finska
»

Lärare, elever och experter kritiska till den modersmålsinriktade finskan – "Det finns utrymme för alldeles för mycket tolkning"

16.9.2019 - 07.15 Premium

Insändare: Det måste vara fel i systemet

För att lära sig ett språk utan grammatikbas måste språket inläras på ett konsekvent sätt. Och faktiskt via kompetenta lärare.
3.9.2019 - 05.50

Insändare: Mofi 2.0 förtydligar finskundervisningen

Det pågår ständigt utvecklingsarbete i skolor och inom lärarutbildningarna i landet.
27.8.2019 - 05.50

Rumpvinter, bumerangvinter, svekvår – läsarna sätter ord på den isande kylan i dag

3.5.2019 - 11.38

"Man är inte nationalist bara för att man värnar om sitt modersmål" – Justitieministeriet vill medla i den polariserade språkdebatten

21.3.2019 - 22.43 Premium

Insändare: Stadieväxlingen faller i finskan

Nya lånord deltar inte i stadieväxlingen i finskan.
17.3.2019 - 05.45

Krönika: Varför presenterar sig finländaren på detta viset?

16.3.2019 - 07.08 Premium

Insändare: Ha förståelse för den som söker svenska ord

Ifall läget inte är helt katastrofalt önskar man som finskspråkig lite förståelse när man försöker använda det andra inhemska språket.
26.1.2019 - 05.42

Insändare: Svenska eller finska?

När jag känner mig avspänd talar jag mycket bättre svenska. Och om jag inte kan uttrycka mig på svenska, använder jag finska.
21.1.2019 - 05.45

Insändare: Större nytta med svenska för den som kan finska

På sikt är de unga finlandssvenskarnas kunskaper i finska sannolikt avgörande för svenskans ställning i Finland.
20.1.2019 - 05.55

Insändare: Satsa mer på praktisk finskundervisning

Vad hjälper grammatik när man inte kan uttrycka sig i vardagliga situationer?
19.11.2018 - 05.55

Insändare: Satsa mer på praktisk finskundervisning

Vad hjälper grammatik när man inte kan uttrycka sig i vardagliga situationer?
19.11.2018 - 05.53

Susanna Ginman

Ledare: Rädda nationalspråken!

Det är inte bara svenskan som är trängd, också finskan i Finland är hotad. Engelskan tränger undan finskan bland annat som akademiskt språk. Bra att finska språknämnden ryter till.
30.10.2018 - 15.50

HS: Kulturminister Terho är framför allt oroad för det finska språket

26.10.2018 - 20.46

Finska språknämnden orolig för nationalspråkens status – engelskan vinner terräng i arbetslivet och vetenskapen

26.10.2018 - 13.24

Mobbas finskspråkiga på Åland? Kritik mot upplägg i kvällstidnings reportage

11.6.2018 - 19.28

John-Erik Jansén

Ledare: Goda avsikter, men ...

I politiken är intrycket av ett beslut minst lika viktigt som innehållet. Det borde Britt Lundberg ha tänkt på.
22.9.2017 - 15.55

Finska i Nordiska rådet? Eerola jämför med rätten till två språk i Finland

25.1.2017 - 19.00

Kort finska populärt i studentexamen

14.11.2016 - 19.20

Insändare: Skolelevernas kunskaper i finska fortfarande usla

Gymnasierna åtminstone i huvudstadsregionen har nämligen bara undervisning i finska som medellång lärokurs fast det uppenbarligen skulle behövas en nybörjarlärokurs.
12.11.2016 - 06.00