Insändare: Girighet främsta drivkraften

När styrelserna befolkas av direktörer i andra bolag leder det här till en osund korspollinering där lönerna ständigt stiger in absurdum i bästa broder-anda.
16.9.2019 - 05.53

Insändare: Nuvarande regelverk leder till orättvisor

Offentlig upphandling av vård på marknaden med nuvarande regelverk leder till orättvisor och dålig vård och omsorg för många.
16.9.2019 - 05.50

Insändare: Äventyra inte barnens framtid i Söderkulla

Vi önskar att eleverna ska få fortsätta i de utrymmen de nu använder och det blir slut på det ständiga flyttandet.
16.9.2019 - 05.45

Insändare: Finska globala påverkare måste kunna nätverka också på svenska

I praktiken fjärmar sig de finskspråkiga från detta samarbete genom att hålla fast vid att de i nordiska sammanhang varken klarar av att lyssna till eller producera några enkla meningar på svenska.
14.9.2019 - 05.55

Insändare: Låt svenska barn gå i finsk skola, och tvärtom

Alla bildade personer kunde svenska i detta land för drygt hundra år sen. Det är dock andra tider nu.
14.9.2019 - 05.53

Insändare: Samtyckeslag efterlyses

Skall det vara så svårt och komplicerat att skrida till verket?
14.9.2019 - 05.50

Insändare: Tunnel främjar inte ett klimatsmart Helsingfors

Vad får Helsingforsborna ut av centrumtunneln? En höjning i kommunalskatten och mer Esbo- och Vandabor, som kör under Helsingfors centrum för att komma från öst till väst eller tvärtom.
14.9.2019 - 05.50

Insändare: Nu beskattas också impediment

De skatter som nu påförts och som med rätta kan uppfattas som förvånande baserar sig direkt på den giltiga lagstiftningen som Skatteförvaltningen är skyldig att följa utan undantag.
14.9.2019 - 05.45

Insändare: Bra om ”den moderne mannen” kan lämna alla andra män i fred

Varifrån växer lusten att demonisera och förringa den stereotype mannen?
13.9.2019 - 05.55

Insändare: Gå ut med en åldring

Vi bör bry oss om våra äldre och veta hur de mår och har det i vårt samhälle.
13.9.2019 - 05.53

Insändare: Räds inte nyttig låntagning

Inställningen till låntagningen har i vårt moderna samhälle fått en klart negativ underton.
12.9.2019 - 05.55

Insändare: Vi störs sällan av Vegas utbud

Vi lyssnar mångsidigt från pop till klassiskt, fast vi är något över 70 år.
12.9.2019 - 05.53

Insändare: Tack för nya melodier

Vilken annan finländsk kanal än Yle Vega skulle ha kunnat ge mig nya favoriter till min annars Back to the Sixties-lista?
12.9.2019 - 05.50

Insändare: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste säkras för alla

Vi upplever ett bakslag för kvinnors rättigheter på många håll i världen i takt med en allt växande konservatism.
11.9.2019 - 05.55

Insändare: Målsättningen är att kunden själv väljer betalningssätt

Det väsentliga är att också sedlar och mynt bör accepteras som betalningsmedel i tjänster som är viktiga med tanke på människornas vardag.
11.9.2019 - 05.53

Insändare: Nollsummespel?

Man lappar den dåliga kassan genom att höja pensionärernas parkeringsavgifter med 100 procent.
11.9.2019 - 05.50

Insändare: SDP kan i varje kommun kräva att personalkvoten förverkligas

Vårdreformen hade gett även de fattigare valmöjligheter till snabbare och god vård. SDP ville förbjuda det och kör för den vanvård som råder med överlånga kötider till grundvården.
11.9.2019 - 05.48

Insändare: Saklig kritik av musikvalet

Det får inte vara så att den budgetfinansierade verksamheten inte behöver ta hänsyn till sina kunder.
11.9.2019 - 05.45

Insändare: Köttstolthet, köttskam eller annan skam?

Det är inte så lätt, tänker jag för mig själv då jag betraktar våra harmoniska nötkreatur där de sorglöst omedvetna om begrepp som kolsänkor och köttskam vandrar omkring i det gröna.
10.9.2019 - 05.55

Insändare: Vega ska tillgodose många behov

En röd tråd i Yle Vegas förändring under de senaste åren har varit behovet av att flexibelt kunna ta upp, diskutera och fördjupa dagens stora samtalsämnen oberoende av tid på dygnet.
10.9.2019 - 05.52