Daghem och trävillor får ge vika för uppstartsföretag på historisk sjukhusmark

18.11.2019 - 06.57 Premium

Över sjuttio daghem i Helsingfors har bristfälliga bygglov

15.3.2019 - 10.49

Daghem utan bygglov stängs – sju andra av företagets lokaler saknar tillstånd

30.1.2019 - 18.50

Över hälften av personalen på daghem överväger att byta yrke – trots att de älskar sina jobb

9.12.2018 - 10.53 Premium

"De lyssnar först när man skickar ett argt mejl"

2.7.2018 - 07.20

Dyra daghem tvingar Londons mammor ut ur arbetslivet

4.6.2018 - 07.00 Premium

Expert på barnomsorg: Kvinnor görs beroende av sina män

4.6.2018 - 07.00 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Nära och stabil dagvård

Det är brist på dagvårdsplatser på svenska i Helsingfors, särskilt i vissa områden. Det kan leda till att svenskan väljs bort.
11.5.2018 - 15.50

Dagvården oroade i riksdagen – "Varför inte begränsa barngruppernas storlek?"

26.4.2018 - 17.50

"Satsa på mindre grupper på dagis i stället"

23.4.2018 - 18.35

Dagisbuss åt alla, ropen skalla!

23.4.2018 - 06.10

Privata daghemsföretag växer så det knakar: Touhula niodubblade antalet barn på fem år

20.4.2018 - 16.55

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar i Helsingfors

17.4.2018 - 11.52

Insändare: Stäng inte Herrgårdsforsens svenska daghem

Svensk dagvård innebär personal med svenska som modersmål och en helt svensk administration. Endast så uppstår en svenskspråkig miljö, ett svenskt rum.
28.3.2018 - 05.55

Brist på personal stänger daghemsgrupp i Vanda

19.3.2018 - 17.22

"En magister som är ensam med tjugo barn åstadkommer inga mirakel"

8.2.2018 - 10.50

Fars dag blir könsneutral på daghem i Helsingfors

2.11.2017 - 08.52

Susanna Ginman

Ledare: Inte bra för barnen

Det är fint att regeringen satsar på att åtminstone i efterhand utreda konsekvenserna av sina beslut. Bedömningen på förhand brister ju ofta. En utredning om dagvårdssparandet visar att det inte gagnar barnen.
1.4.2017 - 21.00

Bakgrund: Småbarnspedagogiken ger verktyg att se dagvården nyanserat

Småbarnspedagogiken har genomgått stora förändringar de senaste åren. Vi kan tala om den mest betydelsefulla reformen i Finland sedan den lagstadgade dagvården stiftades 1973, men samtidigt som reformen ställer stora krav på personalen skär politikerna i småbarnspedagogikens verksamhetsbetingelser.
12.3.2017 - 05.53

HS: Regeringen sparar inte på dagis

11.3.2017 - 09.02