flickor
»

Från barnäktenskap till sexuellt utnyttjande – kvinnovåldet byter skepnad när flickorna flyttar till storstaden

Målinriktad politik och ihärdig upplysning ska tränga undan det sexuella våldet och trakasserierna ur Ugandas vardag. Scovia Alinza jobbar för att flickorna ska kunna styra över sin framtid.
11.10.2018 - 05.54

Insändare: Den duktiga flickan känner nästan alltid någon form av prestationsångest

Vägen till att bli den duktiga flickan eller pojken börjar ofta tidigt i barndomen.
25.9.2018 - 05.55

Insändare: Tonårsflickor har svårt att hitta sin plats

Tonårsflickors ångest beror förutom på miljön på krav som kommer utifrån och krav som de unga ställer på sig själva.
25.9.2018 - 05.50

Susanna Ginman

Ledare: Pippi Långstrump får inga pluspoäng

Är det de mindre sammanhangen och den sociala kontrollen bland finlandssvenskar som gör att svenskspråkiga flickor mår sämre än både de finskspråkiga flickorna och alla pojkar?
21.9.2018 - 15.50

Anna Rotkirch

I dag: Kan en flicka bli företagare?

Jag undrar hur det är möjligt att olika skolämnen så genomgående framställer kvinnor som ett sekundärt kön, och kön som en bisats i mänskligt varande.
12.5.2018 - 06.05

Markus Haakana

I dag: Flick- och pojkpress

Även om pojkarnas självförtroende också behöver stöttas ska det inte ske på bekostnad av flickorna.
22.10.2017 - 06.05

John-Erik Jansén

Ledare: Kriminalisera stympningen!

En undersökning gjord av föreningen Fenix Helsinki bekräftar att också finländska flickor har förts utomlands för att genomgå könsstympning.
25.9.2017 - 21.00

Veterinärmedicinska lockar främst flickor

Ungefär tio procent av de sökande är pojkar, och en lika stor andel kommer in. Majoriteten är ambitiösa högpresterande unga kvinnor, och veterinärskrået blir allt kvinnligare. Några manskvoter är ändå inte aktuella.
27.1.2017 - 11.55

I dag: 200 flickor kan inte ha fel

Varje barn kan få beröm för något – om inte för något annat så för det att barnet finns.
2.12.2016 - 06.05