villeniinisto

I dag: En värdig vård

Det är inte konstruktivt att demonisera den privata sektorn eller den offentliga sektorn i vården. Båda behövs.
11.2.2019 - 06.05 Premium

Insändare: "Efter bara två dagar på ett helfinskt Esperi fick min gamla pappa en allvarlig hjärnblödning och tappade medvetandet"

Hur kan vi förvandla det hat och den förtvivlan som nu frodas till engagemang och gemensamma ansträngningar för ett mänskligare samhälle?
11.2.2019 - 05.55

Insändare: Handelsavtal och vårdreformen dödligt hot mot äldre

Om regeringen driver igenom social- och hälsovårdsreformen och om handelsavtalet mellan Kanada och EU eller det mellan Singapore och EU blir permanent blir allt mycket värre.
11.2.2019 - 05.53

Häkkänen: Hårda sanktioner och bättre övervakning inom äldreomsorgen

Enligt justitieminister Antti Häkkänen (Saml) kan försummelserna inom äldreomsorgen redan nu uppfylla de villkor som ställs i strafflagen.
10.2.2019 - 18.23

HS: Esperi Care stänger avdelning för funktionshindrade i Helsingfors – nya brister i vården

Helsingfors stad utreder om en del av klienterna behöver ersättande platser.
10.2.2019 - 12.29

Insändare: Många vårdhem fungerar alldeles utmärkt

Det är både oskäligt och kontraproduktivt att sabla ner hela sektorn.
9.2.2019 - 05.53

Efter vårdskandalen: Många anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen

Tillsynsmyndigheterna har under den senaste veckan fått en lång rad anmälningar som gäller äldreomsorgen på vårdhem.
6.2.2019 - 17.13

Yle: Samlingspartiet ställer sig bakom kravet på minimiantal vårdare

Nu ändrar sig också Samlingspartiet och är redo att ställa sig bakom kravet på minst 0,7 vårdare per klient i äldreomsorgen.
5.2.2019 - 13.15

Kristinestad anställer ny chef för Esperi Cares vårdhem Ulrika

Enligt staden försöker Kristinestad få till stånd förbättringar för att åtgärda vårdhemmets problem.
5.2.2019 - 08.50

Fredrik Sonck

Impuls: Du naiva marknadsliberal, sluta göra dig illusioner om hur vårdkapitalismen fungerar!

I den privatiserade välfärdens värld är en förlustbringande men etisk verksamhet ohållbar i längden, medan en vinstbringande och oetisk verksamhet är hållbar.
5.2.2019 - 06.13 Premium

Philip Teir

Inblick: Vårda era kvalitetsregister – om Esperi och det omätbaras renässans

"Men som många 'branschexperter' säkert kan vittna om hjälper det inte att man kryssat i en ruta varje gång en patient ätit frukost om man vill garantera livskvalitet."
4.2.2019 - 06.26

Vårdministrarna vill se personalkvot i äldrevården – Samlingspartiet: "Decimaler hjälper inte"

Centern stannar i sitt familjepolitiska program för att det behövs en lagstadgad personaldimensionering i äldreomsorgen.
31.1.2019 - 10.58

Helsingforspolitiker efterlyser mer övervakning – staden ber polisen utreda Ankdammen

Nyheterna om äldreomsorg och daghem upprör Helsingforspolitikerna.
30.1.2019 - 20.04

Oppositionen interpellerar om äldreomsorgen

Hela oppositionen meddelade i dag att de lämnar in en interpellation på fredag om läget i äldreomsorgen. Oppositionen vill också att man lagstiftar om personaldimensioneringen inom äldreomsorgen och inför sanktioner för de aktörer som missköter sig.
30.1.2019 - 13.35

Professor: Lagen om äldreomsorgen var en skenreform

Lagen om äldreomsorg ska garantera att äldreomsorgen är på anständig nivå. Men verkligheten visar på något annat. – I praktiken har lagen inte haft någon inverkan alls, säger Teppo Kröger, professor i samhällspolitik.
30.1.2019 - 07.00 Premium

Tehys enkät: Fara för patientsäkerheten också på Attendo

Enligt personal finns samma problem vid Attendo som vid Esperi Care.
29.1.2019 - 18.12

Vårdfack kräver strängare lagstiftning – Super fick nästan tvåtusen anmälningar om problem under hösten

Vårdfacken Super och JHL kräver strängare lagstiftning för att ta itu med problemen inom vården.
29.1.2019 - 17.59

Svenska pensionärsförbundet om Esperis vårdhem: Kvalitetskontrollen är för dålig

Problemen i vården kommer inte som en överraskning, enligt Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.
29.1.2019 - 17.13

Polisen utreder ännu inte vad som hänt på Ulrikahemmet

Kristinestads stad har tagit över verksamheten över vårdhemmet Ulrika efter att det kommit fram att bristerna vid hemmet är så allvarliga att vårdbolaget Esperi Care inte längre tillåts ha hand om verksamheten. En polisanmälan om hemmets verksamhet har inte gjorts.
29.1.2019 - 16.48

Har du erfarenheter av privata äldreboenden?

Privatägda äldreboenden granskas stenhårt efter rapporter om vanvård och skötarbrist. HBL efterlyser läsarnas erfarenheter av vårdhem där allting inte har gått rätt till.
29.1.2019 - 14.47