Emigrationen västerut fortsätter – Ett Jakobstad har flyttat till Sverige under 2000-talet

Den finlandssvenska emigrationen till Sverige fortsätter vara på en hög nivå. Över 1 200 svenskspråkiga flyttar per år – och bara hälften återvänder till Finland.
14.3.2019 - 13.00

Anna Svartström

Utrikeskrönika: Minoritet i två länder?

Jag minns så väl känslan, den som infann sig när jag för första gången på egen hand hade tagit Sverigebåten (Finlandsfärjan i omvänd riktning) och steg ut på svensk mark.
7.5.2017 - 08.00

Sveriges riksdag kräver utredning om finlandssvenskarnas status – "vi ska läka en oförrätt"

Sveriges riksdag vill att regeringen tillsätter en utredning som analyserar om finlandssvenskarna borde få status som nationell minoritet i landet. – Vi har förvägrat finlandssvenskarna i Sverige rätten till sin egen identitet, säger Kerstin Lundgren, Centerpartist som aktivt har drivit frågan.
3.5.2017 - 18.33