Insändare: Socialism fungerar i Sverige!

Det är i hög grad tack vare Sverige som Skandinavien i hela världen i dag framstår som det idealiska exemplet på västerländsk demokrati.
29.3.2020 - 20.15

Insändare: Företagssanering är ett klokt alternativ till konkurs

Företagssaneringen innebär inte bara uppgörelser med fordringsägarna om reducering av skulderna, utan också åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet.
28.3.2020 - 20.45

Insändare: Mazzarella talar inte i egen sak

Med förskräckelse tänkte – och tänker – jag på dem som lever ensamma, som kanske bor trångt, som nu förlorat sina rutiner, sina sociala sammanhang.
28.3.2020 - 20.30

Insändare: Kontraproduktivt stoppa äldre

En blind tro på att myndigheter har den rätta informationen och endast fattar de rätta besluten kan starkt ifrågasättas.
28.3.2020 - 20.15

Insändare: Finland behöver handlingskraft

Skillnaden från tidigare kriser på arbetsmarknaden är att vi nu tillsammans visat större handlingskraft. Vi har samlat oss och vi har kompromissat inom och mellan arbetsmarknadsorganisationerna.
28.3.2020 - 05.55

Insändare: Regeringens räddning och ekonomisk tankeställare?

Vi befinner oss bokstavligen mitt i en överlevnadskamp – både fysiskt och ekonomiskt.
28.3.2020 - 05.50

Insändare: Det finns hjälp att få när hemmet inte är tryggt

Gå ut på gården, ta en promenad eller passa på medan du går till butiken och ring till någon av de hjälplinjer som finns.
28.3.2020 - 05.45

Insändare: Regeringen vill i första hand skydda sitt eget rykte

Stora delar av ekonomin har strypts med katastrofala följder speciellt för de som i praktiken förlorar alla sina inkomster.
27.3.2020 - 21.20

Insändare: Nu prövas den demokratiska rättsstaten

Ändring av maktbefogenheter i kristid måste alltid förses med ett slutdatum.
27.3.2020 - 21.05

Insändare: Hur klarar Republiken Finland rättsstatsprincipen?

Börjar förvaltningsdomstolens domare darra på manschetterna när det plötsligt står inför det obehagliga valet att försvara medborgarens intressen mot en förtryckande del av statsapparaten?
27.3.2020 - 20.55

Insändare: Vi kan bevara arbetstillfällen med våra egna val

Inköpare inom den offentliga sektorn har ett eget ansvar att fortsätta med anskaffningar och att enligt möjlighet göra detta även i förtid.
27.3.2020 - 20.40

Insändare: Vilken är den rätta koldioxidhalten?

Att utmåla koldioxid som ett hot mot mänskligheten låter inte rimligt.
27.3.2020 - 20.30

Insändare: Barn och ungas röst måste också höras i hobbydiskussionen

Hobbyer är ett effektivt och fördelaktigt sätt för samhället att förhindra att unga marginaliseras.
27.3.2020 - 20.15

Insändare: Pengarna är inte huvudsaken

Världen har i tiotusentals år fungerat utan pengar, så pengarna är inte huvudsaken.
27.3.2020 - 20.05

Insändare: Massivt spartalko kan strypa ekonomin

Statsskulden är ingenting att vara rädd för eller skämmas över. Den är ett regleringsinstrument med vilket staten försöker hålla samhällsekonomin i gång och i balans.
27.3.2020 - 05.55

Insändare: Hur otacksam får man vara?

Det är nu inte fråga om det coronaspel som vi spelade i vår ungdom, utan det blodigaste allvar med potentiellt dödlig utgång.
26.3.2020 - 20.45

Insändare: Är HBL en porrtidning?

Jag tror vi är många som inte vill ha porr i familjens dagstidning.
26.3.2020 - 20.30

Insändare: Vänstersvammel som på 1970-talet

Enligt min mening är Lidl en bra aktör som ger lite konkurrens åt de två stora S- och K-kedjorna.
26.3.2020 - 20.15

Insändare: Många gamla är självupptagna och nonchalanta och förstår inte alls den stora bilden i pandemin

Det som ju nu är solklart är att vi inte i Finland och inte i Europa kan lita på pensionärernas, inte heller på de yngres, omdöme.
26.3.2020 - 05.55

Insändare: Det är beslutsfattarnas grymma lott att avväga mellan följderna av sina beslut

Situationen kan bäst illustreras med en välkänd myt från antiken; Odysseus val mellan Skylla och Karybdis.
26.3.2020 - 05.50