Insändare: Lätt att avfärda allt religiöst som fantasier och myter

Folk i gemen har rätt skrala bibelkunskaper och de flesta människor har därför inte någon resonansbotten då de läser rubriker som skriker ut att vetenskaplig forskning förklarat att olika redogörelser för Jesu liv och gärningar i Bibeln är osanna.
27.6.2020 - 19.00

Insändare: Behandla religiösa frågor mer seriöst

Om man i stora allmänna svep för fram sådant som man på intet sätt kan belägga måste man enligt min uppfattning vara försiktig.
17.6.2020 - 19.00

Insändare: Bra utgångspunkt att läsa evangelierna utan förutfattade åsikter

Ett känt faktum är att om vittnesberättelser är alltför ordagrant lika, tyder det på att de är manipulerade. Vissa synbara motsägelser brukar man påtala i evangelierna, men man kan ganska lätt visa att de inte står i konflikt med varandra.
14.6.2020 - 19.00

Insändare: Historiskt säkert att kristendomen trädde fram som en uppståndelserörelse

När Torsten Fagerholm begränsar sig till Jesu korsfästelse och död som det enda historiskt säkra trampar han i alla fall in på helig och fruktbar mark.
14.6.2020 - 10.35

Insändare: Finns det trovärdiga bevis?

Kanske Torstens Fagerholms uppfattning om mannen från Nasaret förändras.
10.6.2020 - 12.33

Insändare: Vilken typ av källanalys?

Det finns ett fiktivt element i evangelierna. Det kan man lätt också se om man jämför hur samma episod ofta beskrivs helt olika på olika ställen i evangelierna.
7.6.2020 - 20.30

Insändare: Upprörande om evangelierna

Det är upprörande att HBL håller sig med en ledarskribent som i ett svar till en insändare skriver att evangelierna är vinklade och mångtydiga.
7.6.2020 - 20.15