Insändare: Stoppa 5G kräver vetenskapsmän och doktorer

Över 190 vetenskapsmän och doktorer från 36 länder sände den 13 september en gemensam vädjan till EU-kommissionen. De uppmanar EU att vänta med utbyggnaden av 5G.
21.9.2017 - 05.55

Insändare: Teaterrecension?

Recensionen av Lilla Teaterns senaste premiär – revyn Det ordnar sig, Sapiens – som ingick i HBL 16.9, väcker både tankar och frågor hos mig.
21.9.2017 - 05.50

Insändare: Vanvårdens fatala följder

Det är viktigt att den tilltagande vanvården blir uppmärksammad om vi tycker att Finland borde vara en rättsstat där det finns plats för att respektera människovärdet oberoende av ålder eller sjukdom. Alla skall ha rätt till godtagbara levnadsförhållanden.
20.9.2017 - 05.55

Insändare: Behåll svenskan, Finland!

"Jag blev väldigt glad att konstatera att de flesta som kunde svenska var entusiastiska och beredda att prata svenska med mig."
20.9.2017 - 05.50

Insändare: Handikappsektorn är ett enda övergrepp

Regeringen Sipilä arbetar målmedvetet (kanske aningslöst, annat vore för grymt) för misär och nyanstalter, trots att landet ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade, CRPD.
19.9.2017 - 05.55

Insändare: Hållplatserna utvärderas

Anders Adlercreutz skriver (HBL 13.9) att det nu är dags för Helsingforsregionens trafik (HRT) att på nytt utvärdera stängningen av tåghållplatserna i Mankby och Bobäck.
19.9.2017 - 05.50

Insändare: Vad hände med Yles löften?

Då Yle Fem och Yle Teema slogs ihop till samma tv-kanal lovades det dyrt och heligt att alla de mest populära svenska prime time-programmen på fredag kväll skulle få stanna kvar.
19.9.2017 - 05.45

Insändare: Kön måste införas som grund i lagstiftningen för hatbrott

Studier ur ett intersektionellt perspektiv ger vid handen att en ännu mer utsatt grupp är unga kvinnor med minoritetsbakgrund.
18.9.2017 - 05.55

Insändare: Speciallösningar krävs för skolgången, men ingen myndighet tar ansvar

Vem är det som bär ansvaret då en situation som kräver speciallösningar uppstår?
18.9.2017 - 05.50

Insändare: Hanhikivi 1 stöder ryska militärprojekt och använder radioaktivt bränsle från atomubåtar

Finländska experter och politiker som skall bedöma reaktorns säkerhet har ingen möjlighet att bedöma bränsletillverkningens alla skeden i Ryssland.
17.9.2017 - 05.55

Insändare: Samtidskonst skapar diskussion

Pro Artibus´ huvuduppdrag är att främja bildkonsten och synliggöra den för en bred publik.
17.9.2017 - 05.50

Insändare: Minska inte rummet

Vi skall undvika att själva medvetet minska det finlandssvenska rummet.
16.9.2017 - 06.40

Insändare: Lokala skarvproblem måste åtgärdas

Ta de lokala problemen på allvar och sluta med den skuggboxning som pågår. Där det finns vilja där finns det väg, också i skarvfrågan.
16.9.2017 - 05.55

Insändare: Överdrivna hotbilder om skarven

Jag ser ingen orsak att starta någon aggressiv kampanj för att utrota ”marodörerna”.
16.9.2017 - 05.53

Insändare: Skarvseger

Att kräva att skarvförsvararna skulle be de skarvdrabbade om ursäkt är väl att vänta sig för mycket.
16.9.2017 - 05.50

Insändare: Ta brodern på allvar

Det är vanligare än de flesta vill tro att ett barn favoriseras.
16.9.2017 - 05.45

Insändare: Bibliotek är en lönsam affär

Utomlands har man kommit fram till att varje euro som satsas på biblioteken ger 3–4 euro tillbaka till samhället i form av välfärd.
15.9.2017 - 05.55

Insändare: Involvera de unga

Då vi firar den internationella demokratidagen vill jag uppmuntra alla unga som känner för att engagera sig samhälleligt.
15.9.2017 - 05.50

Insändare: Dags att starta aggressiv kampanj för att hejda skarvexplosionen

För knappa 20 år sedan observerades de första häckande skarvarna vid den finländska kusten. En räkning av bon denna sommar visade att skarvbeståndet vuxit explosionsartat och uppgår nu enligt Finlands miljöcentral till över 25 000 par, i hela Östersjön finns cirka 200 000 par.
14.9.2017 - 05.55

Insändare: Dags för HRT att infria sitt löfte

Nya bussturer för att köra människor till andra tåghållplatser eftersom de gamla stängts är varken klok trafikpolitik eller klok klimatpolitik.
13.9.2017 - 05.55