Insändare: Marknadsföra svenskan

Vi måste ha ett finskt-svenskt kulturutbyte i Finland och förena våra krafter.
23.11.2020 - 10.35

Insändare: Förläng turistsäsongen i Norden

Vi måste börja samarbeta. Det brådskar om nästa turistsäsong skall kunna räddas.
23.11.2020 - 10.25

Insändare: Handeln åker inte snålskjuts på vad andra tillverkare utvecklat

Det går inte att patentera matrecept. Inte heller vanliga matlagningsråvaror eller halvfabrikat såsom tomater, morötter, inlagda rödbetor, potatispuré och strömmingsfiléer.
22.11.2020 - 19.05

Insändare: Jag vill ha högre skatt på fossila bränslen!

Jag vet inte hur högt man kan höja priserna. Förhoppningsvis ganska högt: det borde definitivt vara dyrare att använda en personbil än att använda kollektivtrafiken.
22.11.2020 - 09.35

Insändare: Hur få hem medicinen?

På landsbygden är Omakanta och digital receptutskrivning en stor förbättring, men medicinen kommer varken trådlöst eller per kabel hem till de behövande.
22.11.2020 - 09.25

Insändare: Är det tillåtet att drömma om chefredaktören?

Nu när Hufvudstadsbladet söker ny chefredaktör hoppas jag att tidningsledningen tar mod till sig och slår in på en ny linje.
22.11.2020 - 09.15

Insändare: Klimatförändringen lurpassar i skuggan av pandemin

På grund av klimatförändringens konsekvenser ökar hjälpbehovet i världen i en situation där hjälpen inte ens i nuläget räcker till för alla behövande. I framtiden kommer diskrepansen mellan behov och resurser att förvärras.
21.11.2020 - 19.05

Insändare: Ungas röst ska höras!

I kommunfullmäktige ska alla kommuninvånare representeras och i dag är unga, personer med invandrarbakgrund och kvinnor underrepresenterade.
21.11.2020 - 09.20

Insändare: Överraskande resultat svårt få rättvis synlighet

Problemen gällande finansiering och rapportering av forskning är i grunden desamma sedan upplysningstiden, men accentueras i vår tid av att vetenskapen allmänt ses som den enda sanningen.
20.11.2020 - 10.50

Insändare: Barnens rättigheter måste uppfyllas i beslut som rör hälsa

Rätten till vård borde vara starkare än vanligt när det gäller barn, även om läkemedlet är dyrare än andra vårdformer som används i Finland.
20.11.2020 - 05.55

Insändare: Försök att förstå Sannfinländarna

Det rätta bemötandet av bitterhet och frustration är inte sakargument utan kärlek.
19.11.2020 - 19.05

Insändare: Barnet behöver sin mamma

Låt framtiden bli barnets! Tillsammans med mamman. Ge henne ordentlig, fullvärdig för världens viktigaste yrke. Så slipper daghempersonalen lära sig ljuga.
19.11.2020 - 09.45

Insändare: Det behövs lagstiftning som skyddar producenterna och konsumenterna

Livsmedelsindustrin satsar hundratusentals och miljontals euro på att ta fram nya produkter och efter bara någon månad dyker det upp kopior med handelskedjornas egna varumärken på butikshyllan.
18.11.2020 - 19.05

Insändare: USA känns som en krutdurk som kan explodera vid minsta turbulens

Det som har hänt är att Trumps märkliga koalition av vita evangelikala, arbetare, ekonomiskt och socialt utsatta människor samt en (viss typ av) neoliberal elit nu har havererat.
18.11.2020 - 10.05

Insändare: Status korrelerar inte automatiskt med förmågan att skriva bra kolumner

I motsats till Öhman tror jag inte att KSF Media betalar arvoden baserat på kön. Så unkna strukturer kan väl inte finnas i ett modernt mediebolag? Månne inte det handlar om att personer på framträdande positioner i samhället antas locka läsare och därför får högre arvoden när de anlitas?
17.11.2020 - 19.05

Insändare: Nikotin är farligt

Snusare har två gånger mera munhålecancer än ickenikotinister.
17.11.2020 - 09.35

Insändare: Konsultens förslag om domkapitlets hus i Borgå måste omprövas

Enligt vår mening måste fastighetsstrategin, när det gäller Borgå och domkapitlets hus, tillämpas på motsvarande sätt som verksamheten i skyddade kyrkobyggnader.
16.11.2020 - 19.05

Insändare: Fel att frånta en människa möjligheten att avsluta sitt lidande

Eutanasi är inte en konspiration mot livet och det humana.
16.11.2020 - 10.25

Insändare: Språkväckarklockorna borde ringa

Tyvärr verkar det bli mindre och mindre utrymme för svensktalande i landet fast det svenska språkets ställning är skyddad genom flera lagar.
15.11.2020 - 19.05

Insändare: Vega och Extrem som två blåbär

Hur kan två kanaler som Yle Vega och Yle Extrem som riktar sig till två olika målgrupper låta precis lika?
15.11.2020 - 09.45