Bakgrund: Digitaliseringen av vården ställer nya frågor

När medellivslängden ökar i Finland så ökar också vårdbehoven. En del av lösningen är en snabbare digitalisering, samtidigt som den mänskliga kontakten fortsatt kommer att ha stor betydelse. Hur ska den balansen utformas?
16.1.2019 - 05.30

Insändare: EU:s digitala strategi befrämjar artificiell intelligens

Säkerhetsaspekter kommer överlag ofta i andra hand när digital teknik införs med brådska, i syfte att erövra nya marknadsandelar.
11.1.2019 - 05.55

Trafi inleder en intern utredning om sina digitala tjänster

Kommunikationsministeriet har bett Trafis nya generaldirektör om ytterligare en utredning.
20.12.2018 - 10.11

Polisens nya tipsregister avslöjar dolda kopplingar

Polisens nya nationella tipsregister ska effektivera det brottsförebyggande arbetet. Registret är ett steg i polisens digitaliseringsutveckling.
19.12.2018 - 13.52 Premium

"Lärare överväger sluta på grund av digitaliseringskraven"

Inlärningen försämras då man använder datorer och läsplattor i skolundervisningen. I varje fall om man ska tro en studie vid Helsingfors universitet. Men påståendet får mothugg.
22.11.2018 - 08.36

"Digitaliseringen gör världen sämre" – Pekka Vahvanen varnar för teknologins avigsidor i ny bok

Utan digitalisering skulle världen vara bättre. Det hävdar journalisten Pekka Vahvanen i sin nya bok. – Tekniken har gjort många saker lättare, men den gör inte människan lyckligare, hävdar han.
28.10.2018 - 09.37

Insändare: Många äldre personer är redan digiutslagna

Ett samhälle där en stor del av invånarna inte är delaktiga är inte hållbart.
15.10.2018 - 05.50

Digitaliseringen slår igenom i skogen

Nästa generation arbetstagare är digital också inom skogsindustrin och den kommer att kräva bra digitala lösningar på arbetsplatserna. Teemu Salmi, ansvarig för it och digitalisering på Stora Enso ser stora möjligheter i alla delar av verksamheten och i alla processer.
27.8.2018 - 04.10

Insändare: Ingen ska vara olikställd inför digital service

"Det är en annan sak att födas in i denna digitala värld än att lära sig allt detta när du är äldre."
24.8.2018 - 05.50

Insändare: Protest mot digtatorerna

Nej. Rubriken är inget tryckfel. Den är en ordlek. Jag har skrivit förr om fenomenet digitatur, men har igen färska erfarenheter.
22.8.2018 - 05.50

Max Mickelsson

I dag: Varför misslyckas förändringsprocesser?

Vi investerar i teknologi och följer hur implementeringen sker men i satsar inte på att förändringen får ett mottagande som skulle framkalla positiva stämningar och entusiasm.
19.8.2018 - 06.05

Insändare: Digikunskaper är en fråga om jämlikhet

Dagens samhälle kräver digitala kunskaper av oss alla. Allt fler tjänster erbjuds endast digitalt, dessutom har internet både en social, kulturell och underhållsmässig betydelse.
17.8.2018 - 05.55

Efterfrågan är för stor – "Otroligt mycket potential i marknaden för it-stöd"

Gratis it-hjälp för seniorer har funnits sedan nittiotalet. Nu erbjuder även privata företag stöd. Den privata sektorn gör hembesök och går att anlita så ofta en vill, mot betalning.
15.8.2018 - 09.17

Hilkka Olkinuora

I dag: Digikunnig, digivillig?

"Du behöver inte vara digikunnig eller ens digivillig. Men om du bestämmer dig för att äntra den digitala världen, kräv att få göra det på dina egna villkor."
14.8.2018 - 06.05

Rurik Ahlberg

I dag: Uber fanns före Uber

De amerikanska böckerna om de här jätteplattformarna vill se dem som unika. Det är de inte. Protoidén till Uber fanns tio år innan företaget ens grundades, det vet alla Studentbladets läsare.
26.7.2018 - 06.05

Digitaliseringen gör klädbranschen snabbare och mer småskalig

Klänningar i serier om hundratusentals? Nej tack. Digitaliseringen förändrar klädmarknaden – små snabbfotade aktörer gör att gamla klädjättar skakar, enligt HUI Research.
15.7.2018 - 10.04

Förenklad tjänst ska få äldre att sköta bankärenden på nätet

Bankerna vill styra sina kunder till nätet, även om i synnerhet många äldre inte är du med det digitala. OP-gruppen svarar med en nätbank på klarspråk. Baktanken är inte att få bort folk från kontoren, enligt koncernchefen.
9.7.2018 - 20.00

Insändare: Digitaliseringen har också nackdelar

Det verkar som om de iskalla förespråkarna för det digitala paradiset hade levt isolerade från svaghet, ålderdom och sjukdom.
4.7.2018 - 05.53

Insändare: Yrkesskolungdomar behöver handledning, inte mer digitalisering

Det gäller att inte satsa på mer digitalisering innan det finns tillräckligt med lärare att sköta om hur dessa datorer används.
1.7.2018 - 05.55

Från svarta lådor till transparens: Artificiell intelligens gör sitt intåg inom vården

Artificiell intelligens kan vara ett värdefullt arbetsredskap för experterna inom social- och hälsovården. Redan nu finns nya AI-verktyg som kan försnabba diagnostiseringen av demenssjukdomar.
20.5.2018 - 07.00 Premium