Stora fuktproblem stänger ishallar i Helsingfors

Ishallarna öppnas inte längre detta decennium.
25.4.2018 - 10.18

Het luft håller hemmet mögelfritt

Fukt- och mögelskadade byggnader påverkar hundratusentals finländares liv och det är väldigt svårt att renovera byggnaderna. Det här uppmärksammas på årets bostadsmässa i S:t Michel där temat är boendets inverkan på hälsan.
13.7.2017 - 22.05

Insändare: Är fukt- och mögelskador trots allt ett ventilationsproblem?

En balanserad ventilation, där till- och frånluftflödena är lika, är inte helt lätt att åstadkomma på grund av bristfällig mätteknik.
6.4.2017 - 05.55

Insändare: Ventilationen del av den dåliga byggnadstekniken

Koldioxidhalten är ett mått på ventileringens tillräcklighet, men ingalunda en indikator på luftens renhet i övrigt.
6.4.2017 - 05.50

Insändare: Låt fackmännen komma till tals

Jag har blivit överraskad över att personer med ensidiga spetsforskarrön för det mesta kommit till tals.
6.4.2017 - 05.45

Politiker om mögelskolan: "Det räcker inte med silikon i hörnen"

Nu måste problemen med inomhusluften i Winellska skolan åtgärdas snabbt. Det anser fullmäktigeledamot Anders Adlercreutz (SFP) som tillsammans med en grupp andra ledamöter lämnade in en motion för måndagens fullmäktigemöte.
19.12.2016 - 15.34

Föräldrar rasar: "Kyrkslätt mörkar mögelproblem i skolcentrum"

Enligt en ny rapport av konsultbyrån Vahanen Oy är Winellska skolans B-byggnad i Kyrkslätt hälsovådlig. Hälsovårdsmyndigheter anser att det är skadligt för hälsan att vistas i utrymmena. På jullovet inleds mindre renoveringar, men föräldrar oroar sig över att de inte är tillräckliga.
16.12.2016 - 07.28

Mögeldrabbade elever har många utmaningar

27.11.2016 - 18.47

Duodecim ger nya anvisningar om mögelskador – uppmanar undersöka byggnader

27.9.2016 - 10.32