Insändare: Polisens pålitlighet en förutsättning för demokratin

Polisen borde fundera mera på hur åtgärder och utrustning lämpar sig för olika situationer och hur de uppfattas av medborgarna.
29.10.2019 - 05.53

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Infantiliseringens tid

"Den digitala medvetandeindustrins jättar har redan uppnått ekonomisk dominans. I nästa fas vill man med ekonomins muskler pulvrisera de offentliga maktstrukturer som står i vägen."
27.10.2019 - 07.24 Premium

Podcast: Finns det hopp för demokratin? Vetskap tar en titt på politikens framtid

22.10.2019 - 06.00

Torsten Fagerholm

Ledare: Dags för digital obduktion

Det är hög tid att uppmärksamma medborgarnas datarättigheter – och belysa reklamindustrins lömska roll i diverse dataskandaler.
5.10.2019 - 16.00 Premium

Insändare: Bra att populismen utmanar demokratin

Att vägra umgås med populisterna eller att ta avstånd från partipolitik i största allmänhet löser ingenting.
22.9.2019 - 05.50

President Niinistö: Inte ens grundlagen är allsmäktig

Det är farligt att ta saker för givna, säger statens högsta makthavare när de firar Finlands hundraåriga regeringsform.
10.9.2019 - 13.46

Torsten Fagerholm

Ledare: Finns det ett vaccin mot digitalt barbari?

Hur ska demokratin överleva i den digitala tidsåldern? Och trampar det öppna samhället på en mina ifall man sätter ner foten och förbjuder lögner och intolerans?
10.9.2019 - 13.26 Premium

Mikael Kosk

Söndagsanalys: Liberalismen lyckas inte fylla tomheten

"Någon ekonomi som skulle vara bortkopplad från den politiska sfären har dock aldrig existerat. Med en liten retorisk spets kan man säga att ingenting är så politiskt som ekonomin."
1.9.2019 - 07.23 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Mer pengar till partierna är inte lösningen

Partierna har en viktig roll i samhället, men det partipolitiska engagemanget har minskat trots att intresset för politik i allmänhet inte har avtagit. Ett ökat partistöd känns därför bakvänt.
27.8.2019 - 16.10 Premium

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Stoppa världen?

"Twitter slipar förmågan att uttrycka sig kort och kvasififfigt. Men världen behöver inte fler ståuppkomiker. Vi behöver hjärnor som står upp för – tar till sig – också argument."
25.8.2019 - 07.29 Premium

Pär Stenbäck

Analys: Finland, kapitalismen och demokratins villkor

Nu ifrågasätts välfärdsstatens framtid, inkomstklyftorna vidgas, känslan av maktlöshet och förlust leder till en populism som utmanar det demokratiska systemet.
14.8.2019 - 05.30

Starka reaktioner efter massgripanden i Moskva – "Den sista illusionen om att vi kan delta lagligt i politiken är borta"

Reaktionerna på polisinsatsen mot en demonstration i Moskva är starka, då nästan 1 400 personer frihetsberövades. "Gripandena är ett hot mot yttrandefriheten i landet", heter det i ett uttalande från EU.
29.7.2019 - 06.08

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Föråldrad demokrati?

"Vi ska inse, peka på och framhärda i synen att allt det som Putin ser som föråldrat i väst i högsta grad skulle omöjliggöra hans maktposition om det var en del av rysk demokrati."
21.7.2019 - 07.31 Premium

Insändare: Den svåra (europeiska) demokratin

Det har varit en allmänt accepterad sanning att EU lider av ett demokratiunderskott, men vad det underskottet egentligen beror på är sedan en lite mera invecklad fråga.
11.7.2019 - 06.07

Susanna Ginman

Värna om demokratin

När politiken stöps om och gamla majoriteter inte finns kvar kan det framstå som kaotiskt. Det viktigaste är att demokratin klarar förändringen.
17.6.2019 - 17.33 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Politikerna måste ut bland folk

För att förankra politiska beslut men också för att förbättra kunskapen om samhället och hur det fungerar måste politikerna träffa människor oftare.
15.6.2019 - 16.00 Premium

Nicolas von Kraemer

I dag: Hattalet möjliggör demokratin

Det finns en klar skillnad mellan att få svidande kritik och att bli utsatt för hot, ärekränkning eller trakasseri.
28.5.2019 - 06.05 Premium

Sannfinländarna vill inte straffa länder som begår brott mot demokratin

EU vill lättare kunna straffa länder som Ungern och Polen, som bryter mot rättsstatsprincipen. Sju av åtta finländska partier står bakom planerna – men Sannfinländarna är helt emot dem.
19.5.2019 - 07.45

Erkki Tuomioja

I dag: I väntan på regeringen Rinne

I en parlamentarisk demokrati är det enda kriteriet regeringen bör fylla, att den har majoritetens förtroende i riksdagen.
15.5.2019 - 06.05 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Med demokratin som måttstock

Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att valresultatet avspeglas i regeringens sammansättning. Därför är många kritiska till att Centern deltar i regeringsförhandlingarna. Men politik är inte enbart aritmetik.
11.5.2019 - 16.04 Premium