Katarina Koivisto

Analys: Säkerheten framför allt

Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki blir minst fyra år försenat. Ryska Rosatom har svårt att leverera de dokument som krävs för byggstart, samtidigt som referenskraftverket utanför S:t Petersburg kör för fullt.
8.1.2019 - 06.45 Premium

Insändare: Råttorna lämnar Fennovoimas sjunkande geopolitiska skepp

Fyrahundra experter borde snart flytta till Pyhäjoki att leva ett mysigt neosovjetiskt atomstadsliv som i Pripjat före olyckan i Tjernobyl.
17.11.2018 - 05.55

Katarina Koivisto

Analys: Energi är också politik

Stormaktspolitikens inverkan på Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki innebär både sakliga argument och konspirationsteorier. Energi är också i övrigt en mycket politisk fråga.
30.10.2018 - 07.15

Fennovoima saknar viktiga delar – inget avtal om hjärnan i kraftverket

Fennovoima måste få en ny leverantör av automationen till sitt planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki. Det avtal med Rolls Royce som i våras betraktades som i det närmaste klart blir inte av. Också reaktorns tryckkärl är försenat.
19.10.2018 - 19.00

Fennovoima får ny kritik för bristande säkerhet

En otillräcklig säkerhetskultur hos Fennovoima och högsta ledningens bristande engagemang i de verksamhetsmodeller som finns inom kärnbranschen oroar Strålsäkerhetscentralen Stuk.
3.10.2018 - 20.51

Fennovoima har valt entreprenör

Hanhikivi kärnkraftsverk planeras till Pyhäjoki i Norra Österbotten. Nu har Fennovoima valt vem som ska bygga administrationsbyggnaderna.
26.9.2018 - 15.39

Insändare: Fennovoimas havsvattenvärmare

"Finlands regering väntas under 2019 besluta om bygglov för Fennovoimas första kärnreaktor. Förhoppningsvis kommer de, av respekt för kommande generationer, att avslå ansökan."
7.8.2018 - 05.50

Fennovoima: "Det är vi som är flaskhalsen"

Rosatom har levererat de flesta dokument som krävs för att Fennovoima ska kunna lämna in ansökan om byggnadslov för kärnkraftverket på Hanhikiviudden. Nu går Fennovoima igenom pappren med finkam och rättar till och med stavfel för att processen hos Strålsäkerhetscentralen ska löpa smidigt.
15.6.2018 - 10.06

Insändare: Tre skäl att säga nej till Fennovoima

Av hänsyn till miljö och säkerhet måste Finlands regering, när den fattar beslut i ärendet under 2019, avslå Fennovoimas ansökan.
6.6.2018 - 05.50

Kaleva: Skanska överväger att dra sig ur Fennovoimaprojektet i Pyhäjoki

Byggandet av Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki lider av förseningar och åtminstone byggföretaget Skanska börjar få nog, rapporterar tidningen Kaleva.
9.5.2018 - 12.37

Fennovoima tror på bygglov nästa år och byggstart 2020

Nästa år kommer bygglovet att beviljas, och 2020 murar man grundstenen på kärnkraftverket i Pyhäjoki, det tror man på Fennovoima, skriver tidningen Kaleva.
5.4.2018 - 07.25

Insändare: Bygger Fennovoima den demokratiska världens sista kärnkraftverk?

Det finns ingen som helst ekonomisk logik i de österbottniska kärnkraftsplanerna.
17.3.2018 - 05.40

Fennovoima: Majoritet stödjer Hanhikivi 1

Fennovoima har gjort en undersökning som visar att attityderna gentemot kärnkraften blivit positivare i området där man planerar Hanhikivi 1.
9.2.2018 - 07.38

Ny rysk reaktor vid Finska viken klar för provdrift

Den första nya kärnreaktorn i Sosnovy Bor vid Finska vikens södra strand är redo för provdrift. Tidtabellen har varit pressad och byggandet har gått snabbt när det väl kom i gång. Det har fått myndigheterna att fråga sig om man verkligen hunnit med alla säkerhetskontroller.
12.1.2018 - 18.51

Vasa förvaltningsdomstol: Fennovoimas kärnkraftsbygge påverkar inte havsmiljön

Ett besvär som gäller Fennovoimas kärnkraftsbygge och dess inverkan på fiskerinäringen har förkastats av Vasa förvaltningsdomstol. Bakom besväret står en rad föreningar som representerar Bottenhavets yrkesfiskare liksom organisationen Vesiluonnon puolesta rf.
27.12.2017 - 15.10

Katarina Koivisto

Ledarkrönika: Viktiga villkor

Kontinuitet skapar trygghet. Det gäller både i det privata livet och inom näringslivet. Att veta vilka villkor som gäller och vad man har att hålla sig till gör helt enkelt livet lättare och ger också de förutsättningar var och en behöver för att kunna och vilja satsa i olika skeden av livet.
23.10.2017 - 07.32

Fennovoimas kärnkraftverk försenas

Problem med att få fram dokumentationen för tillståndet att börja bygga gör att Fennovoima skjuter på sin tidtabell. I stället för att få tillståndet nästa år som ursprungligen planerat är siktet nu inställt på 2019.
18.9.2017 - 10.33

Insändare: Hanhikivi 1 stöder ryska militärprojekt och använder radioaktivt bränsle från atomubåtar

Finländska experter och politiker som skall bedöma reaktorns säkerhet har ingen möjlighet att bedöma bränsletillverkningens alla skeden i Ryssland.
17.9.2017 - 05.55

Kommentar: Skenheligt om Fennovoima


18.5.2017 - 14.55

Helsingfors vill att Vanda lämnar Fennovoima – men det är inte lätt i praktiken

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt i går kväll att sträva efter att Vanda Energi ska avstå från sin andel i kärnkraftsbolaget Fennovoima. Vill Vanda göra det måste man hitta en köpare till andelen.
18.5.2017 - 08.42