Kofi Annan hjälpte att skrapa snö av bilen och så inleddes en lång vänskap, minns Elisabeth Rehn

Mänsklighet, och en särskilt varm humor, är det som kantar Elisabeth Rehns minnen av Kofi Annan. Rehn utnämndes till flera FN-uppdrag under hans tid, något som formade hennes livsbana. Sista gången hon träffade honom var det i Helsingfors i fjol.
18.8.2018 - 15.12