Vasajour i grundlagsutskottet igen – "halkade in på ett bananskal"

När grundlagsutskottet nu behandlar landskaps- och vårdlagarna finns en paragraf om joursjukhusen – likalydande med den som regeringen inte ville återbörda till grundlagsbehandling i december.
29.3.2017 - 08.27

Tungviktare lämnar Folktinget – Rehn-Kivi kan bli välkommet tillskott

17.3.2017 - 12.57

Valfriheten både hot och möjlighet för svenskan

Valfriheten i vården kan ge svenskspråkiga möjlighet att välja en vårdinstans som faktiskt kan erbjuda vård på svenska. Men risken med att allt fler vänder sig till privata aktörer är att vården börjar fungera sämre på svenska i den offentliga sektorn, säger folktingssekreterare Markus Österlund.
22.12.2016 - 17.51

Camilla Grundström blir ny biträdande folktingssekreterare

Politices magister Camilla Grundström har valts till ny biträdande folktingssekreterare.
28.11.2016 - 14.49

Nyansskillnader mellan sakkunniga om jourreformen

24.11.2016 - 13.00

"Svenskan inför större utmaningar än på länge"

Svenska dagen kan inte vara den enda dagen då vi ställer oss frågan hur det riktigt går för svenska språket i det tvåspråkiga Finland, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson, som talade vid Foltingets huvudfest i Vasa.
6.11.2016 - 20.00

Folktingets garanter premierar Savon Sanomat

4.11.2016 - 13.55

Svenska veckan börjar på måndag

Svenska dagens huvudfest firas i år i Vasa. Under svenska veckan, som inleds på måndag, ordnas program för alla åldrar.
28.10.2016 - 13.37

Centern stannar i Folktinget trots skarp kritik

Centerns svenska distrikt fortsätter att medverka i Folktinget, men riktar kraftig kritik mot vad distriktet betecknar som dåligt beteende under mötena. Distriktet beslöt under sitt möte på lördagen att utarbeta en lista på de saker man vill ändra på i Folktinget.
22.10.2016 - 18.33

Folktinget: ”Viktigt att Centern är med om de svenska frågorna”

Folktinget vill att Centern sitter med också i framtiden.
21.10.2016 - 11.36

Centerns svenska distrikt överväger lämna Folktinget

Centerns svenska distrikt överväger att gå ur Folktinget på grund av missnöje med tingets verksamhet. Distriktet kommer på sitt höstmöte på lördag att diskutera ett eventuellt utträde, skriver distriktets verksamhetsledare Peter Albäck i ett pressmeddelande.
18.10.2016 - 16.11

Folktinget: Yle Fems symbolvärde kan inte överskattas

Yles stora optimism över fördelarna av att fusionera Yle Fem och Yle Teema på en kanalplats, delas inte av Folktinget. ”Det finns uppenbara risker i förslaget", heter det i ett utlåtande.
18.10.2016 - 15.48

Han räddar svenskan i kulisserna

Det är arbetet i kulisserna som på allvar räddar svenskan, säger Folktingssekreterare Markus Österlund, som fyller 50 på fredagen
7.10.2016 - 04.23

Medborgarinitiativ mot svenskan tappar mark

Det senaste medborgarinitiativet mot skolsvenskan förfaller i dag. Den här gången samlade initiativet bara 21 400 röster.
4.10.2016 - 18.34

Insändare: Språkliga rättigheter väger tungt

15.9.2016 - 06.00

Folktinget: Oacceptabelt stänga Lagmansgården

23.8.2016 - 13.59

Mer svenska på Finlandsarenan i sommar

13.6.2016 - 15.55

Folktinget vänder sig till ministrar i jourfrågan

2.6.2016 - 12.33

Folktinget accepterar inte sammanslagen skoladministration

17.5.2016 - 14.28

Sänkt statsstöd gav Folktinget hårt år

9.4.2016 - 17.59