fpa
»

FPA tar över studiestödsärenden

Från och med årsskiftet handlägger högskolorna inte längre själva sina studerandes studiestödsärenden. De flyttas till FPA.
4.12.2017 - 21.07

FPA betalar mest stöd till norra och östra Finland

Norra och östra Finland får mest stöd från Folkpensionsanstalten FPA. Rautavaara kommun toppar listan med ett genomsnittligt stöd på 3648 euro per invånare i fjol.
29.11.2017 - 21.14

Kärt barn har många namn – men vad ska lådan heta?

Nu har du alla tiders chans att påverka huruvida vi i framtiden ska tala om babylådan, föräldraboxen eller något helt annat – eller om moderskapsförpackningen får duga även för framtida generationer.
21.11.2017 - 15.00

Studenternas stöd förändras - nu inverkar även sambons inkomster

I dag börjar studerande som bor på hyra omfattas av det allmänna bostadsbidraget, meddelar FPA. Samtidigt träder ändringarna i studiepenningens belopp och beviljandet av studielånets statsgaranti i kraft.
1.8.2017 - 07.04

Stora regionala variationer i antalet psykoterapeuter – "Svårt locka kompetenta anställda till glesbygden"

30.7.2017 - 11.40

Reformen av bostadsbidraget ökar efterfrågan på ettor

30.7.2017 - 08.34

Studerande, har du kommit ihåg att ansöka om det allmänna bostadsbidraget? Behandlingen av ansökningar kan stockas i höst

Studenter som ansöker om det allmänna bostadsbidraget förväntas skapa stockning inom kort, skriver tidningen Uutissuomalainen.
12.7.2017 - 11.32

Chattrobot för studerande testkörs

Nu kan studerande chatta med en robot för att få hjälp i bidragsdjungeln.
19.6.2017 - 20.11

Halvfärdiga system och brist på personal orsakade förseningarna i utbetalningarna av utkomststöd

9.6.2017 - 17.02

Det kan bli svårare att få teckenspråkig tolkning

Folkpensionsanstaltens nya kriterier för teckenspråkstolkar försvårar tolkarnas arbetssituation och försämrar teckenspråkigas möjligheter att delta jämlikt i samhället. Det anser bland annat de över 7 200 personer som undertecknat en protestlista som överlämnades till FPA på fredagen.
2.6.2017 - 17.19

Uutissuomalainen: FPA vållade alla tiders besvärskaos hos JO

2.6.2017 - 09.40

Insändare: Ignorera inte mänskliga rättigheter

Ibland känner jag mig behandlad som en andra klassens medborgare av FPA enbart för att jag har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål
30.5.2017 - 05.40

Insändare: FPA beklagar

Väntetiderna kommer att bli kortare allt eftersom rekryteringen och inlärningen av nya rådgivare är klar.
13.5.2017 - 05.40

Insändare: FPA trakasserar folk i extrem social nöd

En stor nackdel är att klienterna alltid talar med olika tjänstemän och med tjänstemän som inte fattar besluten.
8.5.2017 - 05.55

Taru Tujunen avgår från FPA:s styrelse – hennes företag sålde tjänster åt FPA

25.4.2017 - 13.00

Upp till 150 euro för dem som led av sena FPA-pengar

24.4.2017 - 16.46

John-Erik Jansén

Ledare: JO synar slopade FPA-stöd

Mottagaren ska helst inte märka att en social förmån har bytt utbetalare.
21.3.2017 - 16.00

FPA försöker sköta utkomststöden med hälften färre händer

Folkpensionsanstalten försöker behandla ansökningarna om utkomststöd med betydligt mindre personal än vad kommunerna hade till förfogande för samma uppdrag.
12.3.2017 - 17.44

Kaoset fortsätter på FPA - nu anställs 300 personer till

Arbetet med att beta av ansökningsköerna går mycket långsamt, medger förmånsdirektören.
10.3.2017 - 19.16

Mammalådan kritiseras för omodernt namn

7.3.2017 - 16.14