneth Holmberg får ett pris för sina forskningsframsteg på området.
14.1.2018 - 09.27

Vacker matematik gav Nobelpris

David Thouless, Duncan Haldane och Michael Kosterlitz. Så heter forskarna som tilldelas årets Nobelpris i fysik för sina upptäckter kring topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser.
4.10.2016 - 12.56

Nobelpristagaren i fysik offentliggörs

Några som pekats ut som potentiella pristagare är forskarna bakom observatoriet LIGO, som drygt hundra år efter att Einstein förutspått dem för första gången kunde se gravitationsvågor.
4.10.2016 - 07.24