Insändare: Trångsynthet är ingen lockande framtidsvy

Metoo berör huvudsakligen erotisk stöld. Däremot behandlar kampanjen knappast alls sexualiteten eller dess utveckling i vidare bemärkelse.
21.1.2018 - 05.55

Insändare: Pengabrist får inte hindra utbildning

Genom att höja läroplikten till 18 år skulle vi nå målet om en avgiftsfri utbildning på andra stadiet.
21.1.2018 - 05.50

Insändare: Torvalds ser framåt

Jag hoppas att den säkerhetspolitiska debatten inte klingar av efter presidentvalet, när den skulle behövas mera än någonsin.
21.1.2018 - 05.45

Insändare: Sysselsättningsgraden måste stiga – och det är bråttom

Det ekonomiska uppsving som vi nu lever i pågår inte för evigt, och en nedgång kommer förr eller senare.
20.1.2018 - 05.55

Insändare: Synd förstöra kulturlandskap

Det är synd att förstöra ett värdefullt kulturlandskap med modern arkitektur vid Kallviks strand.
20.1.2018 - 05.50

Insändare: Ryti offrade sig själv

Den tyska hjälpen var av vital betydelse för Finland. Avbruten hjälp skulle ha betytt villkorslös kapitulation och sannolikt rysk ockupation av hela Finland.
20.1.2018 - 05.45

Insändare: Ryti visste exakt vad han gjorde

Om von Ribbentrop hade åkt hem till Berlin med tomma händer hade Moskva fått den signalen den var ute efter – att Finland nu har börjat förbereda sig för en kapitulation
20.1.2018 - 05.43

Insändare: Låt flyktingungdomarna stanna

Finland måste sluta deportera ungdomar som har kommit hit som minderåriga från konfliktländer.
19.1.2018 - 05.50

Insändare: Det finns stora skillnader i flyktingarnas rättshjälp

Kanske kunde vår främlingspolitik skötas på ett människovärdigare sätt än som nu är fallet om våra beslutsfattare skulle unna dagens unga finländare rikhaltiga och tidiga språkkunskaper.
19.1.2018 - 05.50

Insändare: Trafik under finländsk flagg förutsätter bemanningsstöd

Alla EU-länder med egna handelsflottor har den här typens system eftersom man annars inte skulle ha någon handelsflotta.
18.1.2018 - 05.55

Insändare: Flerspråkighet är Finlands trumf

Den snabba globaliseringen visar att vårt land har många goda skäl att hålla fast vid sin tvåspråkighet.
18.1.2018 - 05.50

Insändare: Stort svek

Carl Haglund säger att han "är ödmjuk inför de möjligheter” han fick inom politiken.
18.1.2018 - 05.45

Insändare: Forskare slog hål på Ryti-myten redan 2004, men den överlevde

Till Rytis försvar må nämnas att hans inflytande var starkt begränsat i Mannerheims och indirekt Hitlers långa skuggor.
17.1.2018 - 05.55

Insändare: Det var grafiten som brann i Windscale

Med den tidens kunskap beslöt man att befolkningen inte behöver evakueras, men leverans av mjölk från närliggande gårdar förbjöds.
17.1.2018 - 05.50

Insändare: Haatainen för kärnvapenförbud

Tuula Haatainen har klart och tydligt tagit ställning för att Finland ska skriva på avtalet om globalt kärnvapenförbud.
17.1.2018 - 05.45

Insändare: Berömvärd metod, men inte unik

I Sverige är det ovanligt att rakt av offentligt uttala en så stark känsla som hat mot enskilda individer eller mot grupper av människor.
16.1.2018 - 05.55

Insändare: Barnfilmer också på kvällar och veckoslut

Vi hoppas att svenskspråkiga barnfamiljer hittar våra svenskspråkiga filmer bättre i framtiden!
16.1.2018 - 05.50

Insändare: Dags att stoppa svineriet i riksdagen

I riksdagen som stiftar lagar anser man sig kunna jobba med mer eller mindre promille alkohol i blodet
16.1.2018 - 05.45

Insändare: Bygg först Östersundom

Normalt bondförnuft är inte förbjudet.
16.1.2018 - 05.35

Insändare: Loppet kört för Paasikivis och Kekkonens linje för småstatsrealism

Jag undrar om någon annan av presidentkandidaterna kan tänkas vara ett pålitligare stöd för avskaffandet av kärnvapnen än Sauli Niinistö.
15.1.2018 - 05.55