familj
»

Sparade, investerade och sade upp sig – för att ha mer tid med barnen

Kirsikka Antikainen sade upp sig från sitt jobb när hon var 40. Sedan dess har hon levt på avkastningen från sina investeringar och har därmed mer tid att sköta om barnen och göra de saker hon verkligen vill.
29.7.2018 - 09.00

Skilsmässobarn ska få rätt att träffa viktiga närstående

Om drygt två veckor överlåter regeringen ett lagändringsförslag som gäller vårdnaden om barn. På grund av den brådskande vårdreformen, kommer riksdagen att behandla lagförslaget först i höst.
6.6.2018 - 21.55

Alla finlandssvenska 3-åringar ska få lära sig att laga mat

Brita Maria Renlunds stiftelse firar sitt 100-årsjubileum med att dela ut en illustrerad kokbok för hela familjen som skapats i samarbete med Finlands svenska Marthaförbund. Boken ska inspirera småbarnsfamiljer till gemensam matlagning och måltid.
31.5.2018 - 12.51

Oro för barnlösa män – men statistiken för finlandssvenska män ser annorlunda ut

Minoritetsbefolkningen har ofta högre nativitet än majoritetsbefolkningen. Det här gäller även bland finlandssvenska män. Men även sysselsättningsgraden inverkar.
23.4.2018 - 06.25

THL: Barnagan lever kvar i Finland

Var tjugonde elev i klasserna fyra och fem har blivit utsatt för fysiskt våld av sina föräldrar, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd med stöd av sin undersökning Hälsa i skolan.
12.4.2018 - 10.20

Anna Rotkirch

I dag: Tänk först, testa sedan

I Finland verkar reformen av familjeledigheterna nu bli riksdagsvalsfråga, och vackert så. Vi kunde nu gå in för att tänka först och testa sedan.
7.4.2018 - 06.05

HS: Transpappan vill ha flera barn

I en intervju för Helsingin Sanomat berättar mannen som födde barn för ett par veckor sedan att paret önskar ytterligare barn.
6.4.2018 - 12.35

Regnbågsfamiljen lider av omgivningens negativa attityder

Omgivningens negativa inställning är det största hotet mot välbefinnandet hos barn i regnbågsfamiljer. En färsk undersökning visar att fyra av fem regnbågsföräldrar är rädda för att deras barn ska bli mobbade, och en fjärdedel av barnen har mor- eller farföräldrar som har brutit med dem.
27.3.2018 - 10.50

"Vi är förberedda på att ständigt behöva försvara vårt barns rättigheter"

Det går inte att ta miste på lyckan: Glädjen över att få hålla ett nyfött barn i famnen är uppenbar. Men vägen till dottern Lounas födsel i februari har varit kantad av utmaningar för föräldrarna Mira Piironen och Catariina Salo. Piironen måste adoptera sitt barn, och på förberedelsekursen är antagandet att ena föräldern alltid är pappa.
27.3.2018 - 10.50

Philip Teir

Inblick: Plötsligt kände vi oss mindre ensamma

Det finns saker man lär sig den hårda vägen. Till exempel: även om kärnfamiljen är ett allt mer flytande begrepp, och få kräver traditionella konstellationer i dag (tack och lov för det), betyder det inte att det är lätt med logistiken kring en styvfamilj.
26.3.2018 - 06.03

Moderskapslagsinitiativ väckte debatt i riksdagen – "Inget barn fråntas en far med det här"

Ett medborgarinitiativ för en lag som skulle omdefinierar begreppet moderskap väckte debatt i riksdagen om föräldraskapets väsen och barnets rätt.
21.2.2018 - 20.04

Politiker ska bli bättre på att tänka på barnen

Nu ska barnen upp på den politiska dagordningen på bred front.
21.2.2018 - 10.00

Familjeledigheterna tar ny fart?

På sin blogg skriver Annika Saarikko (C), familje- och omsorgsminister, att det inte är omöjligt att fortsätta diskutera familjeledigheterna.
18.2.2018 - 20.26

Utskott stöder lag som ger rätt till två mödrar

Riksdagens lagutskott stöder medborgarinitiativet om en ny moderskapslag som ger barnet rätt till två mammor.
16.2.2018 - 13.30

Familjeledighetstvisten: Henriksson uppmanar regeringen att tänka på barnfamiljerna

Kritiken mot regeringens beslut att lägga ned familjeledighetsreformen kommer från alla håll. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson tycker att situationen är sorglig.
10.2.2018 - 12.44

Kritiken haglar över regeringens beslut att lägga ned familjeledighetsreformen – "Kan det bli mer tydligt att denna regering inte prioriterar jämställdhet?"

Regeringens misslyckande med familjeledighetsreformen beskrivs som en flopp. Anders Adlercreutz, Li Andersson, Anna Jungner-Nordgren, Hanna Halmeenpää och Viktor Kock skräder inte orden när de kritiserar misslyckandet.
10.2.2018 - 10.57

Sämre situation för barnskyddet

Barnskyddets situation i Finland har försämrats. Särskilt psykvården går på knä, visar Kommunförbundets barnskyddsenkät.
1.2.2018 - 10.19

Giftes bort som barn – förlorar vårdnaden om sina egna barn

En ung flicka giftes bort. Hon har själv berättat att hon sedan blev våldtagen av sin tio år äldre man och att hon som 13-åring födde tvillingar. En svensk domstol har nu beslutat att mannen får ensam vårdnad om barnen.
27.1.2018 - 14.52

Staten vill utreda skilsmässobarnens boende

Social- och hälsovårdsministeriet vill utreda hur skilsmässobarnen påverkas av att bo växelvis hos vardera föräldern.
26.1.2018 - 21.12

Ingen babylåda för finländarna

När Folkpensionsanstalten bad finländarna om nya namn på moderskapsförpackningen tände många till: 29 679 finländare engagerade sig – men inget av de nya förslagen dög.
16.1.2018 - 16.57