Insändare: Glöm inte läget


13.11.2018 - 05.45

Insändare: En björntjänst för framtiden att inte stöda omställningen till hållbart lantbruk

Följden av att vi betalar allt mindre av vår lön för maten har blivit att staten i princip subventionerat all annan konsumtion i stället.
12.11.2018 - 05.55

Insändare: Vad händer vid Villa Andersberg?

Stadsplaneringens förevisning för befolkningen, var den rena teatern?
12.11.2018 - 05.50

Insändare: Arbetsmarknaden förnyas bäst genom samarbete

Företagare och arbetsgivare efterlyser mera lokala avtal, men samtidigt kör regeringen en diktatpolitik där arbetarna inte har något att säga.
12.11.2018 - 05.45

Insändare: Barnlösheten är inte mitt eget fel

Jag var inte alls beredd på hur udda det skulle kännas att vara en kvinna i 30- och 40-årsåldern som inte har och som aldrig kommer att ha barn.
11.11.2018 - 05.55

Insändare: Reformera familjeledigheten

En familjeledighetsreform gynnar inte enbart kvinnan utan alla parter som berörs av reformen.
11.11.2018 - 05.50

Insändare: Finlands politiker frotterar sig med destruktivt sällskap

En karta över Natoländer och USA-baser i världen visar att Ryssland och Kina är totalt omringade.
10.11.2018 - 05.55

Insändare: Engelskan stöder svenskan i Finland!

Engelskan skyddar minoritetsspråket genom att vara ett neutralt kontaktspråk. Engelskan skyddar svenskan.
10.11.2018 - 05.53

Insädare: ÅA har böjt sig för pöbeln

Universitetet beskyddar en ovärderlig mekanism som man nu har offrat för ett förgängligt ögonblick i historien.
10.11.2018 - 05.50

Insändare: Vägunderhållet måste fixas

Nu när vinterföret snart börjar på allvar måste vinterunderhållet av vägarna fungera i hela Nyland.
10.11.2018 - 05.45

Insändare: Nordisk socialpolitik har trovärdighetsproblem

För forskare i socialt arbete och socialpolitik är det en grundregel att det inte existerar någon värdeneutral ingång till studiet av socialpolitik.
9.11.2018 - 05.55

Insändare: Schjerfbeck utomlands?

Från sekelskiftet framåt bodde Helene Schjerfbeck först med sin mor i Hyvinge och sedan ensam i Ekenäs, där hon hade ett hus för sig och inga språksvårigheter.
9.11.2018 - 05.53

Klimatet: Ologiskt om klimatförändringen

Att klimatförändringar förr skett av naturliga orsaker utesluter inte att de nu kan bero på människan.
9.11.2018 - 05.50

Insändare: Halvsanning om temperaturen

Att temperaturen skulle ha stigit med 0,4 grader under tidsperioden 1900–1940, som Jarl Ahlbeck påstår, är snarast en halvsanning.
9.11.2018 - 05.48

Insändare: EU borde mer kritiskt uppmärksamma Spaniens växande brister i demokratin

Eftersom det inte verkar möjligt att göra framsteg med den spanska regeringen är det kanske dags för internationell medling där EU eller en europeisk regering kunde spela en roll.
8.11.2018 - 05.55

Insändare: Facket är vi!

Sture Lindholm lyfter upp en av de orättvisor som medlemmarna upplever med undervisningsskyldigheten.
8.11.2018 - 05.50

Insändare: Tillåt och reglera snushandeln

Eftersom snus fortfarande är populärt i Finland, kanske till och med mer populärt än då det var lagligt att sälja, visar det på ett misslyckande av vår reglering.
8.11.2018 - 05.48

Insändare: Skydda unga från ökad snusanvändning

Oftast är det en vuxen som langar snus åt barn och unga.
8.11.2018 - 05.45

Insändare: Historiska oförrätter måste uppdagas och staten ta sitt ansvar

Kan staten kompensera oförrätterna med en symbolisk ursäkt eller är en ekonomisk ersättning till nytta för offren eller för deras avkomma?
7.11.2018 - 05.55

Insändare: Målet ett fungerande församlingsråd i Vanda

Skall majoriteten tillåtas att köra över en minoritet i församlingsrådet?
7.11.2018 - 05.53