Sannfinländska riksdagsgruppen fördömer Mykkänens utspel

Sannfinländska riksdagsgruppen gillar inte nya inrikesministern Kai Mykkänens (Saml) utspel om att han är redo att ta upp till 10 000 kvotflyktingar.
11.2.2018 - 16.00

Han flydde krigets Syrien – landade i helvetet på Nauru

Abdullah Zalghanah flydde krigets Syrien. Då han nådde Australien fängslades han i drygt tre år. Nu vädjar han till Europa att inte utsätta flyktingar för samma grymhet.
5.2.2018 - 07.00

Insändare: Medmänsklighet och människovärde måste gälla också i praktiken

Det är inte ärligt eller värdigt en rättsstat att motivera politiskt motiverade, summariska beslut med totalt verklighetsfrämmande motiveringar.
5.2.2018 - 05.55

Danska Socialdemokraterna vill stoppa möjligheten att söka asyl i landet

De danska Socialdemokraterna vill avskaffa möjligheten att söka asyl vid landets gränser. I stället ska de här "spontana asylsökandena" sändas till ett mottagningscenter i till exempel Nordafrika. Partiet vill också att parlamentet årligen beslutar om ett tak för icke-västlig invandring.
4.2.2018 - 23.57

Pia Ingström

Impuls: Alla är vi

En skrynklig konsertbiljett, ett par små slitna Spider Man-sneakers med kardborreband, en bucklig och kladdig tub med solkräm blir politiskt laddade, vältaliga och dyrbara. Pia Ingström såg en utställning i på Medelhavsmuseet i Stockholm.
4.2.2018 - 10.21

Insändare: Inkomstgränsen för flyktingar på minst 2 600 euro är en vägvisare, inte ett krav

Domstolen anser att huvudregeln är att familjeåterförening ska beviljas, och att direktivets paragraf om försörjningskrav vid familjeåterförening ska ”tolkas restriktivt”.
1.2.2018 - 05.55

Insändare: Migri följer lagen

Mm det finns exceptionellt vägande skäl eller om barnets bästa kräver det kan man göra en avvikelse från försörjningsförutsättningen.
1.2.2018 - 05.53

Insändare: Avvisningar med absurda former

Jag tycker att detta spel med människoliv borde granskas av människorättsdomstolen i Haag.
1.2.2018 - 05.50

Insändare: De mest utsatta länderna borde bistås med hjälp

Nog är det en smula pinsamt om Finland blivit ett land människor inte kan återsändas till?
31.1.2018 - 05.53

Insändare: Asylpolitiken synes godtycklig

Likgiltighet, brådska och slarv leder till ett lotteri med människors liv. De deporterade blir endast ett streck i Migris blädderblock.
30.1.2018 - 05.50

Insändare: Asylrätten har respekterats: även de som inte hade skäl fick söka asyl

Det händer alltför ofta att flyktingarna av godhjärtade, icke insatta människor ingjuts falskt hopp och besvikelsen och chocken blir för stor när ett avslag kommer.
27.1.2018 - 05.55

Insändare: Asylsökande barn ska ses som barn

Då det går upp för barnen att en familjeåterförening är snarast omöjlig släcks ljuset i deras ögon.
27.1.2018 - 05.50

Insändare: Bevilja asyl för de förföljda

Finland skickar afghanska flyktingar till en mycket osäker framtid. Vi vet att de i många fall inte har något att återvända till.
26.1.2018 - 05.50

Han ger ensamkommande en röst

Nyanlända asylsökande behöver gemenskap mest av allt, säger Omid Mahmoudi, som grundat Ensamkommandes förbund i Sverige. Men att grunda en förening visade sig inte helt lätt då många inte ens visste vad en förening var.
26.1.2018 - 05.38

Insändare: Kraven på familjeåterförening är omöjliga för flyktingarna

För att nå de inkomstvillkor som Migrationsverket ställer borde flykting som beviljats uppehållstillstånd i Finland ha en tjänst som högre tjänsteman i ledande ställning.
24.1.2018 - 05.55

Essä: Rapport från vår gemensamma ansvarskris


21.1.2018 - 06.23

Insändare: Låt flyktingungdomarna stanna

Finland måste sluta deportera ungdomar som har kommit hit som minderåriga från konfliktländer.
19.1.2018 - 05.50

Insändare: Det finns stora skillnader i flyktingarnas rättshjälp

Kanske kunde vår främlingspolitik skötas på ett människovärdigare sätt än som nu är fallet om våra beslutsfattare skulle unna dagens unga finländare rikhaltiga och tidiga språkkunskaper.
19.1.2018 - 05.50

Bakgrund: Skydd för immigranter – tabubelagt område i Frankrike

Bland reformerna som Emmanuel Macron ämnar fortsätta att genomföra i Frankrike i snabb takt har förslaget till en ny hård immigrationslag blivit den svåraste stötestenen. Inte bara hjälporganisationerna och vänsterpolitikerna, utan också upprörda intellektuella och katolska kyrkan protesterar högljutt. En del av Macrons egna stödtrupper i parlamentet kräver också humanisering av planerna.
18.1.2018 - 05.50

Kvinnorna som aldrig talade

6.1.2018 - 07.00