FPA-undersökning visar: Två av tre mammor vill ha 6+6+6-modellen

Två av tre mammor vill att föräldraledigheten reformeras enligt 6+6+6-modellen där sex månader viks för den ena föräldern, sex för den andra och familjen får bestämma själv över de resterande sex månaderna. Det visar en undersökning som Folkpensionsanstalten gjorde i våras. Men familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) lovar ingenting.
26.9.2017 - 10.13

Forskare: Enbart förlängd pappakvot förbättrar jämställdheten

Papporna använder bara den del av familjeledigheterna som är reserverade för dem. För att få papporna att stanna hemma längre finns därför bara ett sätt: Att förlänga pappaledigheten, säger forskarna Minna Salmi och Johanna Närvi på Institutet för hälsa och välfärd.
12.9.2017 - 12.58

Susanna Ginman

Ledare: Vante eller bara tumme?

Regeringen överraskade med att utlova en snabb reform av familjeledigheterna. Ramvillkoren är ändå sådana att en grundlig reform är svår att få till stånd.
3.9.2017 - 21.00

Insändare: Slit inte ryggskinnet av mammorna för att höja sysselsättningsgraden

Tillämpa inte i vården av småbarn underliga matematiska modeller som ingenting har att göra med barnets naturliga utveckling.
15.8.2017 - 05.55

Det regnar förslag om familjeledigheter – här är bloggarens betyg


4.3.2017 - 05.00

EK vill se familjereform den här valperioden - föreslår delad föräldrapeng, mindre hemvårdsstöd

- I vår modell öronmärks halva föräldraledigheten åt vardera föräldern – vi tror inte att det annars sker nån förändring, säger Ilkka Oksala vid Finlands Näringsliv EK.
28.2.2017 - 13.41

Svenska män tar ut mer pappaledighet

Svenska pappor blir allt bättre på att hålla föräldraledigt, visar färsk statistik, men utvecklingen går ändå långsamt.
25.2.2017 - 20.34

Forskare: Öronmärka pappamånader bäst för jämställdheten

När de öronmärkta månaderna för papporna blev fler i Sverige ökade också pappornas uttag av föräldraledigheten.
15.2.2017 - 18.27

Norsk expert på familjepolitik: Slopa hemvårdsstödet

Slopa hemvårdsstödet – det är professor Katrine Vellesen Løkens råd till Finland om kvinnors ställning på arbetsmarknaden ska stärkas. I Island och Sverige tar pappor ut betydligt mer föräldraledigt än hos oss, men i båda länderna finns planer på ytterligare kvotering.
22.10.2016 - 06.00

Nylander vill reformera föräldraledigheterna

17.8.2016 - 12.39