Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Stoppa världen?

"Twitter slipar förmågan att uttrycka sig kort och kvasififfigt. Men världen behöver inte fler ståuppkomiker. Vi behöver hjärnor som står upp för – tar till sig – också argument."
25.8.2019 - 07.29 Premium

Pär Stenbäck

Analys: Finland, kapitalismen och demokratins villkor

Nu ifrågasätts välfärdsstatens framtid, inkomstklyftorna vidgas, känslan av maktlöshet och förlust leder till en populism som utmanar det demokratiska systemet.
14.8.2019 - 05.30

Starka reaktioner efter massgripanden i Moskva – "Den sista illusionen om att vi kan delta lagligt i politiken är borta"

Reaktionerna på polisinsatsen mot en demonstration i Moskva är starka, då nästan 1 400 personer frihetsberövades. "Gripandena är ett hot mot yttrandefriheten i landet", heter det i ett uttalande från EU.
29.7.2019 - 06.14

Torbjörn Kevin

Mitt i vyn: Föråldrad demokrati?

"Vi ska inse, peka på och framhärda i synen att allt det som Putin ser som föråldrat i väst i högsta grad skulle omöjliggöra hans maktposition om det var en del av rysk demokrati."
21.7.2019 - 07.31 Premium

Insändare: Den svåra (europeiska) demokratin

Det har varit en allmänt accepterad sanning att EU lider av ett demokratiunderskott, men vad det underskottet egentligen beror på är sedan en lite mera invecklad fråga.
11.7.2019 - 06.07

Susanna Ginman

Värna om demokratin

När politiken stöps om och gamla majoriteter inte finns kvar kan det framstå som kaotiskt. Det viktigaste är att demokratin klarar förändringen.
17.6.2019 - 19.50 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Politikerna måste ut bland folk

För att förankra politiska beslut men också för att förbättra kunskapen om samhället och hur det fungerar måste politikerna träffa människor oftare.
15.6.2019 - 16.00 Premium

Nicolas von Kraemer

I dag: Hattalet möjliggör demokratin

Det finns en klar skillnad mellan att få svidande kritik och att bli utsatt för hot, ärekränkning eller trakasseri.
28.5.2019 - 06.05 Premium

Sannfinländarna vill inte straffa länder som begår brott mot demokratin

EU vill lättare kunna straffa länder som Ungern och Polen, som bryter mot rättsstatsprincipen. Sju av åtta finländska partier står bakom planerna – men Sannfinländarna är helt emot dem.
19.5.2019 - 07.45

Erkki Tuomioja

I dag: I väntan på regeringen Rinne

I en parlamentarisk demokrati är det enda kriteriet regeringen bör fylla, att den har majoritetens förtroende i riksdagen.
15.5.2019 - 06.05 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Med demokratin som måttstock

Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att valresultatet avspeglas i regeringens sammansättning. Därför är många kritiska till att Centern deltar i regeringsförhandlingarna. Men politik är inte enbart aritmetik.
11.5.2019 - 16.04 Premium

Fredrik Sonck

Impuls: Under valrörelsen visar demokratin sin sämsta sida

Det är inte underligt att en stor minoritet av befolkningen är soffliggare, då känslan av att vara ett objekt för marknadsförare snarare än ett politiskt subjekt är så påträngande.
13.4.2019 - 06.06 Premium

Insändare: Vilken är demokratins kärna?

Vi behöver demokratin för att kunna vara med och påverka identifieringen och rangordningen av samhällsproblem.
24.3.2019 - 05.55

Susanna Ginman

Ledare: Låt medborgarnas röst höras

Om tre veckor firar vi den representativa demokratins höjdpunkt. Men medborgarnas röster borde höras också på andra sätt än via röstsedeln.
23.3.2019 - 16.00 Premium

"Finland var enat för svenskan, och det skiftade snabbt" – Heather Grabbe är demokratikändisen som varnar för att små saker ändrar historien

Skydda din hjärna – och i förlängningen demokratin. Så säger Heather Grabbe, som leder George Soros europeiska organisation, Open Society European policy Institute.
9.3.2019 - 11.20 Premium

Facklitteratur: Den utopiska demokratin

4.3.2019 - 10.00 Premium

Facklitteratur: Underbetyg för världens mäktigaste man

25.2.2019 - 10.01 Premium

Insändare: En demokrati fordrar korrekt valbudskap

Det stora problemet med vallögner (falskt valbudskap) är att folket röstar på någonting de sedan inte får eller vill ha.
17.2.2019 - 05.55

Henrik Meinander

I dag: Stora frågor

Hur länge klarar våra liberala demokratier av den pågående kapitalkoncentrationen?
13.2.2019 - 06.05

Insändare: I dag avgörs framtiden för Spaniens demokrati

I hela Europa sviktar nu de liberala demokratierna, som vi har kämpat så hårt för att upprätta, inför vågen av extremhöger.
12.2.2019 - 05.50