Insändare: Stöd kampen för Vasa sjukhus

Kampanjen pågår ännu.
19.2.2017 - 05.45

Insändare: Trumpologi behövs inte

Rasismen i Ryssland är också ytterst rå, trots det talar man inte mycket om den.
19.2.2017 - 05.40

Insändare: Borgmästarvalet är inte så dramatiskt

Väljare kan lockas till att rösta på något av de stora partierna för att de tror att de då avgör vem som blir borgmästare.
18.2.2017 - 05.55

Insändare: Kyrkan kunde göra mera

Ett civiliserat land kan inte hålla människor i ovetskap om deras framtid.
18.2.2017 - 05.50

Insändare: Fram för klartext

Prat är prat, men siffror är siffror.
18.2.2017 - 05.45

Insändare: Aktivt val

Mitt val att lämna politiken var ingalunda taktiskt. Vissa har till och med ansett att det var otaktiskt.
18.2.2017 - 05.35

Insändare: Ceta plus social- och hälsovårdsreformen är en dödskyss för välfärdsstaten

Om Ceta godkänns kan ingen kommande finländsk regering ta tillbaka social- och hälsovårdsreformen.
17.2.2017 - 05.55

Insändare: Klokt att avsluta dödfödda projekt

Nu insåg också regeringen äntligen att de bägge skatterna faller på sin egen orimlighet.
17.2.2017 - 05.50

Insändare: Småbarnsfostran förebygger ungas utslagning

Varje euro vi satsar på dagvården får vi sjufaldigt tillbaka.
17.2.2017 - 05.50

Insändare: Sänk pensionsavgifterna temporärt och höj pensionerna

Norrback har gått i pensionsbolagens fälla och talar om våra stackars barn och barnbarn som får betala våra furstliga pensioner.
16.2.2017 - 05.55

Insändare: Förstå att skämmas!

Allas våra krafter borde inriktas på att höja de låga pensionerna.
16.2.2017 - 05.50

Insändare: Dags att gå, Norrback?

Sture-Christian Eklund, tar ordet ur min mun!
16.2.2017 - 05.45

Insändare: Inga luftslott

Lönsamheten och effektiviteten är givetvis nyckelfrågor då investerare och långivare granskar projektet.
16.2.2017 - 05.40

Insändare: Regeringen måste ändra sig om Vasa

För att förstärka effekten av medborgarinitiativet kunde de svenska riksdagsledamöterna lämna in en lagmotion i samma syfte.
15.2.2017 - 05.55

Insändare: Goda råd från Rotterdam?

En elbil i Nederländerna släpper ut ungefär lika mycket som en bensinbil.
15.2.2017 - 05.50

Insändare: Massutskick i politik

Jag skall alltså svara tusen gånger på samma oriktigt ställda fråga ...
15.2.2017 - 05.45

Bjarne Nitovuori

I dag: Borgmästarvalet snedvrider

Systemet med att det största partiet får borgmästarposten påminner om statsministervalet i rikspolitiken.
14.2.2017 - 06.05

Insändare: Ceta är bättre än många andra avtal, men inte perfekt

Dess skrivningar om offentliga tjänster är delvis diffusa.
14.2.2017 - 05.55

Insändare: Använd byggmarken effektivt

De så kallade stadsboulevarderna naggar buskagen vid vägkanterna förhållandevis lite.
14.2.2017 - 05.50

Insändare: Ingen moral, SFV!

När föreningen så glömmer sina ideal vill jag inte vara med längre, utan avsäger mig härmed mitt medlemskap.
14.2.2017 - 05.45