Insändare: Oklart om EU

Sasis oklarhet är kanske kännetecknande för den förvirring som råder i dag i Samlingspartiets led beträffande EU-politik.
7.8.2020 - 13.25

Insändare: Hör Finland till den nordiska gruppen i EU?

Av erfarenhet kan jag säga att man har en stor fördel vid EU:s förhandlingsbord om man på förhand har förhandlat med andra liksinnade länder.
5.8.2020 - 19.00

Insändare: EU:s återhämtningsfond är problematisk

Frågan lyder om man inte, låt oss säga med ett 50-100 miljarder euro mindre EU-paket och motsvarande mindre skuldberg, prutat från stödet, hade kunnat åstadkomma ett likvärdigt resultat.
2.8.2020 - 19.00

Insändare: Bygg cykelvägar i skärgården med EU-stöd

Måste EU-stöden användas just till norra och östra Finland? Det finns väl också andra glest befolkade områden i Finland, till exempel Skärgårdshavet och skärgården, som behöver utvecklas vidare.
30.7.2020 - 19.00

Martin Paasi

I dag: EU:s produktivitet kommer att sjunka ytterligare på grund av krispaketet

Hanteringen av coronakrisen blir i ”stödandets” anda ett svepskäl till att inte heller nu ta itu med de konkursfärdiga bolagen.
27.7.2020 - 21.30 Premium

Insändare: EU:s krispaket riskerar vår självständighet

Finland bör tillsammans med ”den sparsamma fyran” sätta ned foten, villkora medlemskapet och vid behov förbereda utträdesförhandlingar. Vore en frihandelsunion med Norge, Storbritannien och Schweiz ett alternativ?
24.7.2020 - 19.00

Insändare: Det nordiska samarbetet är en sandlåda

Finlands och Sveriges enda tvillingstad heter Torneå/Haparanda. Alla politiker i Helsingfors och Stockholm borde göra ett studiebesök till en gränsstad. Just en dubbelstad är ett slags febertermometer som visar stämningen mellan två länder
24.7.2020 - 12.45

Insändare: EU:s ekonomiska politik leder till att ingen längre i framtiden är villig att ge sitt bästa

Inom EU påstår man att man stöder de länder som är misskötta för att rädda de välskötta länderna. Att rädda de överskuldsatta med mera pengar har dock aldrig fungerat utan tvärtom förorsakat enorma skador.
24.7.2020 - 12.15

Jan-Erik Andelin

Ledare: Är Nederländerna de nya britterna? Så här kan historien styra landets val ännu i dag

Nederländarna blev först inte ens tillfrågade när unionen skulle bildas. Nu bildar de, mitt i unionens kärna en ny front av europeisk återhållsamhet.
23.7.2020 - 18.54 Premium

Ekonom ger Marin gott betyg men vill fokusera på de större EU-frågorna

23.7.2020 - 17.18

Insändare: Varför kräver Hautala mer detaljreglering om snuset från EU?

Nog är det märkligt att det är en kommissionär som ska behöva vara den som står upp för nationellt självbestämmande mot en finländsk europaparlamentariker som kräver detaljreglering från EU.
14.7.2020 - 15.57

Irländare ny ordförande för Eurogruppen – Vanhanen vill inte kommentera röstningen

9.7.2020 - 21.29

Het debatt om EU-stödpaket på 750 miljarder – "Finland ska inte hjälpa länder som inte har skött sin ekonomi"

8.7.2020 - 17.00

Merkel: Vi har inte råd att förlora någon tid

8.7.2020 - 17.00

Samlingspartisten Aura Salla lämnar politiken för att bli Facebooks nya EU-chef – ser fram emot etiska frågor

6.5.2020 - 15.06 Premium

Asylsiffror faller i EU

27.4.2020 - 20.04

Klartecken väntas för EU-sugna på Balkan

24.3.2020 - 13.37

Ohisalo träffar ministerkollegor i Bryssel för att diskutera situationen vid grek-turkiska gränsen

4.3.2020 - 10.06

Minister Tuppurainen deltar i EU-möte – beslut ska fattas om partnerskapsförhandlingar med Storbritannien

24.2.2020 - 17.45

EU-parlamentet samlades första gången utan brittiska ledamöter

11.2.2020 - 15.44