Insändare: Behövs en lag om eutanasi?

Eutanasi blir ett lockande initiativ för en tillfälligt eller permanent deprimerad person.
18.11.2017 - 05.50

Insändare: Fris i allvarlig kris?

Hela ärendet karakteriseras av en infernalisk stupiditet.
18.11.2017 - 05.40

Insändare: Utan svenska dör Finland

Tänk på att svenska är en genväg till övriga västerländska språk.
18.11.2017 - 05.38

Insändare: Alliansfrihet ger mera säkerhet

Skulle Ryssland angripa de baltiska länderna skulle vi som Natomedlem automatiskt vara i krig, men inte annars!
17.11.2017 - 05.55

Insändare: Klokt råd av Niinistö

Om Finland via Nato stationerar missiler som hotar S:t Petersburg och storhamnarna vid Viborg kan situationen likna Krim.
17.11.2017 - 05.50

Insändare: Har dialogen tappat sin betydelse?

Det vore väl en anständig gest att också under jubileumsåret premiera fredsarbetet genom betydligt högre anslag.
17.11.2017 - 05.48

Insändare: Missledande information om kostnader

Vi strävar efter att kunna hålla hobbykostnaderna på en rimlig nivå.
17.11.2017 - 05.45

Insändare: Dumt tvinga arbetsföra personer att gå i pension

Enligt senaste opinionsundersökningar skulle ungefär en tredjedel av finländarna vara intresserade av att arbeta efter pensioneringen.
16.11.2017 - 05.55

Insändare: Torium bättre än uran

Massan kan inte koka över, som i Tjernobyl, och inte heller råka ut för härdsmälta.
16.11.2017 - 05.50

Insändare: Varför inte Sameland?

Det ter sig onödigt nervöst att på svenska använda en form som "Sápmi".
16.11.2017 - 05.45

Insändare: Ett socialt Europa är ett Europa i arbete

Europas mångfald är en konkurrensfördel som måste utnyttjas bättre. Men vi måste börja i rätt ände, att företagen har förutsättningar för att skapa arbeten.
15.11.2017 - 05.55

Insändare: Varför digitalisera matteprovet?

Matematik skrivs snabbare och smidigare med penna och papper.
15.11.2017 - 05.50

Insädare: Grov generalisering

Även litiumbatteriernas stora skadliga produktionsutsläpp borde beaktas vid bedömningen av elbilens livscykel.
15.11.2017 - 05.45

Insändare: Det är tillåtet att vara omoralisk så länge det är lagligt

Någonting har gått fel i dagens kapitalistiska värld. Utvecklingen har gått från socialism över kapitalism till rövar- och gangsterkapitalism.
14.11.2017 - 05.55

Insändare: Viktigt för Posten att posten hittar fram

Postens adressregister blir inte automatiskt uppdaterat av ändringar som görs till skattemyndigheten eller andra myndigheter.
14.11.2017 - 05.50

Insändare: Är låga räntor embryot till nästa depression?

I USA har man redan börjat höja räntan. Kommer euroområdet att göra detsamma?
13.11.2017 - 05.55

Insändare: Skatteflykt tär på välfärden

Det är förvrängt att med skattemedel köpa varor och tjänster av skattesmitande företag.
13.11.2017 - 05.50

Insändare: Alkohol inte barnets fördel

Vi bör inte blunda för det faktum att alkohol är ohälsosamt och rent av skadligt för barn.
13.11.2017 - 05.45

Insändare: Autonomi som konfliktlösning får inte utvecklas till konfliktmodell

Vi lever i en tid där begrepp som populism, nationalism och separatism med mera framträder också i stater som har en stabil demokratisk samhällsordning.
12.11.2017 - 05.55

Insändare: Elever kan bete sig – av fri vilja

Vem har rätt att bestämma under vilka sånger man ska stå, på en tillställning dit man inte själv valt att komma?
12.11.2017 - 05.50