Finland skickar soldater till Kabul – "Ett tiotal mycket erfarna och vältränade yrkesmilitärer"

19.8.2021 - 19.44

Krigstida sprängämne hittades i centrum av Rovaniemi – området avspärrat

17.8.2021 - 11.55

Explosion vid Kustbrigaden i Obbnäs

31.7.2021 - 15.44

Nya beredskapsenheter vid Nylands brigad och Kustbrigaden – "Utbildningen är mångsidig och krävande"

8.7.2021 - 12.34 Premium

12 000 rekryter rycker in på måndagen

5.7.2021 - 06.47

Hakkorset inom försvarsmakten måste förbjudas - innehåller för mycket kontroverser

19.6.2021 - 15.27

Nu ska beväringarna massvaccineras

9.6.2021 - 15.41

Försvarsmakten syns i trafiken på söndagskvällen i södra Finland

30.5.2021 - 17.41

Riksdagen godkände ändring av vallagen – beväringar får förhandsrösta på garnisonerna

7.5.2021 - 19.56

Smitthärd i Kustflottan – 24 nya coronafall under helgen

26.4.2021 - 17.35

Minna Nenonen blir ny verksamhetsledare för Reservistförbundet

18.4.2021 - 13.32

Krav: Försvarspersonal behöver mer tid att återhämta sig efter övningar

16.4.2021 - 08.02

Finska fredsbevarare evakuerades från Libanon

13.4.2021 - 09.44

25 coronafall på Markstridsskolan i Fredrikshamn – för tillfället totalt 125 insjuknade inom hela försvarsmakten

2.4.2021 - 18.26

Urval till frivillig militärtjänst för kvinnor ordnas i april – det lokala coronaläget beaktas

1.4.2021 - 11.17

Ett rekordantal kvinnor vill göra frivillig militärtjänst

4.3.2021 - 11.06

Vanda tredubblar antalet smittspårare och tar försvarsmakten till hjälp

2.3.2021 - 19.00 Premium

USA övar luftstrid tillsammans med de nordiska länderna

18.2.2021 - 17.37

Försvarsmakten sände sin slutliga anbudsförfrågan för nya jaktplan

29.1.2021 - 16.00

Beväringsförbundet vill låta beväringar rösta på garnisonen – "alla sätt att öka valdeltagandet välkomna"

4.1.2021 - 08.02