Insändare: Talet om egen förtjänst är helt ihåligt

Har inte de flesta konflikter i samhället egentligen att göra med hur inkomsterna skall fördelas?
23.10.2018 - 05.50

Insändare: Silverförgiftningar finns dokumenterade

Myndigheterna Fimea, Evira, THL och Tukes varnar alla för att dricka kolloidalt silver. Det är också förbjudet att hävda att ämnen som inte är registrerade mediciner botar sjukdomar.
23.10.2018 - 05.45

Insändare: Sverige måste återta Finland

Den svensktalande befolkningen mobbas av de som talar finska.
23.10.2018 - 05.40

Insändare: Sommarens algblomning påminner om gamla synder

Den globala uppvärmningen leder till en tidigare och mer långvarig vårblomning, en ändring av planktonsamhället och ökad respiration (andning) av alla mikroorganismer vid havsytan.
22.10.2018 - 05.55

Insändare: Den osynliga staten ett hot för vårt land

Demokrati är ingen garanti för rättvisa eller lika rättigheter.
22.10.2018 - 05.53

Insändare: Asylsökande utnyttjas grovt

De har inga rättigheter. De kan inte klaga. De måste bara tacka och ta emot – annars blir de visade dörren.
22.10.2018 - 05.50

Insändare: Jag tänker längre än den egna bilen

Bron har i dag breda trottoarer på bägge sidor där både cyklister och fotgängare kan röra sig tryggt.
22.10.2018 - 05.45

Insändare: Djur måste få grundlagsskyddade rättigheter precis som människorna

Den problematiska grundsynen reflekteras också i att människans grundläggande rättigheter stipuleras på grundlagsnivå, medan djurskyddet regleras på lagnivå.
21.10.2018 - 05.55

Insändare: Rutten indelning

Gränsen mellan valkretsarna Helsingfors och Nyland ger problem vid varje riksdagsval.
21.10.2018 - 05.50

Insändare: Citykaninjakten motiveras med vilseledande uppgifter

Kaninjägarna påstår att uttryckligen jakten har decimerat citykaninpopulationen avsevärt. Här torde det vara frågan om att man inte vill att de för jakt öronmärkta anslagen skulle minska.
20.10.2018 - 05.55

Insändare: Satsa på tillväxt!

Det värsta är dock att man fortfarande av regeringen får höra mantrat om behovet av att spara. Det fungerade inte senast vi provade, varför skulle det fungera nu?
20.10.2018 - 05.53

Insändare: Föråldrad praxis hämmar kyrklig förvaltning

Det som allra gruvligast belastar den kyrkliga förvaltningen är kyrkoherdarnas absurt omfattande maktbefogenheter.
20.10.2018 - 05.50

Insändare: Intressanta fenomen

Under den tid då luftens koldioxidhalt har stigit kraftigt, de senaste cirka 85 åren, har Helsingfors blivit varmare, men inte Sodankylä!
20.10.2018 - 05.40

Insändare: Integrera invandrare på svenska!

Att lära sig svenska först kan tvinga en att senare lära sig finska också. Då kan man plötsligt båda nationalspråken, vilket är en fördel.
19.10.2018 - 05.55

Insändare: Påverkan förekommer hela tiden

Det jag vill framhålla är att utomparlamentarisk påverkan hela tiden förekommer.
19.10.2018 - 05.50

Insändare: Rutinerna effektiveras

Schildts & Söderströms får flera hundra manus tillsända per år.
19.10.2018 - 05.45

Insändare: Det händer på mordmarknaden

Man kan inte säga att detektivromanen mördats av sagda etablissemang, hellre att den fortlöpande tagits av daga i sin linda.
19.10.2018 - 05.40

Insändare: Klimatscenarierna håller nog

Det är mycket vanligt att inte beskriva väder. I stället används metamodeller för att beskriva ett genomsnittsväder, det vill säga ett klimat.
18.10.2018 - 05.55

Insändare: Verifiering lyckas inte

Det är naturligtvis dumheter att diskutera globala klimatfrågor med utgångspunkt i mätvärden från en enda plats.
18.10.2018 - 05.53

Insändare: Jord- och skogsbruket kan binda mera kol

Genom aktiv och god skötsel, inklusive förnyelse av skogen, kan tillväxten och därmed kolbindningen öka.
18.10.2018 - 05.50