Paralympisk mästare död med aktiv dödshjälp

23.10.2019 - 13.39

Insändare: Eutanasi är ett juridiskt vakuum

Att vi inte har en eutanasilagstiftning är samtidigt omedmänskligt och i praktiken och beklagligen mycket grymt.
21.8.2018 - 05.55

Eutanasiförespråkaren David Goodall, 104, har avslutat sitt liv

10.5.2018 - 18.16

Insändare: Riksdagen sade inte klart nej till dödshjälp

Stora skaror medborgare känner oro för att de som dödssjuka i livets slutskede skall tvingas till ett förlängt lidande för att de inte kan få dödshjälp.
8.5.2018 - 05.55

Riksdagen går inte vidare med att legalisera eutanasi – rösterna föll 128–60

4.5.2018 - 13.24

Riksdagsutskott säger nej till eutanasilag

6.4.2018 - 13.14

Nederländsk läkare uppmanar till tydliga lagar för eutanasi och palliativ vård

6.3.2018 - 20.20

Insändare: Barmhärtigt eller obarmhärtigt?

Vem har rätt att förbjuda en annan att få sin pina förkortad?
26.11.2017 - 05.50

Insändare: Behövs en lag om eutanasi?

Eutanasi blir ett lockande initiativ för en tillfälligt eller permanent deprimerad person.
18.11.2017 - 05.50

Henrik Lax driver eutanasifrågan: "Det finns fall där inte ens den bästa terminalvården biter"

9.11.2017 - 16.11

Sjukvårdare säger ja till eutanasi

24.4.2017 - 09.35

HS: Klar majoritet för eutanasi

23.4.2017 - 20.22

Belgisk eutanasilag respekterar patienten

24.3.2017 - 22.39

Vem får bestämma över liv och död? Riksdagen debatterar eutanasi i dag

2.3.2017 - 07.28

insändare: Kan vi motverka lidande genom att döda patienten?

Frågan om eutanasi handlar om etik, livs- och samhällssyn.
2.3.2017 - 05.55

Insändare: Stifta lag om terminalvård

Lax och de andra eutanasiivrarna borde försöka sätta sig in i vad eutanasi betyder för den som skall utföra dådet.
2.3.2017 - 05.50

Insändare: Ska eutanasi diskuteras måste den palliativa vården lyftas fram

Vi behöver värna om rätten att vara till besvär.
24.2.2017 - 05.55

Insändare: Fel slutsats, Mazzarella!

Redan nu fattas det vårdbeslut med inverkan på en människas livslängd utan att patienten tillfrågas.
24.2.2017 - 05.50

Impuls: Rätten att vara till besvär står på spel

21.2.2017 - 09.52

Tommy Westerlund

Ledare: Livets olika slutskeden

Medborgarinitiativet om eutanasi har den här veckan nått riksdagen. Förbättrad terminalvård borde samtidigt diskuteras.
16.2.2017 - 16.00