Insändare: Familjer med barn med funktionsnedsättning oerhört belastade

Vardagen förändras grundligt för familjer som får ett barn med intellektuell eller annan funktionsnedsättning.
1.10.2017 - 05.55

Insändare: Handikappservicen utvecklas kontinuerligt

Varje barn är unikt, och de lösningar som barn i behov av mer stöd för sin skolgång drar mest nytta av utreds och utprövas av pedagogerna i samarbete med vårdnadshavarna.
24.9.2017 - 05.45

Insändare: Handikappsektorn är ett enda övergrepp

Regeringen Sipilä arbetar målmedvetet (kanske aningslöst, annat vore för grymt) för misär och nyanstalter, trots att landet ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade, CRPD.
19.9.2017 - 05.55

Insändare: Funktionshinderlagen förnyas – men blir det bättre?

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) oroar sig för lagförslaget till ny funktionshinderlag. FDUV har i många år arbetat för en sammanslagning av lagen om specialomsorger och handikappservicelagen.
8.7.2017 - 05.55

Insändare: Rättsstatens paradoxer

Rättsstaten är satt ur funktion, konstaterar Bo Holmberg (Hbl 7.6). Diskrepansen mellan internationella, bindande avtal, när det gäller lagstiftning och servicen i vardagen är enorm. Klassifikationssystemen gör funktionshinder till ett särintresse (de har andra behov än ”vi”).
3.7.2017 - 05.55

Insändare: Gör kommunen tillgänglig för alla

Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt i samhällsplaneringen.
13.3.2017 - 05.40

"Det är svårare att måla med fötterna"

Lissu Lundström har alltid målat och en stor inspirationskälla är havet. Just nu är hon inspirerad av julen och i ateljén föds nya verk med anknytning till högtiden.
12.12.2016 - 05.44