Finland stöder personer med funktionsnedsättning i Syrien

22.1.2020 - 20.09

Insändare: Vi med funktionsnedsättning har samma behov som alla andra


3.12.2019 - 05.55

Insändare: Med tejp över munnen i kamp för sina rättigheter

Inom handikappservicen, omsorgen och specialutbildningen för unga vuxna och vuxna råder en extremt låg ambitionsnivå.
4.10.2019 - 05.55

Insändare: Handikappombudsman behövs liksom individuellt straffansvar för socialsektorns tjänstemän

Då handikapp- och specialomsorgslagstiftningen nu fusioneras inledde vissa handikapporganisationer en kampanj mot personlig assistans för de senare.
10.8.2019 - 05.56

Bokrecension: En kropp i rullstolen och i språket

2.6.2019 - 06.58 Premium

Insändare: Personer med funktionsnedsättning önskar ett gott liv på jämlika villkor

FDUV vill se ett funktionsrätt Finland, alltså ett Finland och som gör rätt i frågor som berör personer med funktionsnedsättning.
6.4.2019 - 05.55

Sofia Tikkanen siktar på medalj i Special Olympics

6.3.2019 - 06.40 Premium

Ny färdtjänst oroar taxikunder som är beroende av skjutsarna – "Frågan är om responsen haft någon betydelse"

4.3.2019 - 06.57 Premium

Oanmälda inspektörer hittade bursängar i boende

29.8.2018 - 16.18

Insändare: Självbestämmande får inte vara vanvård

Oberoende av om man bor i grupp- eller egen bostad ska man få behövligt stöd till det egna hemmet.
29.8.2018 - 05.55

Insändare: Vi får imaginär service och låtsaspengar

Att få lagstadgad hjälp är mer än ett heldagsjobb. Besvärsrumban är också dyrare än det hade varit att genomföra själva servicen.
28.7.2018 - 05.55

Insändare: Svenskspråkig service måste tryggas

Förslaget Kårkulla utarbetat innebär inte att ett landskap ska få produktionsansvar.
17.6.2018 - 05.45

Susanna Ginman

Ledare: Det finlandssvenska dilemmat i ett nötskal

Det finlandssvenska grälet om hur servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska skötas i framtiden beror delvis på missförstånd. Men det visar ändå hur utsatta minoriteter, och minoriteter i minoriteter är.
16.6.2018 - 21.00

Kårkulla: Förfinskning om verksamheten splittras

13.6.2018 - 16.20

Språkbruk är maktbruk: "Vi har ingen skyldighet att fungera på ett visst sätt"

7.6.2018 - 20.52

"Målet måste vara inkludering i alla sammanhang"

4.2.2018 - 07.00

Mode för rullstolsburna stoppas

31.1.2018 - 22.03

Alla blir modeller på Prakticums catwalk

21.11.2016 - 16.58

Insändare: Satsa på självständigt liv med stöd för funktionshindrade

26.8.2016 - 06.00

För CP-skadade Janna är diskriminering vardagsmat

30.7.2016 - 19.42