Insändare: Varför förstöra strukturerna?

Det offentliga vinner tyvärr inte på alla nedskärningar, eftersom fattigdom är kostsam för samhället.
18.2.2018 - 05.40

Insändare: Det nya lagförslaget garanterar den bästa starten för varje barn

Vi behöver fler barnträdgårdslärare, speciellt med universitetsutbildning.
17.2.2018 - 05.50

Insändare: Skyll inte på företagshälsovården

För ett företag är det viktigt att personalen är arbetsduglig. Därför kan det vara mycket kostsamt att låta en anställd stå i kö för att få läkarvård på en allmän hälsocentral.
17.2.2018 - 05.50

Insändare: Bertel Gripenberg delar skuld med tiotals finländska intellektuella och lärda

Biologi blev politik 1918. Harry Federley, medlem i Florinska kommissionen ansåg att inbördeskriget var den lägre rasens kamp mot den högre, begått av huliganer, berusade av demokrati.
16.2.2018 - 05.55

Insändare: Yle Vega hajpar gammal skåpmat

I Svenskfinland med två radiokanaler har överheten dock valt att servera pladdrig flödesradio på båda kanalerna.
16.2.2018 - 05.50

Insändare: Stiftelsen Bensow har aldrig försummat att uppfylla sina stadgeenliga uppgifter

Stiftelsen Bensow har i hundra år använt all avkastning på sitt kapital till förmån för barn och familjer i utsatta förhållanden och sedermera också för traditionell daghemsverksamhet.
15.2.2018 - 05.55

Insändare: Dags för mer klimatvänlig regeringspolitik

Vi måste ta till större och kraftigare åtgärder för att stoppa klimatförändringen innan det är för sent.
15.2.2018 - 05.50

Insändare: SFP kan bli SUP!

Har SFP gett upp kampen för sin svenska kultur?
15.2.2018 - 05.45

Insändare: Det behövs alternativ också i Svenskfinland

Vi oroar oss för att det finlandssvenska vårdkonsortium som nu varit på tapeten innebär att man bygger upp ett nytt monopol.
14.2.2018 - 05.55

Insändare: Vems öga?

Oberoende av översättning innehåller Koranen våldsbejakande verser.
14.2.2018 - 05.53

Insändare: Varför stanna i Finland?

Sjukskötaryrket är inget kall längre ifall någon trodde det, det handlar numera om ett högteknologiskt och medicinskt kunnande kombinerat med it-kunnande och administration.
14.2.2018 - 05.50

Insändare: Niinistö är en minoritetspresident

Det var nog inte 62,7 procent "av det finländska folket" som röstade på Sauli Niinistö.
14.2.2018 - 05.45

Insändare: Stoppa vansinnesprojektet med kärnkraft i Pyhäjoki

Rent ekonomiskt är projektet olönsamt med dagens elpriser och miljömässigt finns det mycket bättre alternativ i dag.
13.2.2018 - 05.55

Insändare: Normal företeelse

I en effektiv organisation använder man även övertid för att driva verksamheten på ett ekonomiskt sätt.
13.2.2018 - 05.53

Insändare: Ät inte plåster, drick inte klorin!

Största risken är att någon tar kolloidalt silver i stället för en verksam behandling mot en sjukdom.
13.2.2018 - 05.50

Insändare: Ledigt språk kan vara gott och riktigt

Det är med språk som med musik. Man måste lära sig reglerna för att sedan kunna frigöra sig från dem och improvisera på ett fruktbart sätt.
13.2.2018 - 05.45

Insändare: Bottennapp

Hur vulgär får man vara i radion?
13.2.2018 - 05.43

Insändare: Välgörenhet, business eller rättvisa?

Framför allt borde biståndsorganisationerna satsa mera på påverkningsarbete för global rättvisa.
12.2.2018 - 05.55

Insändare: Det brukar jämna ut sig

Vi står nu framför den största dividendutdelningsfesten någonsin medan bankräntorna ligger vid 0 procent eller mindre.
12.2.2018 - 05.53

Insändare: Efterkloka kverulanter

Jag är alls inte enig med de nymornade och efterkloka kverulanterna som har kritiserat SFP:s och Niklas Torvalds insats i presidentvalet.
12.2.2018 - 05.50