Jan-Erik Andelin

Ledare: En folkledare i hundra kubik av ensamhet

Personkonflikterna inom kyrkan är en av de stora utmaningarna för biskopen i Borgå. Många röster var blanka i onsdags, i en kultur av oheliga gräl om heliga ting.
13.4.2019 - 16.00 Premium

Petrus församling väntade i 10 år på Petruskyrkan – nu är den invigd

11.3.2019 - 09.54 Premium

Tusentals fler finländare lämnade kyrkan

Under fjolåret lämnade drygt 58 000 personer evangelisk-lutherska kyrkan, en ökning på nästan 6 000 personer från året innan.
28.1.2019 - 12.12

Biskopskandidat Sixten Ekstrand: Kyrkan behöver ett mänskligt ansikte

Sixten Ekstrand beskriver sig själv som en kyrkans man stadigt förankrad i mitten, men mer liberal än konservativ i många frågor.– Kyrkan ska fatta ett beslut om att viga samkönade, men i det bör också ingå en passus om att ingen präst kan tvingas till det, säger Sixten Ekstrand.
23.1.2019 - 08.43 Premium

Biskopsvalet: Harry Sanfrid Backström finner trygghet i Bibeln

Beslutet att kandidera i biskopsvalet i Borgå stift fick mogna i lugn och ro, säger Harry Sanfrid Backström. Backström känner trygghet över sina val och lutar sig mot den heliga skriften, en ovillkorlig auktoritet.
16.1.2019 - 19.49

Prästen skrev att homosexuellt samliv är “onormalt” – biskopen utreder

En insändare skriven av en präst blir föremål för biskopens utredning.
16.1.2019 - 09.58

Första kvinnliga kyrkoherden i Nykarleby: "Jag blev överraskad över stödet"

Heavybasist, teologiedoktor och kyrkoherde. Mia Anderssén Löf är den första kvinnliga kyrkoherden i Nykarleby.– Det är viktigt för mig att göra skillnad på kritik som riktar sig till mina åsikter och mot mig som person.
14.1.2019 - 07.16 Premium

Liberala utmanar Helsingfors mest konservativa församling i söndagens val

Tre grupper konkurrerar om väljarnas röster i Petrus församling i valet på söndag. De konservativa ställer Jesus i centrum och vill stå upp som hans lärjungar, de moderata vill förnya kyrkans approach och de liberala vill öppna kyrkan för alla i församlingsvalet.
17.11.2018 - 09.39

Vad går församlingsvalet ut på? Här hittar du all relevant information

Om en dryg vecka ordnas församlingsvalet och i dag är den sista dagen att förhandsrösta. Även om en betydande andel av finländarna fortfarande hör till den evangelisk-lutherska kyrkan är det få som är insatta i församlingsvalet, kyrkofullmäktige och församlingsråden.
10.11.2018 - 11.22

Esbo stifts nya biskop: "Kyrkan ska viga samkönade par"

Med ett gediget internationellt kunnande på meritförteckningen återvänder den nyvalda biskopen för Esbo stift, Kaisamari Hintikka, till Finland efter sju år i Schweiz.
7.11.2018 - 16.00

Ny enkät avslöjar seglivat motstånd mot kvinnliga präster

En tredjedel av alla kantorer och en tiondel av alla finländska präster vill inte att evangelisk-lutherska kyrkan ska ha kvinnliga biskopar. Det framgår av en färsk enkät som Kyrkans Akademiker (Aki) har låtit göra.
20.5.2018 - 08.23

Kyrkan säger nej till samkönade vigslar – biskoparna ska främja "respektfull diskussion om äktenskapet"

Den evangelisk-lutherska kyrkan går inte in för att viga samkönade par i det här skedet. Det klarnade efter en omröstning på kyrkomötet.
18.5.2018 - 13.09

Kyrkan nobbar samkönade par igen – men vill att homosexuella ska känna sig som fullvärdiga medlemmar

Ombudsinitiativet om att bredda kyrkans äktenskapssyn för att inkludera samkönade par kommer inte upp på kyrkomötet nästa vecka. Kyrkomötets konstitutionsutskott anser att det strider mot kyrkans läror.
11.5.2018 - 19.49

Kyrkpressen tvingas spara – färre nummer ges ut

Högre distributionskostnader för utdelningen av papperstidningar har försatt Kyrkpressen i ekonomiskt trångmål. Nu tvingas redaktionen gallra i utgivningen och ge ut tunnare upplagor för att spara kostnader.
26.4.2018 - 20.41

Församlingarna går till val i höst

I höst väljs 9 000 nya förtroendevalda till den Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar.
19.3.2018 - 15.56

VBL: Präster som anmälts för vilja att viga samkönade par kan undgå straff

Vasabladet rapporterar i dag att de tre präster vid Borgå stift som anmälts för att ha uttryckt en vilja att viga samkönade par kan sannolikt slippa straff.
19.3.2018 - 10.56

Sju av tio finländare hör till folkkyrkan – "Visar på en fortsatt individualisering"

71 procent av befolkningen är medlemmar i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilket är en procent färre än året innan.
15.1.2018 - 15.00

Kyrkan: Regnbågspräst kräver rättelse av domkapitlet

3.10.2017 - 16.17

Kyrkan väljer högsta ledare – namnspekulationerna i full gång

Kari Mäkinens besked för en vecka sedan att han slutar som ärkebiskop kom tidigare än väntat. Precis som inför förra ärkebiskopsvalet är det även den här gången upplagt för en polarisering mellan liberala och konservativa krafter. En som överväger kandidera är Borgåbiskopen Björn Vikström.
17.8.2017 - 05.38

Teemu Laajasalo är Helsingfors nya biskop

– Under min prästkarriär har det funnits två biskopar som påverkat sin tid. Min första utmaning är hur jag ska kunna fylla deras skor, säger den nyvalda Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalo.
17.8.2017 - 09.34