Riksdagsutskott säger nej till eutanasilag

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att medborgarinitiativet om en legalisering av eutanasi inte godkänns. Utskottet förutsätter samtidigt att en arbetsgrupp tillsätts som utreder lagstiftningsbehov för vård i livets slutskede, för palliativ vård och för eutanasi.
6.4.2018 - 13.18

Nederländsk läkare uppmanar till tydliga lagar för eutanasi och palliativ vård

Den nederländske läkaren Rob Jonquière var med om att utforma sitt lands eutanasilagstiftning. Till de politiker som nu ska fatta beslut för finska förhållanden ger han ett råd:– Utveckla lagstiftningen för eutanasi parallellt med en för palliativ vård.
6.3.2018 - 20.20

Insändare: Barmhärtigt eller obarmhärtigt?

Vem har rätt att förbjuda en annan att få sin pina förkortad?
26.11.2017 - 05.50

Insändare: Behövs en lag om eutanasi?

Eutanasi blir ett lockande initiativ för en tillfälligt eller permanent deprimerad person.
18.11.2017 - 05.50

Henrik Lax driver eutanasifrågan: "Det finns fall där inte ens den bästa terminalvården biter"

Medborgarinitiativet om att legalisera eutanasi har nu nått riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Tidigare riksdagsledamoten Henrik Lax (SFP) som drev eutanasifrågan redan för 20 år sedan hoppas att det nu ska bli en förändring och att aktiv dödshjälp blir tillåtet.
9.11.2017 - 16.11

Sjukvårdare säger ja till eutanasi

En klar majoritet, 64 procent, av sjukskötarna är beredda att legalisera patienternas rätt till eutanasi, framgår det av en undersökning som Sjukskötarförbundet har gjort bland sina medlemmar.
24.4.2017 - 10.26

HS: Klar majoritet för eutanasi

En klar majoritet av finländarna stöder eutanasi för obotligt sjuka, visar en undersökning som Helsingin Sanomat låtit göra. Av de svarande skulle tre av fyra tillåta eutanasi. 14 procent var mot medan 10 procent inte kunde svara på frågan.
23.4.2017 - 20.27

Belgisk eutanasilag respekterar patienten

24.3.2017 - 22.39

Vem får bestämma över liv och död? Riksdagen debatterar eutanasi i dag

Riksdagen börjar behandla medborgarinitiativet för att legalisera eutanasi i dag.
2.3.2017 - 07.37

insändare: Kan vi motverka lidande genom att döda patienten?

Frågan om eutanasi handlar om etik, livs- och samhällssyn.
2.3.2017 - 05.55

Insändare: Stifta lag om terminalvård

Lax och de andra eutanasiivrarna borde försöka sätta sig in i vad eutanasi betyder för den som skall utföra dådet.
2.3.2017 - 05.50

Insändare: Ska eutanasi diskuteras måste den palliativa vården lyftas fram

Vi behöver värna om rätten att vara till besvär.
24.2.2017 - 05.55

Insändare: Fel slutsats, Mazzarella!

Redan nu fattas det vårdbeslut med inverkan på en människas livslängd utan att patienten tillfrågas.
24.2.2017 - 05.50

Impuls: Rätten att vara till besvär står på spel

Alla viktiga beslut vi fattar, fattar vi i relation till andra. I medborgarinitiativet om eutanasi är det rätten att vara till besvär som står på spel, skriver Merete Mazzarella.
21.2.2017 - 09.52

Tommy Westerlund

Ledare: Livets olika slutskeden

Medborgarinitiativet om eutanasi har den här veckan nått riksdagen. Förbättrad terminalvård borde samtidigt diskuteras.
16.2.2017 - 16.00

Medborgarinitiativ om eutanasi överlämnades till riksdagen

Ett medborgarinitiativ för att legalisera eutanasi i vissa fall överlämnades till riksdagen på tisdagen. Initiativet togs emot av riksdagens talman Maria Lohela (Sannf).
14.2.2017 - 14.45

Yle-mätning: Klar majoritet för eutanasi

En majoritet av finländarna skulle tillåta eutanasi, visar en undersökning som Yle låtit göra.
27.12.2016 - 08.12

IS: 62 riksdagsledamöter är för eutanasi

62 riksdagsledamöter är för en legalisering av eutanasi medan 23 motsätter sig förslaget, visar en utredning som gjorts av Ilta-Sanomat.
25.12.2016 - 16.27

Initiativ om eutanasi har nått 50 000 namn

Medborgarinitiativet för att legalisera eutanasi har överskridit gränsen på 50 000 namn.
18.12.2016 - 21.34

I dag: Livsviktigt om döden

Döden är inget som kommer utifrån, den finns hos oss hela livet och är vår egen och våra käras.
4.12.2016 - 06.03