De gröna: Samma kilometerersättningar för cykel, bil, buss och gång

De som väljer att cykla, gå eller hoppa på bussen ska få lika höga kilometerersättningar som bilisterna, föreslår De gröna.
17.6.2018 - 17.33

De gröna vill införa flygskatt och begränsa rederistöd

Flygskatt och en begränsning av det De gröna betecknar som nöjessjöfartens rederistöd. Det är några av de konkreta punkterna i partiets förslag till politiskt program som behandlas i Vanda i helgen.
16.6.2018 - 17.52