Fairbnb vill vara ett rättvist alternativ till Airbnb

24.6.2019 - 17.30

Insändare: Ägarna måste också dela, inte bara äga

Om jag har förstått delningsekonomins idé rätt måste ägarna också vara privatpersoner.
20.3.2019 - 05.55

Problemet med uteblivna skatter måste lösas inom delningsekonomin

9.3.2019 - 15.13

Myndigheterna vill bena ut ansvar och beskattning i delningsekonomin

21.12.2018 - 07.22

Forskare: Överskatta inte Airbnb-ekonomin – gör saker med dina vänner i stället

9.10.2018 - 13.45

Theresa Norrmén

I dag: Delningsekonomi

Facebookgrupper, återvinningscentraler och antikvariat kan alla ses som exempel på fenomenet delningsekonomi.
21.4.2018 - 06.05

Airbnb ska tackla sexhandel

19.2.2018 - 13.01

I Kervo får sju familjer dela på gratis elbil

12.2.2018 - 07.08

Tillit är den nya hårdvalutan – men algoritmer kan leda vilse

8.10.2017 - 06.20

Jens Berg

Ledarkrönika: Gemenskap

"Världens största taxibolag, Uber, äger inga bilar. Världens mest populära medieföretag, Facebook, skapar inget innehåll. Världens största hotellföretag, Airbnb, äger inga fastigheter. Intressanta saker händer."
6.8.2017 - 07.30

Allt du inte behöver äga – nya företag utmanar våra konsumtionsvanor

24.7.2017 - 07.00

Jan-Erik Andelin

Ledare: Bilen är den tredje byxfickan

En bättre utnyttjad bilpark gör lika mycket för samhällsekonomin som den nya digitala bilbusinessen.
3.3.2017 - 15.50

Tryggt system övertygade pappa

23.7.2016 - 06.50

Alla applåderar inte Airbnb-turisternas invasion i storstäderna

22.7.2016 - 17.08

Regler för det nya kan reformera det gamla

15.7.2016 - 15.43