Insändare: Kriminalisera våldsverkande religion

Den idé som får människor att bli terrorister och självmordsbombare måste bekämpas med samma kraft som de brott den leder till.
20.6.2017 - 05.55

Insändare: Instängt debattklimat

Henrica Bargum tackar Torvalds i en insändare där hon tycker att debatten om hans presidentkandidatur är ”fånig”. Konstigt vore det med en total enighet bakom en så kontroversiell person.
20.6.2017 - 05.50

Insändare: Niinistö stöder tvåspråkigheten

Henrica Bargum (HBL 17.6.) vill att "vi genom vårt röstbeteende visar att vi tror på ett tvåspråkigt land också i framtiden". Men president Sauli Niinistö har alltid stött landets tvåspråkighet.
20.6.2017 - 05.45

Insändare: Skall beslut bygga på forskning eller spekulationer?

Bjarne Andersson polemiserar i HBL 15.6.2017 mot naturresursinstitutet Lukes färska uppskattning av storleken på Finlands vargstam på ett sätt som är respektlöst mot internationellt meriterade forskare.
19.6.2017 - 05.55

Insändare: Nya tag krävs i fotboll

Två parkeringsmissar i försvaret sägs ha varit orsaken till fotbollslandslagets förlust mot Ukraina en veckan sedan.
19.6.2017 - 05.50

Insändare: Distrikt – inte landskap!

I dessa politiskt turbulenta dagar, då reformer eventuellt kommer att ytterligare reformeras innan de genomförs, kan det vara på sin plats att påminna om att det finns nio landskap i Finland.
19.6.2017 - 05.45

Insändare: EU, Nato, Ryssland, Finland

Frågan om EU:s integration och gemensamma försvar har diskuterats, glömts och tagits upp på nytt. Glömts och åter tagits upp vid en tidpunkt när Storbritanniens utträde ur EU är troligt. Det land som både med tanke på integration och försvar skulle vara av stor betydelse.
18.6.2017 - 05.55

Insändare: Medmänskliga värderingar?

Jag kan inte förstå vad vår statsminister Sipilä menar när han säger att hans och Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-ahos värderingar beträffande flyktingar skiljer sig oacceptabelt mycket.
18.6.2017 - 05.50

Insändare: Den mentala hälsan

Vårt land och hela Europa lider av en svår krigsneuros som leder till en väldig försvarsupprustning.
18.6.2017 - 05.45

Insändare: Tack, Torvalds!

Debatten kring Nils Torvalds presidentkandidatur börjar bli minst sagt fånig.
17.6.2017 - 05.55

Insändare: Utvecklingen i Esbo är inte hållbar

Esbo har många gånger klarat sig bra i internationella jämförelser. Esbo är Europas mest hållbara stad, åtminstone när det gäller utbildning och säkerhet.
17.6.2017 - 05.50

Insändare: SFP för finskspråkiga

Anders Adlercreutz vill göra SFP mer tillgängligt för finskspråkiga (HBL 12.6.). Undrar hur det skall gå till?
17.6.2017 - 05.45

Insändare: Du får vad du beställer – vilken är Timo Soinis roll i regeringsturbulensen?

Timo Soini ensam på en parkbänk i Gullranda. Yle-journalisten Riikka Uosukainens bild skapade en del reaktioner på sociala medier. Många såg en trött man distanserad från den politiska turbulensen. Ack så fel man kan ha.
16.6.2017 - 05.55

Insändare: Vad har saknats i rapporteringen?

Leif Andersson (HBL 12.6) efterlyser noggrannare rapportering i medier om terrorismen i Europa. Andersson vill också, såsom jag läser hans insändare, att man måste få tala klarspråk om terrorn och dess orsaker utan rädsla för att bli fobistämplad.
16.6.2017 - 05.50

Insändare: Utfasningen av cigaretter behöver prioriteras

Det är rökningen som sådan som skadar användaren och bidrar till höga ohälsotal. Därför pågår en utfasning av cigaretten.
16.6.2017 - 05.45

Insändare: Vargproblematiken en politisk fråga

Naturresursinstitutet uppgav den 7 juni att vargarna blivit färre och uppgick till minst 150–180 individer. Det är förvånande uppgifter och man ställer sig skeptisk till siffrorna. Vart skulle vargarna i så fall ha försvunnit?
15.6.2017 - 05.55

Insändare: Stugan har brunnit ned

Vi medborgare i ledet har upplevt ett förunderligt, dramatiskt veckoslut 10–13 juni. Landets näst största parti, Sannfinländarna, valde en helt ny och ultranationalistisk styrelse.
15.6.2017 - 05.50

Insändare: Verkliga samvetskvalet

Jag är mycket nöjd över att förslaget till den nya alkohollagen inte enhetligt accepteras av de tre regeringspartierna. Det är förhoppningsvis början till en ordentlig revolution.
14.6.2017 - 05.55

Insändare: Ett mellanår som visar vägen

Statens uttryckliga strävan angående utbildning efter grundskolan är att ungdomarna skall inleda sina studier tidigt, och genomföra dem fort. Staten vill, med minsta möjliga insats, få avkastning på placerade utbildningsmedel, så fort som möjligt.
14.6.2017 - 05.50

Insändare: Torvalds framför alternativa fakta

"Vi har aldrig tillhört "gråzonen", där de på nytt självständiga länderna försöker trygga sin framtid genom sitt Natomedlemskap och med att betona det ryska hotet."
14.6.2017 - 05.45