Insändare: Ha respekt för en vargflock

Vargen i Finland är en del av den västliga populationen i Ryssland och frågan är om vi har någon egen varg över huvud taget.
20.4.2018 - 05.55

Insändare: Ta lärdom av HNS

HNS har mycket att fila på ännu, men är i dag Finlands bäst fungerande system.
20.4.2018 - 05.50

Insändare: Övergöd inte guldkalven

Vi måste inte sluka allt som matas oss!
20.4.2018 - 05.45

Insändare: Vart försvann valfriheten?

Meningen tycks alltså vara att skapa ett vårdsystem som enbart vill ha friska människor som patienter.
19.4.2018 - 05.55

Insändare: Medveten brist på beviljade medel

Städernas och kommunernas partipolitiska målsättning är den verkliga orsaken till att den offentliga vården inte är så effektiv som den borde vara.
19.4.2018 - 05.53

Insändare: Dyr minuspatient i registret?

Det är fullt tillåtet att tro på social- och hälsovårdsreformen, liksom det är tillåtet att tro på julgubben, änglar och flygande tefat.
19.4.2018 - 05.50

Insändare: Almqvist övergav saklig analys

Nu har Fredrik Almqvist valt att ta till storsläggan och har övergett allt av saklig analys av vårdreformen och målar upp den som ett fasansfullt monster.
19.4.2018 - 05.45

Insändare: Strategiskt samarbete kring livsmedelsexport ger styrka på den globala marknaden

Det är viktigt för jobben inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin i både Finland och Sverige att livsmedelsföretagen är konkurrenskraftiga på exportmarknaden.
18.4.2018 - 05.55

Insändare: Inget tyskt preludium

Utan von der Goltz snabba marsch mot Helsingfors skulle striden om huvudstaden sannolikt ha blivit en blodig affär, lik Tammerfors intagning.
18.4.2018 - 05.50

Insändare: Flera elcyklar skulle gynna oss alla

Det är ett faktum att vi måste minska på biltrafiken och få hela nationen att röra på sig mera.
17.4.2018 - 13.35

Insändare: Höj lönen för personalen inom stadens småbarnspedagogik

Uppgörande av budgeten för 2019 diskuteras nu och det handlar om politiska val.
17.4.2018 - 05.55

Insändare: Rotorsegel redan på 1920-talet i Ingå

Savonius byggde 1924 två stora rotorer som placerades i en liten båt som nådde sex knops hastighet.
17.4.2018 - 05.45

Insändare: Asylsökandes rättsskydd i Finland måste garanteras

Det kan inte vara Finlands modell att försvaga grundrättigheterna för den folkgrupp som är i svagaste ställning.
16.4.2018 - 05.55

Insändare: En del banker tar ännu hänsyn

"undrar om det finns en enda bank i Finland som tar hänsyn till seniorerna och personerna med funktionsnedsättning".
16.4.2018 - 05.50

Insändare: Fattar bankerna att kunderna behöver hjälp?

Svårt är det också att komma fram per telefon, många koder ska slås in, och mest går det fel.
16.4.2018 - 05.45

Insändare: Varför satsa på kärnkraft i Pyhäjoki när sol och vind är så billigt?

Kan man skövla en hel naturskön udde för att resa en reaktor som saknar både bygglov och en seriös plan för dess avfallshantering?
15.4.2018 - 05.55

Insändare: Säkerställ psykvården med lag

Varannan person upplever en psykisk störning under sitt liv och kostnaderna för samhället går upp till cirka sex miljarder euro varje år.
15.4.2018 - 05.50

Insändare: Fel om nedskärningar

Med tiden började både HUCS/HNS utveckla sina kostnadsberäkningar och kostnadsanalyser i stället för att bara tala om betalningsandelar.
15.4.2018 - 05.45

Debatt: Riksdagen måste förkasta vårdlagarna

Riksdagsledamöterna står nu inför ett avgörande som kommer att ha en enorm och genomgripande inverkan på vårt nordiska välfärdssamhälle. Att förkasta regeringens förslag till vårdreform innebär att vi kan vidareutveckla den goda modell för vård som vi har i Finland, skriver professor emeritus Fredrik Almqvist.
14.4.2018 - 05.58

Insändare: Inte realistiskt att slopa vårdcentralavgifterna

Gratis vård ges via utkomststöd, men enklare vore att ge de fattigaste ett "greencard" med vilket de inte behöver betala vårdavgifter, det är flexibel byråkrati.
14.4.2018 - 05.55