Kim vägde bara 36 kilo – nytt boende räddade hans liv

Kommunerna drivs av en iver att konkurrensutsätta vården – i jakten på att få ner kostnaderna. Samtidigt har vi en vårdfilosofi med målet att alla ska leva självständigt.Christina af Hällström, mamma till Kim Kuosma, slår i en färsk pamflett larm om hur personer med svåra funktionshinder hamnar i kläm mellan myndigheter och ideologier.
26.8.2018 - 12.00

En vän som Jukka litar på i vått och torrt

Jukka Routimo har en vän, en vän som för honom betyder mer än ord kan beskriva. Vännen är Gaby Langinauer, hans stödperson.
26.7.2018 - 06.03

"Folk börjar känna sig som marknadsvaror"

Många tycker att funktionshindrade har alldeles för litet inflytande över sin egen tillvaro. Ett medborgarinitiativ som vill ge makten tillbaka till dem har nu nått 50 000 namnunderskrifter.
12.10.2017 - 14.14

Insändare: Talhandikappservicen brister

Kommunikationsförmågan är viktig. Det inser var och en som förlorat eller fråntagits densamma. Man går miste om mycket om man inte kan kommunicera i sak, påvisa inlärning, kontakta myndigheter, dela med sig info, läsa nyheter, kommentera, protestera eller anmäla nödläge.
2.10.2017 - 05.55

Insändare: Familjer med barn med funktionsnedsättning oerhört belastade

Vardagen förändras grundligt för familjer som får ett barn med intellektuell eller annan funktionsnedsättning.
1.10.2017 - 05.55

Insändare: Handikappservicen utvecklas kontinuerligt

Varje barn är unikt, och de lösningar som barn i behov av mer stöd för sin skolgång drar mest nytta av utreds och utprövas av pedagogerna i samarbete med vårdnadshavarna.
24.9.2017 - 05.45

Insändare: Handikappsektorn är ett enda övergrepp

Regeringen Sipilä arbetar målmedvetet (kanske aningslöst, annat vore för grymt) för misär och nyanstalter, trots att landet ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade, CRPD.
19.9.2017 - 05.55

Insändare: Funktionshinderlagen förnyas – men blir det bättre?

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) oroar sig för lagförslaget till ny funktionshinderlag. FDUV har i många år arbetat för en sammanslagning av lagen om specialomsorger och handikappservicelagen.
8.7.2017 - 05.55

Insändare: Rättsstatens paradoxer

Rättsstaten är satt ur funktion, konstaterar Bo Holmberg (Hbl 7.6). Diskrepansen mellan internationella, bindande avtal, när det gäller lagstiftning och servicen i vardagen är enorm. Klassifikationssystemen gör funktionshinder till ett särintresse (de har andra behov än ”vi”).
3.7.2017 - 05.55

Insändare: Gör kommunen tillgänglig för alla

Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt i samhällsplaneringen.
13.3.2017 - 05.40

"Det är svårare att måla med fötterna"

Lissu Lundström har alltid målat och en stor inspirationskälla är havet. Just nu är hon inspirerad av julen och i ateljén föds nya verk med anknytning till högtiden.
12.12.2016 - 05.44