Insändare: SS-männen stred inte för fosterlandet

Även om man kan svälja att Finland i det trängda läget 1940 inte hade andra alternativ än att alliera sig med Nazityskland, är det en annan sak att acceptera att Finland därmed hade gjort Hitlers sak till sin.
28.6.2019 - 05.59

Den blyga pojken från Helsingfors blev internationell kändisfilosof

Utomlands är han en av Finlands flitigast citerade filosofer, men på hemmaplan ger namnet Raimo Tuomela överraskande få träffar i mediearkiven. Trots att han beskriver sig som en blyg ensamvarg är det människans kollektiva samverkan som blivit den nyligen prisbelönta Tuomelas specialområde. – Människan är i grunden en gruppvarelse, säger han.
13.5.2019 - 10.43 Premium

Kulturdebatt: Också på medelvägen kan man krocka

Också kålsuparteori och centerpopulism är en ideologi, skriver Trygve Söderling i en kommentar till Hannes Nykänen.
12.3.2019 - 06.35

Essä: Högern gillar kollektiv – vänstern älskar individuell makt

Den politiska högern och vänstern positionerar sig ofta som varandras motsatser. Men den ideologiska dualismen är förljugen, skriver filosofen Hannes Nykänen.
10.3.2019 - 06.13 Premium

Facklitteratur: Den utopiska demokratin

4.3.2019 - 10.00 Premium

Facklitteratur: Om dagens största utmaningar

19.11.2018 - 10.00

Kulturdebatt: Politikens och vetenskapens (o)moraliska dimension

Att känna igen något som ett moraliskt problem betyder att man ser en situation där ens egna och andras övertygelser och åsikter framstår som moraliskt problematiska, skriver Natan Elgabsi i ett svar till Nicolas von Kraemer.
29.11.2018 - 10.30

Essä: Klimatserien del 3: Ytterst är det tron på människan som vi behöver vinna tillbaka

Vi håller på att tappa tron på att vi kan välja vår framtid. Om vi vill stoppa klimatförändringen måste vi först återerövra tron på det gemensamma självstyrets möjlighet, skriver Thomas Wallgren i HBL Kulturs klimatserie.
3.11.2018 - 06.12

Essä: Idén om orörd natur och klimatkrisen

I naturreservat och nationalparker har människan låst in naturen för att skydda den från oss själva. Men idén att det skulle finnas en orörd ursprunglig natur utanför människan är problematisk, skriver filosofen Antony Fredriksson.
28.10.2018 - 06.12

Essä: Ny serie: Filosofer om klimatkrisen

Inget hindrar att vi tar itu med klimatkrisen – nu! Tekniken finns, beräkningar visar att omställningen på sikt är ekonomiskt lönsam. I en ny serie ger HBL Kultur ordet åt filosoferna. Först ut är Mio Lindman som skriver om klimatförändringen och det goda livet.
21.10.2018 - 06.12

Essä: Förbli amatör

Finns det en mellanväg mellan det positiva och negativa i att vara amatör? frågar litteraturprofessorn Bo Pettersson i sin essä.
9.9.2018 - 06.10

Essä: Mot en ny dialogisk etik

Vad innebär det att ta ansvar som skribent? Vem tjänar man? Och hur? Litteraturvetaren Samuli Laukka undersöker det självständiga tänkandets premisser.
10.6.2018 - 06.26

Impuls: I samma båt

Respektlösa handlingar har dåliga konsekvenser för alla berörda, inte bara de drabbade, skriver Cecilia Björk.
29.10.2017 - 07.00

Essä: Vårdreformen och valfrihetens abstrakta individualism

I det riktiga livet är vi ofta beroende, skrämda, ångestfyllda och oroliga då vi drabbas av sjukdom – inte alls några kalkylerande individer med kunskap att fatta rationella val om vård och vårdgivare. Vårdreformens valfrihetsmantra bygger på falska föreställningar om hur människan fungerar, skriver filosofen Mio Lindman.
24.9.2017 - 06.05

Kulturdebatt: Bristen på koherens är en stor politisk utmaning

Det finns ingen rak väg till att sammanföra ”det praktiska livet” och ”idealmoralen” till en odelbar helhet, skriver Mikael Kosk i ett svar till Nora Hämäläinen och Thomas Wallgren.
15.2.2017 - 05.56

Kulturdebatt: Vardagen är full av ideal och eftertanke

Bara en tanklös filosofi och en tanklös vardag kan upprätthålla det slags motsättning mellan "det praktiska livet" och "idealmoralen", skriver filosofen Thomas Wallgren.
2.2.2017 - 16.10

Essä: Den triviala vardagen och vad den kan lära oss om gott och ont

Vi lär gärna våra barn vikten av global rättvisa, men vi skulle aldrig prioritera den globala rättvisan framför deras utbildning. Att jag ska komma i tid till ett möte blir i praktiken viktigare än hur landet jag lever i behandlar flyktingar. Filosofen Nora Hämäläinen undersöker hur våra högsta moraliska värden förhåller sig till våra vardagliga liv.
29.1.2017 - 06.43

Bokrecension: Kluvenheten möjliggjorde von Wrights ständiga dialog med sig själv

Även om materialism och övertro på teknik fortfarande dominerar västvärlden har medvetenheten om miljöproblemen ändå vuxit över tid. Kanske har människan tagit en del av det förnuft Georg Henrik von Wright efterlyste till fånga?
23.12.2016 - 06.53

Svenska filosofin räddad, för stunden

Helsingfors universitet fortsätter att erbjuda utbildning i filosofi också på svenska, åtminstone ett tag framöver. – Det är en stor glädje för oss, säger docent Thomas Wallgren.
16.10.2016 - 19.49

Bokrecension: Syntesen av Aten och Jerusalem

31.8.2016 - 06.00