Ny färdtjänst oroar taxikunder som är beroende av skjutsarna – "Frågan är om responsen haft någon betydelse"

Att inte ha möjlighet att göra ett kort uppehåll vid bankautomaten på en taxiresa mellan hemmet och jobbet. Bland annat det här oroar synskadade Kaisa Penttilä och Raoul Leidenius. De anser att det nya systemet för färdtjänster i västra Nyland blir en klar försämring i det dagliga livet.
4.3.2019 - 06.57 Premium

Oanmälda inspektörer hittade bursängar i boende

Bursängar måste slopas inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, kräver riksdagens justitieombudsman.
29.8.2018 - 16.19

Insändare: Självbestämmande får inte vara vanvård

Oberoende av om man bor i grupp- eller egen bostad ska man få behövligt stöd till det egna hemmet.
29.8.2018 - 05.55

Insändare: Vi får imaginär service och låtsaspengar

Att få lagstadgad hjälp är mer än ett heldagsjobb. Besvärsrumban är också dyrare än det hade varit att genomföra själva servicen.
28.7.2018 - 05.55

Insändare: Svenskspråkig service måste tryggas

Förslaget Kårkulla utarbetat innebär inte att ett landskap ska få produktionsansvar.
17.6.2018 - 05.45

Susanna Ginman

Ledare: Det finlandssvenska dilemmat i ett nötskal

Det finlandssvenska grälet om hur servicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning ska skötas i framtiden beror delvis på missförstånd. Men det visar ändå hur utsatta minoriteter, och minoriteter i minoriteter är.
16.6.2018 - 21.00

Kårkulla: Förfinskning om verksamheten splittras

Kårkullas samkommundirektör och styrelseordförande är förbluffade över den massiva kritiken och säger att man har misstolkat dem och vägrat lyssna på dem.
13.6.2018 - 16.22

Språkbruk är maktbruk: "Vi har ingen skyldighet att fungera på ett visst sätt"

En svensk kampanj uppmärksammar de funktionsnedsattas position i samhället och utmanar och ifrågasätter vår syn på människor med funktionsvariationer.
7.6.2018 - 20.54

"Målet måste vara inkludering i alla sammanhang"

Personer med funktionsnedsättning löper två till tre gånger större risk att dö i katastrofer än andra, och då människor flyr är det de som är mest sårbara. Särskilt utsatta är barnen. Ett av de allra största hindren för personer med funktionsnedsättning är ändå de negativa attityderna, säger Gopal Mitra, programspecialist och andreman på Unicefs program för barn med funktionshinder.
4.2.2018 - 07.00

Mode för rullstolsburna stoppas

Copenhagen Fashion Week stoppar den svenska designern Louise Linderoths klädkollektion för bland andra rullstolsburna.
31.1.2018 - 22.07

Alla blir modeller på Prakticums catwalk

21.11.2016 - 16.58

Insändare: Satsa på självständigt liv med stöd för funktionshindrade

26.8.2016 - 06.00

För CP-skadade Janna är diskriminering vardagsmat

30.7.2016 - 19.42

Kommuner skär ned på lägerstöden till vuxna med funktionsnedsättning

20.7.2016 - 13.58

VR diskriminerade passagerare med funktionsnedsättning

22.6.2016 - 17.11

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning träder i kraft

10.6.2016 - 07.05

Konkurrensutsatt boende bekymrar funktionshinderorganisationer

28.5.2016 - 14.42