Skärpt attitydklimat syns också hos diskrimineringsombudsmannen – allt fler anmäler diskriminering

De vanligaste orsakerna till diskrimineringen är ursprung och funktionsnedsättning, visar diskrimineringsombudsmannens berättelse som ges till riksdagen i dag. Diskrimineringsombudsmannen önskar också större befogenheter att ingripa i diskriminering i arbetslivet.
17.4.2018 - 09.15

Migrationsverket tror mer sällan på asylsökandes berättelser

Migrationsverkets tolkningar i asylbeslut har skärpts avsevärt mellan 2015 och 2017, men varken lagändringar eller en förändrad profil hos de sökande förklarar skärpningen. Utvecklingen hotar rättsskyddet, fastslår en färsk utredning.
22.3.2018 - 10.44

"Bisarrt att låta nazister demonstrera"

Organisationer vars ideologi och budskap djupt kränker andras människovärde åtnjuter inget skydd för yttrande- eller mötesfriheten. Polisen borde förbjuda nazistiska demonstrationer, säger Robin Harms på Diskrimineringsombudsmannens byrå.
2.12.2016 - 17.40

Många orsaker till diskriminering – etniskt ursprung och funktionshinder de vanligaste

16.3.2016 - 09.45