Insändare: Valfrihet gäller inte funktionshindrade

Enligt hörsägen hör rika Esbo till de svåraste och mest rigida när det gäller att ge service till funktionshindrade.
6.12.2018 - 05.53

Insändare: Motstridiga förväntningar på social-, hälso- och landskapsreformen

För att garantera en mångfaldig marknad för små grupper av funktionshindrade med svenska som modersmål behövs ett landskapsöverskridande samarbete.
5.12.2018 - 05.50

Kim vägde bara 36 kilo – nytt boende räddade hans liv

26.8.2018 - 07.00

En vän som Jukka litar på i vått och torrt

26.7.2018 - 06.03

"Folk börjar känna sig som marknadsvaror"

12.10.2017 - 14.07

Insändare: Talhandikappservicen brister

Kommunikationsförmågan är viktig. Det inser var och en som förlorat eller fråntagits densamma. Man går miste om mycket om man inte kan kommunicera i sak, påvisa inlärning, kontakta myndigheter, dela med sig info, läsa nyheter, kommentera, protestera eller anmäla nödläge.
2.10.2017 - 05.55

Insändare: Familjer med barn med funktionsnedsättning oerhört belastade

Vardagen förändras grundligt för familjer som får ett barn med intellektuell eller annan funktionsnedsättning.
1.10.2017 - 05.55

Insändare: Handikappservicen utvecklas kontinuerligt

Varje barn är unikt, och de lösningar som barn i behov av mer stöd för sin skolgång drar mest nytta av utreds och utprövas av pedagogerna i samarbete med vårdnadshavarna.
24.9.2017 - 05.45

Insändare: Handikappsektorn är ett enda övergrepp

Regeringen Sipilä arbetar målmedvetet (kanske aningslöst, annat vore för grymt) för misär och nyanstalter, trots att landet ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade, CRPD.
19.9.2017 - 05.55

Insändare: Funktionshinderlagen förnyas – men blir det bättre?

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) oroar sig för lagförslaget till ny funktionshinderlag. FDUV har i många år arbetat för en sammanslagning av lagen om specialomsorger och handikappservicelagen.
8.7.2017 - 05.55

Insändare: Rättsstatens paradoxer

Rättsstaten är satt ur funktion, konstaterar Bo Holmberg (Hbl 7.6). Diskrepansen mellan internationella, bindande avtal, när det gäller lagstiftning och servicen i vardagen är enorm. Klassifikationssystemen gör funktionshinder till ett särintresse (de har andra behov än ”vi”).
3.7.2017 - 05.55

Insändare: Gör kommunen tillgänglig för alla

Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt i samhällsplaneringen.
13.3.2017 - 05.40

"Det är svårare att måla med fötterna"

12.12.2016 - 05.44