Insändare: Närdemokratin sköts genom boendeforum

I Esbo har det funnits områdesdelegationsverksamhet sedan 1993 som ersattes med boendeforumverksamhet 2009.
26.4.2017 - 05.45

Insändare: Inget intresse för höstjakt

Alternativet vore att jaga som omgivande regioner.
26.4.2017 - 05.40

Insändare: Unga pensionärer har svårt att klara sig själva

Det borde inte finnas brödköer i Finland.
26.4.2017 - 05.35

Insändare: Växande skillnader i samhället god grogrund för fanatiska nationalister

Rädslan för terrorismen är nu ett mycket större hot mot mångas själsfrid än själva terrorismen.
25.4.2017 - 05.55

Insändare: EU saknar realistiska visioner och ledarskap

De flesta euroländerna har i många år struntat i de konvergenskriterier som gäller för eurosamarbetet.
25.4.2017 - 05.50

Insändare: Att kunna läsa och skriva är livsviktiga färdigheter

Är arbetsmängden den mest centrala orsaken till en radikal reducering av studentprovet i modersmålet?
24.4.2017 - 05.55

Insändare: Påverka genom stadsdelsföreningar

I en vidsträckt stad som Esbo är därför stadsdels- och hembygdsföreningarnas roll som kommunikativt center för information till stadsfullmäktige viktig.
24.4.2017 - 05.50

Insändare: Kyrkan borde hjälpa mera

Min önskan är att kyrkan skulle vara mera välkomnande mot samkönade par som vill bli vigda.
24.4.2017 - 05.45

Insändare: Ungdomens oro kräver politisk omställning

Ungdomarna har ändå inte förlorat hoppet.
23.4.2017 - 05.55

Insändare: Låg inkomst orsak till brödköerna

Vår lagstiftning kryllar av åldersdiskriminering och så även lagen om utkomststöd.
23.4.2017 - 05.55

Insändare: Nordea tömmer kontot

Skuldfrågan återstår att få svar på.
23.4.2017 - 05.45

Insändare: Rättsskyddssystemet för asylsökande är undermåligt

Sedan 2016 har sökande rätt till rättshjälp på det allmännas bekostnad endast i speciella situationer.
22.4.2017 - 05.55

Insändare: Rättsskyddet har försämrats i rasande takt

Anställda på Migri har själva uttryckt tvivel på kvalitén på de beslut de under stor tidspress tvingats fatta.
22.4.2017 - 05.52

Insändare: MOAB-bomben i Afghanistan alla propagandaoperationers moder

När man tittar på förloppet och effekten av MOAB-operationen kan man få intrycket att de var de västliga nyhetskonsumenterna som var det egentliga målet snarare än IS-krigarna i Afghanistan.
21.4.2017 - 05.55

Insändare: Regeringen beaktar inte djur och miljö

Animalieproduktionen orsakar stort lidande för produktionsdjuren och omfattande förstörelse av vår planet.
21.4.2017 - 05.50

Insändare: Rottrådarna kunde ha dragits ända från Luther och Bibeln

Weckström gör sig till språkrör för ett exkluderande livsrum.
20.4.2017 - 05.55

Insändare: Jakt under häckningen borde vara förbjuden

Nu om någonsin måste jaktlobbyn ta sitt ansvar för de sannolika konsekvenser som trotsandet av EU-kommissionen kan komma att medföra.
20.4.2017 - 05.50

Insändare: HBL har räddat Rödskogs skola

Redan nu kastar centrumplanerarna blickar på Lagstads skolcentrum i hjärtat av landets näst största stad. Bara de nu först får stadshuset rivet.
20.4.2017 - 05.45

Insändare: Avsluta tvångsavvisningarna!

Nu är det vår tur att vara med och skapa trygghet för de människor som kommer till oss och ber om det.
20.4.2017 - 05.40

Insändare: Ska Bobäck nu betala för Järnvägsstyrelsens svekfulla löften?

Är det verkligen rimligt och skäligt att denna by skall slås sönder och itu? Varför? För att Åbotågen skall vinna 30–60 sekunder.
19.4.2017 - 05.55