fpa
»

Ändringar för 2019: Nytt inkomstregister och längre familjeledighet

Vid årsskiftet lanseras ett nytt inkomstregister. Registret ska göra det enklare att anmäla löneuppgifter.
27.12.2018 - 20.40

FPA:s ersättningar för läkemedel minskade i fjol

Efter fem år av växande läkemedelsersättningar minskade ersättningarna år 2017, meddelar Folkpensionsanstalten.
22.11.2018 - 22.10

FPA:s sista svenska direktör går i pension – oroar sig inte för språket, men väntar på revolutionen

Mikael Forss har suttit i ledningen för Folkpensionsanstalten, som han kallar samhällets ryggrad, i fjorton år. Nu är han redo att rigga upp sin smedja i Jakobstad, och hoppas få se nya mekanismer för att fördela nationalinkomsten.
4.11.2018 - 09.24

FPA har valt nya serviceproducenter för terapi

Upphandlingen för krävande medicinsk rehabilitering och individualterapier är klar. De nya serviceproducenterna för individualterapier inleder sin verksamhet vid årsskiftet.
30.10.2018 - 20.12

John-Erik Jansén

Ledare: Ska FPA få kolla medborgarnas bankkonton?

Avslöjandena om penningtvätt och skatteparadis har fått EU att skärpa direktiven för att stävja den ljusskygga verksamheten.
22.10.2018 - 15.50

Ny FPA-upphandling av taxitjänster i Nyland

Folkpensionsanstalten och Helsingin-Uudenmaan Taksit avslutar sitt avtal efter en övergångsperiod.
16.10.2018 - 17.50

FPA vill förbättra rehabiliteringen för barn och unga

Folkpensionsanstalten kompletterar upphandlingen för medicinsk rehabilitering för barn och ungdomar. De vill utreda hur man kan utveckla konkurrensutsättningen bland tjänsterna.
8.10.2018 - 20.30

FPA synar 15 000 studerandes studieframgång i sömmarna

Folkpensionsanstalten ber tusentals högskolestuderande redogöra för sina studieprestationer.
3.10.2018 - 20.38

Insändare: Skamligt likgiltigt

Taxilagen som regeringen nyligen stiftade fungerar inte i praktiken.
27.9.2018 - 05.40

Allt fler använder FPA:s tolktjänster

Folkpensionsanstaltens tolktjänst för personer med funktionssättning används flitigt. Omkring 82 000 tolkbeställningar gjordes under årets första sex månader, vilket är 8 procent mer än i fjol, uppger FPA i ett pressmeddelande.
24.8.2018 - 20.44

Landskapen tar över ansvaret för resor till sjukhus – arbetsgrupp ska göra övergången smidig

Social- och hälsovårdsministeriet har utsett en arbetsgrupp som ska förbereda överföringen av FPA-resorna till landskapen.
24.8.2018 - 12.52

FPA inför sanktioner för att trygga kvaliteten på sina taxiresor

I flera landskap har FPA haft problem med sina taxiresor. Serviceproducenter har inte hållit vad de har lovat. Nu tar FPA tag i problemen.
22.8.2018 - 14.13

FPA: Nio av tio arbetslösa aktiverade inte sig när förmånerna reducerades

Enligt Folkpensionsanstaltens uppgifter fick 150 000 personer nedsatt förmån under april–juni på grund av den så kallade aktiveringsmodellen.
14.8.2018 - 14.09

Delade på barnavården – gick miste om FPA-stöd

Den nystartade Pappautmaningen vill sporra arbetsgivare att ge pappor bättre möjligheter att tillbringa tid med barnen. Daria Hägg och Janne Pasanen ville turas om med att vara hemma med sina söner en extra vardag i veckan. Men det innebar att familjen inte fick rätt till FPA:s flexibla vårdpenning.
5.8.2018 - 08.23

Insändare: Vi får imaginär service och låtsaspengar

Att få lagstadgad hjälp är mer än ett heldagsjobb. Besvärsrumban är också dyrare än det hade varit att genomföra själva servicen.
28.7.2018 - 05.55

Psykoterapeut: Var direkt om du misstänker otrohet

Det är fortfarande inte många par som söker ersättning för parterapi i Finland – men antalet ökar, visar statistik från Folkpensionsanstalten. I allmänhet är otrohet en av orsakerna som många par söker hjälp för. Men det är bara ett symtom, menar psykoterapeut Liisa Halonen.
24.7.2018 - 08.00

FPA gjorde reklamation till taxicentral – köerna i telefontjänsten för långa

Efter att bestämmelserna för taxiresor som ersätts av Folkpensionsanstalten (FPA) trädde i kraft den 1 juli har det rapporterats om problem på flera håll.
10.7.2018 - 22.10

Psykolog: Många män har svårigheter att identifiera de simplaste känslorna

Att kunna analysera sitt inre liv är en förmåga som kräver intelligens. Bland män är det vanligt att man är alltför intellektuellt primitiv för att kunna dra nytta av psykoterapi. Sådana män kommer sannolikt att lida av diverse psykiska åkommor resten av sina liv.
6.7.2018 - 20.00

Rapport om basinkomst 2020

Social- och hälsovårdsministeriet gör tillsammans med Folkpensionsanstalten en studie om effekterna av försöket med basinkomst. Försöket avslutas vid årsskiftet och studien ska bli färdig senast 2020.
3.7.2018 - 12.17

Språkkravet på FPA:s högsta ledning förändras

Regeringen beslöt på sitt möte på onsdagen att lätta på språkkraven för den högsta ledningen inom FPA.
13.6.2018 - 20.12