Insändare: Äldre personer är olika värda

Min far som har varit med att bygga Finland och betalat skatt som arbetare är nu helt obehövlig.
20.6.2018 - 05.50

Insändare: Att ta ut pengar får inte kosta

Alla skall ha rätt till ett brukskonto gratis. Kontot skall vara tillgängligt under rimliga tider antingen över disk eller via nätet.
19.6.2018 - 05.55

Insändare: Vågar man alls längre vara av annan åsikt?

Jag är allvarligt bekymrad över att vi är på väg, om vi inte redan är där, mot ett samhälle där endast vissa åsikter och tolkningar är tillåtna.
19.6.2018 - 05.50

Insändare: Flyktingfördelningen skall börja nu

Att ens tänka på att stänga gränserna för flyktingar visar på att man inte har någon aning om vad flyktingskap är.
19.6.2018 - 05.45

Insändare: Arvtagare är inte parasiter, men nog de som idkar aggressiv skatteplanering

På tal om arv glömmer Rafael Donner att det värdefullaste vi får av våra föräldrar är generna och det sociala kapitalet.
18.6.2018 - 05.55

Insändare: Namnet och generna kan inte beskattas

Jag hoppas att jag inte skrämmer Rafael Donner nu, men jag förstår inte riktigt hur han kan vara så säker på arvet.
18.6.2018 - 05.50

Insändare: Självklar, men sent ställd fråga

USA har en förkärlek för att i sin utrikespolitik använda en extremt luddig distinktion mellan "diktatur” och "demokrati”.
17.6.2018 - 05.55

Insändare: Var kan man få 5G?

En 5G-station kan inte kopplas till en fiberkabel var som helst som man kopplar hushåll till en vattenledning.
17.6.2018 - 05.50

Insändare: Svenskspråkig service måste tryggas

Förslaget Kårkulla utarbetat innebär inte att ett landskap ska få produktionsansvar.
17.6.2018 - 05.45

Insändare: Regndans utan resultat

Sedan senhösten 2013, alltså i nästan fem år, har jag alltså bara suttit och väntat på hur reträtten från denna galenskap skulle se ut.
15.6.2018 - 06.56

Insändare: Dags att kalla in experter för att granska social- och hälsovårdsreformen

Utan social- och hälsovårdsreformens jättestora administrativa arrangemang kunde man i egenläkarexperimentet bota alla viktiga brister.
15.6.2018 - 05.55

Insändare: Vem tog vår VR-buss i Ingå?

Snarare behövs flera bussar som stannar vid Ingå station för att vi ska bli fler som tar den.
15.6.2018 - 05.51

Insändare: Försöker Esbo kringgå lagen?

SLC understryker att en konstruktiv dialog bör föras med alla intressegrupper, även markägarna, redan i planeringsprocessers initialskede.
15.6.2018 - 05.50

Insändare: Talterapi i Helsingfors handlar om löner och personalpolitik

Nu har de kommunala talterapeuterna fått en ny arbetsbörda; att sköta processen för dem som skall flyttas över till den privata talterapin.
13.6.2018 - 05.55

Insändare: De som lever under fattigdomsgränsen borde befrias från vårdavgifter

SDP har aldrig ens gjort den minsta insats för att ens höja grundutkomststödet från 491 euro till ens 600 som vore det absoluta minimikravet.
12.6.2018 - 05.55

Insändare: Skjut alla vargar!

Varför vi åter har varg är en intressant fråga som är allt annat än transparent.
12.6.2018 - 05.50

Insändare: Synd att morgonnyheterna avskaffades

Vi kan inte ofta nog påminna majoritetsbefolkningen om att vårt land är tvåspråkigt.
12.6.2018 - 05.45

Nora Hämäläinen

Söndagsanalys: Två former av liberal moralism

"Liksom alla samhällen, kräver det moderna samhället alltså en särskild form av socialisering. Förr lärde man sig lyda, nu ska man lära sig göra rätt utan att någon behöver säga till."
10.6.2018 - 08.50

Insändare: Räcker det att man vilar på hanen?

Kanske man nu borde koncentrera sig mera på Östersjöområdet?
10.6.2018 - 05.55

Insändare: SDP:s målsättning och riktning är klar

Ett led i att förbättra de fattigaste pensionärernas utkomst är att höja de lägsta pensionerna.
10.6.2018 - 05.50