Haverikommissionerna: De stora hålen i Estonia kan komma från berggrunden vid vraket

Nya resultat efter undersökningar vid Estonia presenteras i dag

Filmerna från sommarens Estoniadyk släppta

Privatexpedition planerar dyk vid Estonia – i strid med lagen?

"Slutsatserna i originalrapporten om Estonia är vattentäta"

Estoniakatastrofen: "Slutsatserna i originalrapporten bryter mot fysikens lagar"

Estoniautredare: "Tolka de nya uppgifterna med försiktighet"

Fynd kan ge nya ledtrådar om Estonia

Undersökning vid Estonia stördes av okänd källa

Nytt fynd: Stenig botten runt Estonia

Två nya sprickor i Estonias skrov har upptäckts – besvärliga väderförhållanden försvårar dykarbetet

Undersökning med ekolod ska ge svar om Estonia

Anhöriga till Estoniaoffren har kämpat för ny utredning i årtionden: "Hoppas vi en gång för alla får reda på sanningen"

Estland och Sverige tar sig nu ner till Estonia – färsk lagändring i Finland möjliggör dykningar till vraket

Dokumentären om Estonia får uppföljning

Lagen om Estonias gravfrid ändras tillfälligt

Gravfriden kring Estonia kan luckras upp tillfälligt – myndigheter öppnar för ny undersökning av vraket

Åklagare vill se Estonia-filmare dömas – överklagar tingsrättens friande dom

Estoniafilmare dök olagligt – men friades för att dykfartyget Fritz Reuter var tyskt

Sverige: Dom i dag om filmares dyk vid Estonia