Insändare: Dags att få svar om Estonia


19.1.2021 - 09.55

Insändare: Prognoserna har tills vidare förutspått betydligt mera uppvärmning än verkligheten

Som vi alla har lärt oss i skolan påverkas Finlands klimat av Golfströmmen. Vad vi inte blev lärda är att ytvattnets temperatur i Nordatlanten växlar cykliskt, ungefär 30 år varmare, 30 år kallare.
18.1.2021 - 19.06

Insändare: Långsökt generalisera från USA till Finland

Om man gör som jag och håller sig borta från asociala medier eller avstår från att hela tiden fingra på sin debilmobil är livet helt okej faktiskt.
18.1.2021 - 10.55

Insändare: Gemensam ekonomi kräver omfattande transfereringar

Av EU:s stödpaket på 750 miljarder går 209 miljarder euro till Italien.
18.1.2021 - 10.45

Insändare: Skatteförvaltningen beklagar de felaktiga adresserna i Korsnäs

Felet har nu korrigerats, och i fortsättningen får kunden alltid sin post på det språk som antecknats som kommunikationsspråk för kunden.
18.1.2021 - 10.35

Insändare: All orsak att undersöka Estonia igen

Med tanke på hur många obesvarade frågor som fortfarande omger Estonia finns det all orsak att undersöka vraket igen. Det har blivit dags att få svar på frågorna.
17.1.2021 - 19.06

Insändare: Sjunkförloppet går inte att fastställa utan nya undersökningar

Man ignorerar uppgiften, som samtliga överlevande ger, att Estonia rätade upp sig en stund efter den första stora slagsidan, innan krängningen åter ökade.
17.1.2021 - 09.40

Insändare: Ingen sjöförklaring, bara hörsägen

Det är förbluffande att en sjöförklaring inte upprättades och krävdes enligt internationell praxis av de estniska myndigheterna.
17.1.2021 - 09.35

Insändare: Kera-området blir modell för modernt byggande

Området skall fungera som ett internationellt flaggskeppsprojekt där man med hjälp av helt nya lösningar baserade på digitalisering skall stöda resurseffektivitet och klimatnytta.
17.1.2021 - 09.20

Insändare: Underrättelseanalyser kan inte vara politiskt styrda

All politisk påverkning borde vara strängt förbjuden. Man borde kunna lita på sina analytiker.
16.1.2021 - 19.07

Analys: De unga gör revolt i Afrika när generationerna krockar

16.1.2021 - 19.05

Insändare: Det gäller att synliggöra sambanden mellan kriget och "kriget mot naturen"

I dagens läge är avskaffandet av krigsinstitutionen ett nödvändigt villkor för gynnsam lösning av människosläktets ekologiska kris inklusive klimatkrisen.
16.1.2021 - 09.25

Insändare: Ensidig syn på tåg och tillväxt kör över invånarna i Nickby

När projekt skall drivas igenom snabbt tenderar man lätt att godkänna lösningar som uppfyller minimikraven för genomförbarhet, trots att de vid en närmare analys visar sig direkt oändamålsenliga.
15.1.2021 - 19.06

Insändare: Inte ens kirurgiska masker filtrerar bort virus

Det finns inte någon harmoniserad europeisk standard för hur väl kirurgiska andningsskydd filtrerar viruspartiklar.
15.1.2021 - 10.35

Insändare: Vansinnigt skatteförslag

Många ekonomer fattar inte vad som är ekonomi; man tror att allt arbete i sig automatiskt gör oss rikare.
15.1.2021 - 10.20

Insändare: Äntligen seniorrabatt på HRT:s periodbiljett

Periodbiljetten är nu det billigaste alternativet, om man åker kollektivt ett par gånger i veckan.
15.1.2021 - 10.06

Jeanette Öhman

Krönika: Black Lives Matter och pandemin

År 2020 var ett mörkt år som överskuggades av coronapandemin, men det fanns också ljuspunkter. Att rekordmånga ställde sig bakom Black Lives Matter-rörelsen är en av dem, skriver Jeanette Öhman i Los Angeles i krönikan.
15.1.2021 - 06.18 Premium

Insändare: Återhämtningsfonden kan fungera som ett första steg till en gemensam ekonomi

Återhämtningsfonden är också alltför liten och kommer för sent för att väsentligt stöda ekonomin.
14.1.2021 - 19.06

Insändare: Varför förfinskas adresserna för alla i Korsnäs?

Det framgick att alla svenskspråkiga i Korsnäs hade fått sin svenskspråkiga adress förfinskad. Jag är djupt kränkt!
14.1.2021 - 09.45

Insändare: Regeringar och politiska partier har stor makt – om de så vill

När pandemin är över måste statsfinanserna sättas i skick, skuldbördan minska. Regeringen och de politiska partierna kan igen ha stor makt.
14.1.2021 - 09.35