Mera personlig kommunikation behövs från FPA

Folkpensionsanstalten (FPA) överför tusentals obetalda hälsovårdsavgifter till indrivning.

Tusentals studerande råkar ut för indrivning efter obetalda hälsovårdsavgifter

De som såg Jokerits hockeymatch på plats i Hartwall Arena på söndagen behövde uppvisa covidintyg i entrén.

Covidintygen ökar i takt med restriktionerna – här är de 5 vanligaste problemen människor upplevt

Studerande som omfattas av läroplikt kan få skolresestöd om de har minst sju kilometer till skolan, medan gränsen för övriga studerande går vid tio kilometer.

Så inverkar den nya läroplikten på studiestöden

Förseningarna påverkar inte utbetalningar av förmåner, meddelar Folkpensionsanstalten.

Post från Folkpensionsanstalten försenas – påverkar inte utbetalningar av förmåner

De företagare som har drabbats hårt av coronapandemin kan få arbetsmarknadsstöd till slutet av september, uppger Folkpensionsanstalten.

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd till slutet av september

Bild på Fpa:s webbsida.

Långa köer hos Folkpensionsanstalten – epidemin fick ansökningarna att öka från några hundra till över 80 000

I fjol betalade FPA ut 67 miljoner euro i studielånskompensation.

Högskolestuderande kan beviljas studielånskompensation även om coronaepidemin har fördröjt slutförandet av studierna

Coronavaccinintyget kommer att finnas gratis på Mina Kanta-tjänsten.

Ett nationellt vaccinintyg kommer i maj – kan användas i andra EU-länder

Senast den 30 april bör studerande betala tillbaka felaktiga studiestöd.

Påminnelse till studerande: Återbetala felaktigt studiestöd inom april

Bäddlådan som produkterna packas in i pryds i år av mönstret Blåbär med mjölk, designat av Ilona Partanen. Motivet valdes genom en designtävling för unga formgivare.

I år består den 84-åriga klassikern av trendig design och miljövänliga val

Inkomstgränserna för studerande höjdes i början av 2020. Gränsen är nu 12 498 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader. Arkivbild.

FPA återkräver studiestöd av nästan 44 000

Studerande ska klicka in sig på Folkpensionsanstaltens webbplats för att betala sin hälsovårdsavgift.

Högskolestuderande påminns om hälsovårdsavgift – 164 000 har ännu inte betalat

Bakvänt system på Mina Kanta-sidorna

FPA skriver att informationssäkerheten i patientdatasystemet Kanta håller hög standard.

FPA: Kanta-tjänsterna håller hög standard

Folkpensionsanstalten FPA varnar för e-postmeddelanden där bedragare försöker lägga beslag på privatpersoners bankkoder och kreditkortsuppgifter.

Bedragare fiskar efter bankkoder i FPA:s namn

Vem svarar när du ringer FPA:s telefontjänst? Snart kanske en robot, hoppas man på FPA.

Snart kan FPA:s kunder betjänas av en robot som förstår finska dialekter

Folkpensionsanstalten meddelar att de temporära ändringarna i arbetslöshetsförmånerna som gjorts till följd av coronaepidemin fortsätter att gälla till slutet av året.

FPA förlänger giltighetstiden för de temporära ändringarna i arbetslöshetsförmånerna

Många taxiföretag har sedan reformen hört av sig till Konkurrens- och konsumentverket för att de inte fått ta emot FPA-taxiuppdrag från beställningscentralerna.

Konkurrensbegränsande verksamhet vid taxibeställningscentraler

Sidan om handläggningstiderna besöks nästan en miljon gånger årligen och är en av de mest besökta sidorna på Folkpensionsanstaltens webbplats.

Ny tjänst: Kunder kan följa med sitt FPA-ärende på webben