Myndigheterna vill sluta skicka papperspost – Skatteförvaltningens brev orsakade 1 500 ton koldioxidutsläpp i fjol

Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen vill minska på postningsutgifterna. De uppmanar medborgarna att börja använda en digital tjänst.
14.11.2019 - 09.49

Självskanning testas nu i finländska mataffärer – app i mobilen skannar alla varor

11.11.2019 - 12.30

Torsten Fagerholm

Ledare: Thomas Cook stupade inte på flygskam

Den digitala konsumenten är kung. Det skapar identitetskris hos mellanhänder inom alla branscher.
23.9.2019 - 15.19 Premium

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Stoppa världen?

"Twitter slipar förmågan att uttrycka sig kort och kvasififfigt. Men världen behöver inte fler ståuppkomiker. Vi behöver hjärnor som står upp för – tar till sig – också argument."
25.8.2019 - 07.29 Premium

Kommentar: "Printa ut blanketten" – Vem blir glad av kvasidigitala tjänster?

Om vi lyckas röja i djungeln av halvdigital vegetation kanske resurserna räcker till personlig service, öga mot öga, med dem som behöver, skriver Sylvia Bjon.
15.8.2019 - 15.05

Insändare: SDP är redo att hantera digitaliseringen

Finland har tack vare en högt utbildad arbetskraft och de gemensamma trygghetssystemen en förmåga att snabbt ta i bruk ny teknologi och öka produktiviteten.
11.4.2019 - 05.48

Fritjof Sahlström

I dag: Vi var vi då

Att samlas runt dödsbädden har för mig varit ett abstrakt uttryck, som omgetts av en djup rädsla inför livets slut.
23.1.2019 - 06.05 Premium

Analys: Barndom före internet – bra eller illa?

Många av oss står med ena benet i den gamla världen och det andra i den nya.
19.1.2019 - 07.19 Premium

Ny kabel mellan Norge och Finland förbättrar de digitala förbindelserna

Elisa och den norska operatören Bredbåndsfylket Troms AS har öppnat en ny kabelförbindelse som förbättrar stamnätet mellan Norge och Finland.
18.1.2019 - 06.57

Bakgrund: Digitaliseringen av vården ställer nya frågor

När medellivslängden ökar i Finland så ökar också vårdbehoven. En del av lösningen är en snabbare digitalisering, samtidigt som den mänskliga kontakten fortsatt kommer att ha stor betydelse. Hur ska den balansen utformas?
16.1.2019 - 05.30

Insändare: EU:s digitala strategi befrämjar artificiell intelligens

Säkerhetsaspekter kommer överlag ofta i andra hand när digital teknik införs med brådska, i syfte att erövra nya marknadsandelar.
11.1.2019 - 05.55

Trafi inleder en intern utredning om sina digitala tjänster

Kommunikationsministeriet har bett Trafis nya generaldirektör om ytterligare en utredning.
20.12.2018 - 10.03

Polisens nya tipsregister avslöjar dolda kopplingar

Polisens nya nationella tipsregister ska effektivera det brottsförebyggande arbetet. Registret är ett steg i polisens digitaliseringsutveckling.
19.12.2018 - 13.42 Premium

"Lärare överväger sluta på grund av digitaliseringskraven"

Inlärningen försämras då man använder datorer och läsplattor i skolundervisningen. I varje fall om man ska tro en studie vid Helsingfors universitet. Men påståendet får mothugg.
22.11.2018 - 08.34

"Digitaliseringen gör världen sämre" – Pekka Vahvanen varnar för teknologins avigsidor i ny bok

Utan digitalisering skulle världen vara bättre. Det hävdar journalisten Pekka Vahvanen i sin nya bok. – Tekniken har gjort många saker lättare, men den gör inte människan lyckligare, hävdar han.
28.10.2018 - 09.37

Insändare: Många äldre personer är redan digiutslagna

Ett samhälle där en stor del av invånarna inte är delaktiga är inte hållbart.
15.10.2018 - 05.50

Digitaliseringen slår igenom i skogen

Nästa generation arbetstagare är digital också inom skogsindustrin och den kommer att kräva bra digitala lösningar på arbetsplatserna. Teemu Salmi, ansvarig för it och digitalisering på Stora Enso ser stora möjligheter i alla delar av verksamheten och i alla processer.
27.8.2018 - 04.10

Insändare: Ingen ska vara olikställd inför digital service

"Det är en annan sak att födas in i denna digitala värld än att lära sig allt detta när du är äldre."
24.8.2018 - 05.50

Insändare: Protest mot digtatorerna

Nej. Rubriken är inget tryckfel. Den är en ordlek. Jag har skrivit förr om fenomenet digitatur, men har igen färska erfarenheter.
22.8.2018 - 05.50

Max Mickelsson

I dag: Varför misslyckas förändringsprocesser?

Vi investerar i teknologi och följer hur implementeringen sker men i satsar inte på att förändringen får ett mottagande som skulle framkalla positiva stämningar och entusiasm.
19.8.2018 - 06.05