energi
»
Katarina Koivisto

Analys: Energi är också politik

Stormaktspolitikens inverkan på Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki innebär både sakliga argument och konspirationsteorier. Energi är också i övrigt en mycket politisk fråga.
30.10.2018 - 07.15

Insändare: Begränsade energitillgångar måste fördelas jämnt

Den västerländska livsstilen förutsätter enorma mängder energi, samtidigt som den västerländska människan inte bidrar med tillräckliga mängder i gengäld, och häri ligger en obalans.
23.10.2018 - 05.55

Stiftelsen för Åbo Akademi uppdaterar sina fastigheter med miljövänligt värmesystem

På fem år ska energiförbrukningen minska med 20 procent, meddelar Stiftelsen för Åbo Akademi som äger fastigheter i närheten av akademikvarteren i Åbo.
8.10.2018 - 14.53

Ny justering av tidtabellen för reaktorbygget i Olkiluoto

Industrins Kraft (TVO) gick på onsdagskvällen ut med beskedet att nya uppdateringar i tidtabellen för bygget av den tredje reaktorn i Olkiluoto är att vänta.
3.10.2018 - 21.14

Fennovoima får ny kritik för bristande säkerhet

En otillräcklig säkerhetskultur hos Fennovoima och högsta ledningens bristande engagemang i de verksamhetsmodeller som finns inom kärnbranschen oroar Strålsäkerhetscentralen Stuk.
3.10.2018 - 20.51

Tre hoppingivande klimatnyheter – och en förkrossande

Solenergi blir mer konkurrenskraftigt och utsläppsmålen kan fortfarande nås. Dessvärre gör vi inte alls tillräckligt för att tygla klimatutmaningen, visar färska rapporter.
1.10.2018 - 08.00

Även Kalifornien lovar ren energi 2045

Kalifornien följer nu Sveriges exempel och lagstiftar om nollutsläpp senast år 2045. Den nya lagen har undertecknats av Kaliforniens guvernör Jerry Brown vid en ceremoni i Sacramento.
11.9.2018 - 07.19

Katarina Koivisto

Ledare: Ge alla alternativ en chans

Oron över koldioxidutsläpp föder nya idéer för energiproduktion. Små kärnkraftverk föreslås av Gröna i flera städer.
22.7.2018 - 21.00

Katarina Koivisto

Ledare: Vi behöver renare bränslen

Naturgasen är det minst onda bland de fossila bränslena. Förnybar energi klarar inte allt.
11.7.2018 - 15.50

Påven läste lusen av oljebolag – "Får inte förstöra civilisationen"

Påven Franciskus hade ett tydligt budskap att framföra när han talade inför en rad företagsledare inom oljebranschen: Världen måste ställa om till grön energi.
9.6.2018 - 16.37

Köpenhamns energismarta Nordhavn ser mot hav och framtid

Frihavnen i Köpenhamn skulle en gång rädda staden från konkurrensen från Hamburg när Kielkanalen byggdes. I dag är hamnens tid förbi. Här växer nu det energismarta Nordhavn för 40 000 nya invånare.
9.6.2018 - 07.00

Ny vindkraft utan några stöd

S-gruppens och St1:s gemensamma vindkraftsbolag Tuuliwatti bygger en ny vindpark i Ijo kommun. Parken byggs utan stöd och bolaget räknar med att den ska kunna producera el till ett pris som är konkurrenskraftigt på den nordiska elmarknaden.
23.5.2018 - 11.53

Ryssland behöver utländsk elkunskap

Att energin är viktig för Ryssland är ett uttalande som låter som en självklarhet. Där olja och gas är exportprodukter som håller den ryska ekonomin flytande behövs el och värme för att samhället ska fungera. Båda sektorerna drar nytta av utländskt kunnande.
29.4.2018 - 07.00

Fortums Uniper-affär fick grönt ljus av Ryssland

Ryssland godkänner Fortums Uniper-affär, men begränsar köpet till 50 procent av aktierna i det tyska energibolaget. Beslutet är av stor betydelse för att ro i land uppgörelsen, meddelar Fortum som samtidigt riktar en känga till Unipers ledning för att försöka sabotera affären.
28.4.2018 - 17.32

Susanna Ginman

Ledare: Svårt men nödvändigt

Det blir uppenbarligen inga nedskärningar eller omfördelningar av företagsstöden under den här regeringens tid. Nästa regering måste komma till skott.
6.4.2018 - 21.00

Statsrådet sade ja till Nord Stream 2

Projektet inbegriper två parallella gasledningar mellan Ryssland och Tyskland.
5.4.2018 - 15.59

Insändare: Vattenkraft förmånligast

Finlands stora elproduktionsunderskott löses tyvärr inte med möllor och solpaneler.
21.3.2018 - 05.50

Fukushima: Förnybar energi utmanar makten

Sju år efter härdsmältorna i Fukushimas kärnkraftverk har ortsbefolkningen i närheten organiserat sig för att tillverka egen, förnybar el. Rörelsen utmanar det japanska etablissemanget där regionala energimonopol försöker hålla kvar sin makt med kol- och kärnkraftverk.
10.3.2018 - 07.00 Premium

Åland slocknade på tisdagsmorgonen – ingen hjälp av den finländska reservkabeln

Hela fasta Åland blev på tisdagsmorgonen utan ström till följd av att en ledning överbelastades.
20.2.2018 - 19.36

Katarina Koivisto

Ledarkrönika: Viktigt att inte tappa siktet

Lagstiftning mot användning av kol, stöd till förnybara energiformer som ständigt förändras och en energibeskattning som inte håller någon enhetlig linje. Det är bara några av de frågor våra energibolag tampas med när de ska planera sina nyinvesteringar.
30.1.2018 - 21.05