Antibiotikaresistenta bakterier orsakar allt fler allvarliga infektioner

Institutet för hälsa och välfärd (THL) påminner om antibiotikaresistensens hot mot folkhälsan. I Finland är situationen fortfarande bra, men i resten av Europa har det blivit sämre.
12.11.2018 - 07.35

Överviktiga munkar "tickande bomb" i Thailand

De avstår från att äta efter lunch – men många läppjar på söta drycker för att hålla energin uppe. Nu larmas om stora hälsoproblem hos Thailands buddhistmunkar. Nästan hälften är överviktiga.
19.8.2018 - 12.17

Nio finländare om dagen går i pension på grund av depression – samtidigt ökar andelen partiellt sjukpensionerade

Depression är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukpensionering. Av de drabbade är två av tre kvinnor, enligt Pensionsskyddscentralens statistik.
5.4.2018 - 21.53

Utredning: de årliga kostnaderna för fysisk inaktivitet minst 3 miljarder euro

Det blir dyrt för staten då befolkningen inte rör på sig, visar en ny undersökning som Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet offentliggjort.
5.4.2018 - 10.04

Ny studie: Bra fysisk form minskar inte hälsoskador av övervikt

Motion och bra kondition kompenserar inte för de olägenheter för hälsan som övervikt har, framgår det av en finländsk studie.
7.9.2017 - 14.58

Guardian: Plastrester i kranvatten runtom i världen

Forskare har hittat mikroplaster i kranvatten på många håll i världen, rapporterar tidningen Guardian. Forskare utredde kranvatten i tiotals länder på beställning av Orb Media.
6.9.2017 - 08.18

Halva Sverige och Finland har övervikt eller fetma

Femtioen procent av svenskarna i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Det visar en svensk rapport där det också framgår att skillnaderna i hälsa mellan personer som har hög och låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora.
20.4.2017 - 11.13

Nordisk kritik mot finsk alkohollag – Sverige och Norge oroliga för svallvågor

Den svenska regeringen är kritisk till det finska förslaget till ny alkohollag. HBL kan nu redogöra för innehållet i det svenska uttalandet till EU-kommissionen som också Norge ställer sig bakom. – Jag har med oro noterat förslaget om lagändringar i Finland som påverkar monopolsystemet, kommenterar den norske hälsoministern Bent Høie till HBL.
18.4.2017 - 05.31

Mindre salt skulle rädda miljoner liv

Miljontals människor kan räddas från en för tidig död om de minskar salthalten i sin kost med bara en tiondedel, framgår det av en ny undersökning. Mindre salt skulle också förhindra cirka 5,8 miljoner människor från att bli arbetsoförmögna.
11.1.2017 - 13.19

FPA-chef vill se mer effekt för pengarna

– Hellre morot än piska, säger Elli Aaltonen, som tar över FPA vid årsskiftet.
15.12.2016 - 05.38