Insändare: Inte lätt vara ansvarsfull konsument

Det borde finnas en måttstock för våra matprodukters klimatavtryck, ett index som hjälper oss att välja rätt.
11.12.2018 - 05.50

Insändare: Vilseledande?

Präster som man hela livet haft förtroende för skulle inte längre duga till präster. Det kan inte vara från ovan.
11.12.2018 - 05.45

Insändare: Kommunerna har skyldighet att trygga ett normalt liv med stöd, men gör det inte

Barnauktionerna gäller i dag också vuxna och den leder till svält och isolering, utan uppföljning.
10.12.2018 - 05.55

Insändare: Paralleller mellan Finland och Japan

Efter kriget och i samband med den Internationella militärtribunalen för Fjärran östern ansåg många inom segrarmakterna att också kejsaren borde åtalas.
10.12.2018 - 05.53

Insändare: Finland bör gå mot en vegetarisk samhällsnorm

Den finska allmänheten och Finlands politiker bör avvisa köttindustrins osanningar och snarast verka för politiska åtgärder som minskar köttkonsumtionen och dess produktion.
10.12.2018 - 05.50

Insändare: Hoppas samarbetet för en klok politik

Hanseförbundet behöver inte utgöra brännved för den separatistiska brasan.
10.12.2018 - 05.45

Insändare: Finland har inte problem med invandring, men nog med rasism

Vi är finländare, medborgare, väljare och skattebetalare, men vi diskuteras sällan förutom i sammanhang med invandring.
9.12.2018 - 05.55

Insändare: Fel att kommuner debiteras olika för ambulansvården

Helsingfors betalar 16,60 euro per capita medan Ingå, Raseborg och Hangö betalar 60 euro per capita.
9.12.2018 - 05.50

Insändare: Finland borde bereda Julian Assange en trygg fristad

Utrikesminister Timo Soini kommer – underbara tanke! – nog inte att hälsa Assange välkommen hit för att leva under vår republiks beskydd.
8.12.2018 - 05.55

Insändare: Vilseledande om kvinnliga präster

För att undvika framtida samarbetsproblem säkerställer domkapitlet numera att de som söker en kyrkoherdetjänst kan samarbeta fullt ut med prästvigda kvinnor.
8.12.2018 - 05.53

Insändare: Politikerna borde åtgärda de strukturella problemen

Huvudorsaken till att familjerna sätts i fokus nu är att distrahera väljarna från social- och hälsovårdsreformen.
8.12.2018 - 05.50

Insändare: Ingen orsak att vara rädd om vargen


8.12.2018 - 05.45

Pär Stenbäck

I dag: Nationen försvinner inte

EU:s mål är inte att avskaffa nationen utan att skapa en gemenskap av välmående och trygga nationer genom allt närmare samarbete.
6.12.2018 - 06.05

Insändare: Veteranförmånerna förbättras äntligen

Frontveteranerna kommer hösten 2019 att få rätt till samma service som krigsinvaliderna har i fråga om service som ges i hemmen.
6.12.2018 - 05.55

Insändare: Valfrihet gäller inte funktionshindrade

Enligt hörsägen hör rika Esbo till de svåraste och mest rigida när det gäller att ge service till funktionshindrade.
6.12.2018 - 05.53

Insändare: FPA informerar om utkomststödet

Även Europarådet har klagat över den hårda utslagning Finland utövar mot de fattigaste, men det vänsterledda grundlagsutskottet har totalt nonchalerat sådana påminnelser.
6.12.2018 - 05.50

Insändare: Lek inte med tiden!

Just nu visar vår klocka normaltid och den bör vi inte längre avstå ifrån.
6.12.2018 - 05.45

Insändare: En historisk skandal utspelas nu i Esbo

Enligt legenden var det här bembölingarna hittade på Bembölesagorna då de väntade på kvarntur.
5.12.2018 - 05.55

Insändare: Amerikanska avkastningar ingen lösning

Om vi överbelastar pensionssystemet riskerar vi de ungas kommande pensioner, kanske också våra egna.
5.12.2018 - 05.53

Insändare: Motstridiga förväntningar på social-, hälso- och landskapsreformen

För att garantera en mångfaldig marknad för små grupper av funktionshindrade med svenska som modersmål behövs ett landskapsöverskridande samarbete.
5.12.2018 - 05.50