Insändare: Behandlingen av IB-studenter måste vara rättvis

Att skolans prognos beaktats är problematiskt och orättvist då den enskilda studenten inte kan påverka hur skolans tidigare årskurser presterat.
2.8.2020 - 09.30

Insändare: Åland drabbas hårdare av coronakrisen

Bara under en vecka i juli meddelades att arbetstillfällen för cirka 300 ålänningar, motsvarande 2 procent av det totala antalet arbetstillfällen på Åland, försvinner.
1.8.2020 - 19.00

Insändare: Skärgården har usla bredbandsförbindelser

Hur är det tänkt att turismnäringen i glesbygden skall klara sig och utvecklas med dessa usla bredbandsförbindelser?
1.8.2020 - 09.30

Insändare: Frihet under ansvar på sjön

Det är hög tid att vattenskoterförare tar ansvar så att vi som önskar vistas på sjön kan göra det utan att riskera bli överkörda av en farkost på närmare ett halvt ton.
31.7.2020 - 19.00

Insändare: Israels gränser bör respekteras

Det har varit politiskt korrekt under många år – också i Finlands utrikespolitik – att anklaga Israels närvaro på Västbanken, en del av det judiska hemlandet, som olaglig enligt internationell lag. Påståendet är grundlöst.
31.7.2020 - 13.55

Insändare: Wikipedia är ett augiasstall

Problemet är ju att en del människor har höga litterära ambitioner men föga expertis och vill skriva om ämnen som de inte behärskar tillräckligt eller inte alls.
31.7.2020 - 13.30

Insändare: Bygg cykelvägar i skärgården med EU-stöd

Måste EU-stöden användas just till norra och östra Finland? Det finns väl också andra glest befolkade områden i Finland, till exempel Skärgårdshavet och skärgården, som behöver utvecklas vidare.
30.7.2020 - 19.00

Insändare: Behåll integriteten och använd tjänster med öppen källkod, såsom Wikipedia

Wikipedia är en av mycket få mainstream-hemsidor som inte har bakat in spionkod från till exempel Google eller Facebook.
30.7.2020 - 14.05

Insändare: Alarmistiskt om 5G

Det saknas övertygande bevis för att 5G skulle innebära större risker än dagens 4G eller 3G.
30.7.2020 - 13.35

Insändare: Aktia bryr sig inte om sina småkunder

Jag uppskattar att ni noterat att er telefonservice är underdimensionerad. Det är likväl symptomatiskt att ni i stället för att öka resurserna låter era kunder betala för längre tid av köande.
30.7.2020 - 12.15

Insändare: Kapitalismen är också en rädslans pandemi

Då bemötanden av yttre hot som viruspandemier orsakar negativa följder är det diskutabelt, men då våra egna ekonomiska system orsakar motsvarande lidanden är det liksom ”business as usual”.
30.7.2020 - 11.45

Insändare: Flera former av äldreboenden behövs

Även om jag vet att det är en kostnadsfråga av rang, anser jag att det borde vara en subjektiv rätt för de äldre att få en plats på ett äldreboende, då de egna krafterna tryter och vardagen känns svår och osäker i det egna hemmet.
29.7.2020 - 19.00

Insändare: Esbo har svårigheter att sköta seniorer

Esbo har gått in för att allt flera ska klara sig hemma, antingen med närstående hjälp eller med hjälp av hemvård.
29.7.2020 - 09.30

Insändare: USA försvagar sin ekonomiska hegemoni med sanktioner

Sanktioner, i synnerhet ekonomiska och finansiella sanktioner, upplever under den nuvarande amerikanska förvaltning en tid av blomstring. Man inför sanktioner till höger och vänster utan att egentligen ha en bild av sanktionsregimens helhet.
28.7.2020 - 19.00

Insändare: Aktia meddelar om övertrasseringar

Aktia informerar skriftligt varje kund i samband med prisförändringar.
28.7.2020 - 11.10

Insändare: Konkurrerande alternativ till HU:s juristutbildning behövs

Juristförbundet har uttalat sitt fulla förtroende för HU:s utbildning av svenskspråkiga jurister – samtidigt som nämnda organ konstaterar att det finns för få svenskspråkiga jurister i landet [sic!].
27.7.2020 - 19.00

Insändare: Bra jobbat, ÅA!

En verkligt stor eloge till de personer inom Åbo Akademi och statsrådet som verkat för att ÅA nu äntligen får rätt att utbilda provisorer.
27.7.2020 - 14.25

Insändare: Världsomfattande protest mot 5G

Vi lever i en tid av förändringar i vår livsmiljö vars konsekvenser för människans hälsa vi ännu inte kan överblicka. Därför manar vi till försiktighet när vi inför ny teknologi i människans vardag.
27.7.2020 - 13.55

Insändare: Är det Aktias praxis att hota förstöra sina kunders kreditvärdighet?

Ni meddelar att kontot är övertrasserat, dock utan att nämna med vilket belopp eller när detta har ägt rum. Brevet avslutas med ett yrkande på betalning inom 14 dagar.
26.7.2020 - 19.00

Insändare: Coronakrisen slår hårt mot de unga

Vi står inför ett avgörande vägval om hur vi vill bygga upp Finland. Bäst sker det genom utbildning, forskning och en meningsfull sysselsättning för alla.
26.7.2020 - 09.45