John-Erik Jansén

Ledare: Ökade EU-valet chansen för ny omröstning?

EU-valet i Storbritannien skapade möjliga öppningar i det låsta brexitläget, men det krävs politiskt nytänkande.
28.5.2019 - 16.15 Premium

Klart ja till egyptiska grundlagsändringar

23.4.2019 - 21.13

Fusion trots folkomröstning kan lämna bestående sår i Korsholm

18.3.2019 - 21.22

I dag går Korsholm till val om fusion med Vasa – "Det är rätt att fråga invånarna"

16.3.2019 - 17.03

John-Erik Jansén

Ledare: Vägen till brexit blir allt stenigare

Efter katastrofomröstningen växer kraven på uppskov med brexit. Men vad kan britterna erbjuda?
16.1.2019 - 16.15 Premium

Ann-Cathrine Jungar

Runt hörnet: Politiska uppstickare

De lokala partiernas framväxt avspeglar förutom en misstro mot tondöva och maktfullkomliga lokala partier, en trötthet på vad en del uppfattar som onödigt ideologiskt käbbel i stället för konkret lokal problemlösningsförmåga.
11.11.2018 - 08.13

John-Erik Jansén

Ledare: Inte troligt att man kan glömma FYROM

Ser man till resultatet av folkomröstningen i Makedonien är saken klar; över 90 procent av dem som röstade svarade ja på frågan om de "stöder EU- och Natomedlemskap genom att acceptera överenskommelsen med Grekland"
1.10.2018 - 15.50

Makedonien folkomröstar om nytt namn

30.7.2018 - 21.20

"Vi uppmuntrar alla att resa hem för att rösta"

22.5.2018 - 05.50 Premium

De ofödda barnen delar Irland itu

22.5.2018 - 05.50 Premium

Splittrat Irland ska rösta om abort

30.1.2018 - 19.25

Insändare: Nej till folkomröstning

De flesta som röstar varken kan eller vill sätta sig in i stora politiska avgöranden.
23.11.2017 - 05.50

Insändare: Naturligt att riksdagen avgör Finlands Natomedlemskap

Riksdagsledamöterna har både tid att sätta sig in i ärendet och möjlighet att få sekretessbelagd information vilket vi som vanliga väljare inte har.
1.11.2017 - 05.55

Insändare: En folkomröstning om Nato vore en karamell för ryssarna

Vårt land har varit utsatt för och lidit av den ryska imperialismen under tre sekler.
26.10.2017 - 05.55

Tommy Westerlund

Ledare: Stadsmurarna skymtar

Europa är inne i en separationsfas. Samtidigt som Katalonien i Spanien utkämpar en politisk självständighetskamp växer också kraven på lösare statliga tömmar i Italien.
23.10.2017 - 20.00

Professor känd för att tippa rätt ger bättre odds för nytt EU-val än för skotsk självständighet

18.10.2017 - 05.17

Tommy Westerlund

Ledare: Rajoys katalanska katastrof

Spaniens premiärminister Rajoy misslyckades med att stoppa folkomröstningen i Katalonien. Han misslyckades också grovt i metoderna. Följden kan vara en långvarig konflikt.
2.10.2017 - 21.55

Ledare: Vad gör katalanerna?

Spanien upplever det här veckoslutet kanske sin största politiska och konstitutionella kris sedan försöket till militärkupp 1981.
29.9.2017 - 17.47

Ultimatum och hot till kurderna

26.9.2017 - 21.02

Irland ska folkomrösta om abort

26.9.2017 - 19.24