Kajorna blir fler och orsakar allt större förödelse - fridlysningen kan slopas

Kajan orsakar allt mer problem för jordbrukare. Fridlysningen av kråkfågeln, som blivit allt vanligare, kommer kanske att hävas upp under de närmaste åren.
10.8.2017 - 12.46