Insändare: Bra med sänkt kommunalskatt

Det bör noteras att Helsingfors trots denna skattesänkning kommer att ha ett förväntat överskott på cirka 230 miljoner euro 2018.
21.10.2017 - 05.52

Insändare: Svartmålning på svag grund

Det är klart att SS-soldaterna visste vad som hände med judar.
21.10.2017 - 05.50

Insändare: Forsen är också en fråga om översvämningsskydd

Dammen spelar dock även en roll i att kontrollera översvämningar i Vanda å.
21.10.2017 - 05.48

Insändare: Sjuka barn måste få vård på hälsostationen

Föräldrar för svårt sjuka barn till privatmottagning.
21.10.2017 - 05.45

Insändare: Landskapsreformen är århundradets bluff

Ingen vet vilka de ekonomiska effekterna av landskapsreformen är, däremot vet vi väl vilka förlorarna är.
20.10.2017 - 05.55

Insändare: Mycket arbete är ännu ogjort

Polisen tar emot cirka tusen våldtäktsanmälningar årligen.
20.10.2017 - 05.50

Insändare: Finland kan inte hålla sig neutralt

Vi har alltså att välja mellan att försvara våra gränser eller bli ett mellanland, för ett totalt slagfält.
19.10.2017 - 05.55

Insändare: Världen vet var Finland står

Jag frågar ofta Natoanhängarna vad exakt i geopolitiken och vårt geografiska läge är sådant att vi borde gå med i Nato.
19.10.2017 - 05.53

Insändare: Bra, Torvalds!

​När fan bli gammal blir han religiös.
19.10.2017 - 05.50

Insändare: Geopolitik handlar om kartor

Nato handlar också om vår identitet som en del av den västeuropeiska kultursfären.
19.10.2017 - 05.43

Insändare: Hur mycket olja krävs?

Hur mycket el får man ur bilbatteriet under dess livstid i förhållande till mängden man ”pumpar in”?
19.10.2017 - 05.40

Insändare: Ratificera konventionen för ett globalt förbud mot atomvapen

Sveriges och Finlands stegvisa avståndstagande från neutraliteten utgör ytterligare ett nytt hot mot världsfreden.
18.10.2017 - 05.55

Insändare: Skit i hundskatten


18.10.2017 - 05.50

Insändare: Se på statistiken

Försörjningskvoten i Finland i medeltal är i dag ungefär 43. För invandrare från norra Afrika och Mellanöstern är kvoten ungefär åtta.
18.10.2017 - 05.45

Insändare: Debatten om Nato är oundviklig

Vi är alltså så illa tvungna att försöka ana oss till hur Ryssland rider ut en allvarlig kris – och tecknen är inte särskilt goda.
17.10.2017 - 05.55

Insändare: Militaristiska vindar blåser i Östersjöområdet

Sverige och Finland bör senast nu föra en grundlig debatt om Nato och den upptrappade och bokstavligen livsfarliga militariseringen av Östersjöregionen.
17.10.2017 - 05.50

Insändare: Vill vi faktiskt betala notan?

Partnerskap i Nato kan väl försvaras på basen av militär teknologi, dock inte medlemskap.
17.10.2017 - 05.45

Insändare: Vågar Niinistö?

En politiker tar till folkomröstning då det politiska modet sviker.
17.10.2017 - 05.40

Insändare: Regeringens vårdreform behövs inte

Om människorna är friska och vårdbehovet litet får serviceproducenten ändå den utlovade ersättningen.
16.10.2017 - 05.55

Insändare: Europa och Ryssland borde ha fått chans till samarbete utan militär närvaro

Tror Torvalds och alla Natoivrare faktiskt att ett Natomedlemskap är till fördel för vårt lands utrikespolitik?
15.10.2017 - 05.55