I dag går Korsholm till val om fusion med Vasa – "Det är rätt att fråga invånarna"

På söndag går korsholmarna till val för att säga huruvida de vill att kommunen fusioneras med Vasa.
16.3.2019 - 17.22

John-Erik Jansén

Ledare: Vägen till brexit blir allt stenigare

Efter katastrofomröstningen växer kraven på uppskov med brexit. Men vad kan britterna erbjuda?
16.1.2019 - 16.37 Premium

Ann-Cathrine Jungar

Runt hörnet: Politiska uppstickare

De lokala partiernas framväxt avspeglar förutom en misstro mot tondöva och maktfullkomliga lokala partier, en trötthet på vad en del uppfattar som onödigt ideologiskt käbbel i stället för konkret lokal problemlösningsförmåga.
11.11.2018 - 08.13

John-Erik Jansén

Ledare: Inte troligt att man kan glömma FYROM

Ser man till resultatet av folkomröstningen i Makedonien är saken klar; över 90 procent av dem som röstade svarade ja på frågan om de "stöder EU- och Natomedlemskap genom att acceptera överenskommelsen med Grekland"
1.10.2018 - 15.50

Makedonien folkomröstar om nytt namn

Parlamentet i Makedonien har spikat den 30 september som datum för en folkomröstning om namnöverenskommelsen med Grekland.
30.7.2018 - 21.31

"Vi uppmuntrar alla att resa hem för att rösta"

Enligt aktivisten Breda Corish är abortfrågan enormt viktig för irländarna. Hon är en av många irländare som reser hem inför folkomröstningen för att försöka driva igenom en reform av en av Europas strängaste abortlagar.
22.5.2018 - 05.50 Premium

De ofödda barnen delar Irland itu

Den 25 maj är det folkomröstning på Irland om aborträtten. I dag är abort olagligt och kan ge 14 års fängelse.Nej-sidan menar att livet startar vid befruktningsögonblicket och att abort är lika med mord. Ja-sidan hävdar kvinnans rätt till ett eget val och till god sjukvård på hemmaplan.– Så fort du blir gravid på Irland förvandlas du till andraklassens medborgare, säger Fiona Mitchell.
22.5.2018 - 05.50 Premium

Splittrat Irland ska rösta om abort

Framåt sommaren kommer irländarna att folkomrösta om att liberalisera abortlagstiftningen. Frågan har länge splittrat det en gång strängt katolska landet – där det i nuläget är förbjudet med abort under nästan alla omständigheter.
30.1.2018 - 19.26

Insändare: Nej till folkomröstning

De flesta som röstar varken kan eller vill sätta sig in i stora politiska avgöranden.
23.11.2017 - 05.50

Insändare: Naturligt att riksdagen avgör Finlands Natomedlemskap

Riksdagsledamöterna har både tid att sätta sig in i ärendet och möjlighet att få sekretessbelagd information vilket vi som vanliga väljare inte har.
1.11.2017 - 05.55

Insändare: En folkomröstning om Nato vore en karamell för ryssarna

Vårt land har varit utsatt för och lidit av den ryska imperialismen under tre sekler.
26.10.2017 - 05.55

Tommy Westerlund

Ledare: Stadsmurarna skymtar

Europa är inne i en separationsfas. Samtidigt som Katalonien i Spanien utkämpar en politisk självständighetskamp växer också kraven på lösare statliga tömmar i Italien.
23.10.2017 - 20.00

Professor känd för att tippa rätt ger bättre odds för nytt EU-val än för skotsk självständighet

Om John Curtice blev förvånad när britterna röstade för brexit?- Inte alls.Men nu rör stödet för EU på sig mera än stödet för skotsk självständighet, menar han.
18.10.2017 - 05.17

Tommy Westerlund

Ledare: Rajoys katalanska katastrof

Spaniens premiärminister Rajoy misslyckades med att stoppa folkomröstningen i Katalonien. Han misslyckades också grovt i metoderna. Följden kan vara en långvarig konflikt.
2.10.2017 - 21.55

Ledare: Vad gör katalanerna?

Spanien upplever det här veckoslutet kanske sin största politiska och konstitutionella kris sedan försöket till militärkupp 1981.
29.9.2017 - 17.47

Ultimatum och hot till kurderna

Irakiska Kurdistan har med all sannolikhet röstat ja till självständighet. Kurdernas regionale president har utropat seger. Samtidigt har alla parter höjt insatserna. Iraks regering ger det kurdiska självstyret i norr ultimatum och presidenten i grannlandet Turkiet hotar med repressalier om kurderna bryter sig loss från Bagdad.
26.9.2017 - 21.07

Irland ska folkomrösta om abort

Irland kommer att hålla en ny folkomröstning i abortfrågan 2018, meddelar landets regering. Landet har i dag en abortlag som förbjuder abort under nästan alla omständigheter.
26.9.2017 - 19.28

Majoriteten i Katalonien tänker folkomrösta

En majoritet av invånarna i Katalonien uppger att de tänker delta i folkomröstningen om självständighet från Spanien den 1 oktober, enligt en ny opinionsundersökning.
17.9.2017 - 09.44

Tommy Westerlund

Ledare: Förbjuden folkomröstning

Katalanerna struntar i den spanska regeringen och tänker rösta om självständighet.
7.9.2017 - 20.00

Få sugna på att rösta om Finland ska vara med i EU

Det behövs inte en ny folkomröstning om EU-medlemskapet, anser finländarna.
10.7.2017 - 08.23