Dyra daghem tvingar Londons mammor ut ur arbetslivet

Rekordmånga mammor lämnar arbetslivet i London. Skillnaden mellan hur många män och kvinnor i fyrtioårsåldern som jobbar i den brittiska huvudstaden är större än i de flesta andra EU-länder. Orsaken är den extremt dyra barnomsorgen. HBL har träffat tre mammor som kämpar med att få ihop livspusslet.
4.6.2018 - 07.00 Premium

Expert på barnomsorg: Kvinnor görs beroende av sina män

I Storbritannien ska mammorna, inte staten, ta hand om barnen. Vi har samma konversationer om hemmamammor som vi hade för femtio år sedan, säger Charlotte Faircloth, expert på föräldraskap. Har du inte råd att betala för barnomsorgen är det ditt problem.
4.6.2018 - 07.00 Premium

Susanna Ginman

Ledare: Nära och stabil dagvård

Det är brist på dagvårdsplatser på svenska i Helsingfors, särskilt i vissa områden. Det kan leda till att svenskan väljs bort.
11.5.2018 - 15.50

Dagvården oroade i riksdagen – "Varför inte begränsa barngruppernas storlek?"

Lagförslaget om vilken utbildning som i framtiden ska krävas inom dagvården fick oppositionen att undra varför regeringen samtidigt tillåter större dagisgrupper.
26.4.2018 - 18.05

"Satsa på mindre grupper på dagis i stället"

Då en stor del av dagvårdspersonalen i Nyland marscherar ut på onsdag klockan 12-18 blottar det konflikt kring regeringens förslag om att allt fler i personalen ska ha universitetsutbildning. "Hur kan man motsätta sig det", frågar lärarfacket OAJ. Silja Paavola vid vårdarfacket Super förklarar varför protesterna fortsätter.
23.4.2018 - 18.37

Dagisbuss åt alla, ropen skalla!

Det är ständig brist på dagvårdsplatser i Helsingfors. I Hannu Oskalas (Gröna) kreativa förslag är bussen ändå bara ett komplement.
23.4.2018 - 06.10

Privata daghemsföretag växer så det knakar: Touhula niodubblade antalet barn på fem år

Kommunalt – eller Touhula, Norlandia, Pilke... Föräldrar ställs inför ett tufft val då det är dags att välja daghem. Privata daghem som marknadsför sig med aktivitet, konst eller natur är populära. – Vi har växt otroligt mycket och bygger nya daghem hela tiden, säger Elina Lehtonen på daghemsföretaget Norlandia.
20.4.2018 - 17.00

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar i Helsingfors

Helsingfors börjar erbjuda femåringar avgiftsfri småbarnspedagogik fyra timmar om dagen. Fostrans- och utbildningsnämnden slog fast de nya avgifterna vid sitt möte på tisdagen.
17.4.2018 - 18.24

Insändare: Stäng inte Herrgårdsforsens svenska daghem

Svensk dagvård innebär personal med svenska som modersmål och en helt svensk administration. Endast så uppstår en svenskspråkig miljö, ett svenskt rum.
28.3.2018 - 05.55

Brist på personal stänger daghemsgrupp i Vanda

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på måndag kväll att stänga den svenskspråkiga daghemsgruppen Lupinerna i Kartanonkosken päiväkoti i Herrgårdsforsen i Vanda från och med hösten.
19.3.2018 - 17.39

"En magister som är ensam med tjugo barn åstadkommer inga mirakel"

Vårdfacket Supers ordförande Silja Paavola skjuter ner förslaget till ny lag om småbarnspedagogik.
8.2.2018 - 10.54

Fars dag blir könsneutral på daghem i Helsingfors

En del daghem i Helsingfors slopar fars dagen. I stället kommer man att fira närståendedag.
2.11.2017 - 08.52

Susanna Ginman

Ledare: Inte bra för barnen

Det är fint att regeringen satsar på att åtminstone i efterhand utreda konsekvenserna av sina beslut. Bedömningen på förhand brister ju ofta. En utredning om dagvårdssparandet visar att det inte gagnar barnen.
1.4.2017 - 21.00

Bakgrund: Småbarnspedagogiken ger verktyg att se dagvården nyanserat

Småbarnspedagogiken har genomgått stora förändringar de senaste åren. Vi kan tala om den mest betydelsefulla reformen i Finland sedan den lagstadgade dagvården stiftades 1973, men samtidigt som reformen ställer stora krav på personalen skär politikerna i småbarnspedagogikens verksamhetsbetingelser.
12.3.2017 - 05.53

HS: Regeringen sparar inte på dagis

11.3.2017 - 09.06

Insändare: Tidiga insatser för lyckad skolgång ger stor utdelning

Småbarnsfostran och dagvård har också en viktig roll i att främja integrering och förebygga marginalisering.
10.3.2017 - 05.55

Dagvårdsavgifterna i Esbo förnyas med kort varsel

Från och med den första mars kompenseras inte frånvarodagar längre i dagvården i Esbo. Också andra justeringar har gjorts i dagvårdsavgifterna.
28.2.2017 - 17.43

Konstfostran i dagis blev fall för JO

Avgiftsbelagd hobbyverksamhet i daghem är diskriminerande mot barn som inte kan delta. Det anser en förälder i Esbo som lämnat in klagomål. I många privata daghem är hobbyer med avgift vardag.
5.12.2016 - 05.45

Berghällfamiljer får lång väg till dagis

Tre-fyra timmar på tåg, buss och metro varje dag och långa dagar på dagis. Det är vad en del Berghällfamiljer är tvungna att räkna med om de vill ha barnet på stadens dagis, på svenska.
30.11.2016 - 06.10

Lännen Media: Familjeledighetsreformen kostar över en halv miljard

24.11.2016 - 07.08