fåglar
»

Kampen om Salutorget börjar igen – så här ska staden stoppa gangstermåsen

Lägre och bredare skyddsnät, ljudliga varningsrop ur högtalare och sylvassa piggar på stolpar och trafikmärken. Staden rustar upp inför det årliga måskriget. Men motståndarna är sluga, framfusiga och anpassar sig snabbt.
9.5.2018 - 06.57

Fågelevenemanget Tornens kamp slog rekord – biätare bland rariteterna

Tornens kamp, Finlands största fågelevenemang, lockade fler deltagare än någonsin. Från ungefär 340 fågeltorn runtom i landet observerades 210 olika arter.
5.5.2018 - 21.43

Världen blir fattigare på fåglar – våra vanliga arter blir allt ovanligare

Hela 40 procent av världens fågelarter går bakåt medan bara 7 procent ökar. En färsk utredning visar att det främst är i jordbruksmiljöerna som tidigare vanliga arter i dag är alltmer fåtaliga.
23.4.2018 - 16.04

Bra flygväder för flyttfåglarna – vinden vänder

I dag (7 april) vänder vindarna så att de blir optimala för flyttfåglarna, skriver Yle. Också det milda vädret talar för att flyttfåglarna börjar söka sig hitåt.
7.4.2018 - 12.29

Mystisk massdöd bland svanar i Danmark – möjlig fågelinfluensa

33 svanar hittades på tisdagen döda i en sjö i den danska staden Maribo. Nu misstänker myndigheterna att fågelinfluensa kan ligga bakom massdöden.
28.3.2018 - 12.32

Birdlife sågar regeringen för förslag om jakt på kaja

Kajan ska jaktbar för att minska skador på jordbruk. I stället ska staten sluta att ersätta bönderna för skador som fåglarna gjort. Birdlife beklagar att regeringen vill lösa problem med bössan.
7.3.2018 - 14.05

Rasistiskt fågelnamn rök i Finland

Den enda fågelarten som på finska har ett rasistiskt namn har fått en ny benämning. På svenska fick fågeln nytt namn 2015.
5.1.2018 - 20.55

Tolvåring fann finländsk fiskgjuse i Sydsudan

En pojke i Sydsudan hittade en död fågel med ring på ena benet. Nu har det klarnat att fågeln var en fiskgjuse, kläckt och ringmärkt i Mäntsälä för drygt tio år sedan.
29.12.2017 - 18.15

Gyllensparven nu extremt utrotningshotad

Elva fågelarter som förekommer i Finland är utrotningshotade, rapporterar organisationen BirdLife.
13.12.2017 - 09.56

Fågelmums i trädgården

När kylan smyger sig på ökar behovet av extra föda för alla fåglar som övervintrar.
11.11.2017 - 07.00

Skärgårdsfåglar klarar sig bäst i Åboland

Trots ejderbeståndets krasch och trots att mink och mårdhund härjar på kobbarna hyser Åbolands skärgård ett av Finlands rikaste fågelbestånd. Det visar en rapport om skärgårdsfaunan.
23.10.2017 - 10.00

Korsfäst skarv i Närpes dog av kvävning - polisen har inga misstänkta

Skarven som hittades fastspikad på ett träkors i Närpes hade dött av kvävning eller drunknat i ett fiskenät. Det säger Livsmedelssäkerhetsverket Evira i ett utlåtande från slutet av augusti.
21.9.2017 - 17.19

Eleonorafalk siktades i Esbo

Den i Norden extremt sällsynta eleonorafalken har setts i Bredviken i Esbo i måndags, uppger Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa.
23.8.2017 - 10.54

Vitkindade gäss orsakar gråa hår för odlarna

Vid sidan av kajan orsakar även de vitkindade gässen stora problem för jordbruket.
10.8.2017 - 15.12

Katastrofår för ejdern – klimatförändringen kan vara större bov än havsörnen

Ejderns häckning utanför Hangö utföll rekorddåligt i år, uppger Tvärminne zoologiska station. Havsörnen har förvisso sina klor med i spelet, men forskarna utreder om klimatförändringen ändå är en värre fiende.
16.7.2017 - 07.04

Kor är bäst på att hjälpa våtmarksfåglarna

Nu är det vetenskapligt bevisat: betande kor är kostnadseffektivast när igenvuxna fågelvåtmarker ska röjas. Andra studier visar att naturskyddet måste effektiveras om vi verkligen värnar om miljön.
21.6.2017 - 03.42

Fjällgåsen återvänder från branten av utrotning

Den är Nordens mest hotade fågelart, men skyddsåtgärderna ser ut att bära frukt. Fjällgåsen är sakta på väg tillbaka.
30.5.2017 - 10.48

Stannfåglar flyger också efter kompass

Det är inte bara flyttfåglar som använder en inbyggd kompass för att navigera, även icke-flyttande fåglar besitter denna förmåga, visar en ny studie från Lunds universitet.
21.5.2017 - 14.09

Sällsynt fågelobservation på Utö

En svart buskskvätta har observerats på Utö i Åbolands skärgård. Enligt Birdlife har fågeln endast setts en gång tidigare i Finland, hösten 2010.
19.5.2017 - 18.36

Amerikansk raritet på fransk premiärvisit i Nyland – har du sett gulbenan?

En mindre gulbena blixtgästade Lojo i måndags. Därmed har 400 fågelarter observerats inom Helsingforstraktens ornitologiska förening Tringas verksamhetsområde.
17.5.2017 - 16.48