Insändare: Sextio nya kärnkraftverk är under byggnad i världen

Västvärldens låga tillbyggnadssiffror beror främst på låg befolkningstillväxt och att ny teknologi har gjort det möjligt att förlänga ett kärnkraftverks livstid i många fall från 40 till 60 år.
16.8.2019 - 05.55

Insändare: Politiskt vanvett med ständig tillväxt

Man predikar å ena sidan att vi skall flyga mindre, äta mindre kött och i stället äta insekter, konsumera mindre och så vidare. Å andra sidan gör vi allting helt tvärtom!
16.8.2019 - 05.50

Insändare: SFP står stabilt på två ben

Att SFP skulle klara av att hålla kvar kärnväljarna efter ett namnbyte är inte sannolikt.
15.8.2019 - 05.55

Insändare: Vega bryr sig inte om missnöjet

Med all respekt för ett fåtal seriösa Vegaprogram vädjar jag till "kulturfolket" om ett krav på en civiliserad radiokanal för vuxna på svenska.
15.8.2019 - 05.53

Insändare: Klubbflagga signalerar sjövett


15.8.2019 - 05.50

Insändare: Det krävs nya vindar och nytänk inom hälsovårdens arbetsfördelning

I framtiden krävs det också av yrkespersoner inom vården kunskap om hur man sköter ärenden på nätet och kompetens inom digital teknik.
14.8.2019 - 05.55

Insändare: Är våra hav nutidens vilda västern

Vi beskattar landburna fordon för deras utsläpp, men blundar för kryssningsfartygens koldioxidutsläpp.
14.8.2019 - 05.50

Pär Stenbäck

Analys: Finland, kapitalismen och demokratins villkor

Nu ifrågasätts välfärdsstatens framtid, inkomstklyftorna vidgas, känslan av maktlöshet och förlust leder till en populism som utmanar det demokratiska systemet.
14.8.2019 - 05.30

Insändare: Visst påverkar människan klimatet

Klimatskeptikerna har länge lyckats skapa förvirring i samhällsdebatten och bromsat beslut om en ambitiös klimatpolitik.
13.8.2019 - 05.55

Insändare: Falska tolkningar om koldioxiden

Vi behöver inte vara oroliga över att atmosfärens koldioxidhalt exploderar till en följd av att havet blir varmare.
13.8.2019 - 05.53

Insändare: Helsingegatans kiosk får nytt liv

En ny pärla i stan.
13.8.2019 - 05.50

Insändare: Båtlivet ska vara säkert för alla

Det är de politiska myndigheternas sak att bestämma vilken instans som skall utfärda en båtförarlicens och vilken typ av båtar det skall gälla.
12.8.2019 - 05.55

Insändare: Alla barn har rätt till en trygg skolgång

Som barn hade jag ett stort intresse för olika kulturhobbyn, där teater var det mest intressanta. Det ledde ändå till att jag fick uppleva en del osakligt beteende från skolkamrater under vissa perioder.
12.8.2019 - 05.53

Insändare: Alla vuxna behövs för en trygg skolstart

Det finns också barn vars enda trygga punkt i livet utgörs av skolsystemet.
12.8.2019 - 05.50

Insändare: Kan en smutsig och orättfärdig fredsrörelse utmana krigets glänsande rättfärdighet?

För fredsrörelsen gäller rättfärdighet genom kall och volontärskap.
11.8.2019 - 05.55

Insändare: Byt namn, SFP!

SFP har inte ensamrätt till att föra de svenskspråkigas sak.
11.8.2019 - 05.50

Insändare: Handikappombudsman behövs liksom individuellt straffansvar för socialsektorns tjänstemän

Då handikapp- och specialomsorgslagstiftningen nu fusioneras inledde vissa handikapporganisationer en kampanj mot personlig assistans för de senare.
10.8.2019 - 05.56

Insändare: Tvångssyndrom en besatthet

Tvångssyndrom är spendera sömnlösa nätter, gråtande på golvet för att du tror att du är felskapt.
10.8.2019 - 05.55

Insändare: Koldioxiden kan ge naturen hundratusentals år extra livstid

Vore det inte dags att ändra fokus? Vi måste i det långa loppet satsa på kärnkraft och utveckla fusionskraft.
9.8.2019 - 05.55

Klimatet: Vilseledande klimatrapportering

Man behöver inte ha akademisk examen i matematisk statistik för att inse att det är något som är fundamentalt fel i mediernas klimatrapportering.
9.8.2019 - 05.50