daghem
»

Byggentreprenör i konkurs - daghem i Esbo utan tak

Esbo stad skulle bygga finskspråkiga daghem i Mattby och Södrik. När byggbolaget i våras gick i konkurs måste staden omfördela resurser inom ramen för ett tioårigt investeringsprogram.
11.9.2019 - 16.48 Premium

Nina Nyman

I dag: Det viktiga föräldraarbetet

Wilma underlättar informationsbiten, men kan lätt bli en tidstjuv för pedagogerna och kan inte ersätta riktiga möten.
18.8.2019 - 06.05 Premium

Fredriksbergs verkstadsområde kan få tvåspråkigt dagis

Helsingfors stad utreder möjligheterna att placera ett nytt daghem i den byggnad som uppförs på Maskinverkstadsgränden på Fredriksbergs gamla verkstadsområde.
9.8.2019 - 18.19

Brist på daghemsplatser gör att mammor i huvudstadsregionen skjuter upp sin återkomst till arbetslivet

I Helsingfors skjuter mera än en fjärdedel av mammorna upp karriären på grund av brist på daghemsplatser.
11.7.2019 - 08.00

Insändare: Personalen på dagis flyr fältet och vi förstår dem

Vi kräver en rejäl löneförhöjning så att barnträdgårdsläraryrket blir ett relevant mål i karriären och lockar finsk- såväl som svenskspråkiga att söka jobben.
28.6.2019 - 06.01

Insändare: För höga krav på daghemmens lokaler

Det var i stor förundran och ilska som vi läste nyheterna om att svenskspråkiga daghem i Helsingfors kan tvingas stänga på grund av personalbrist.
19.6.2019 - 05.50

Inget svenskspråkigt daghem stängs i Helsingfors

Trots brist på personal i Helsingfors svenskspråkiga daghem hotas inget av stängning. Det är inte heller aktuellt att tillfälligt anställa finskspråkig personal som en tillfällig lösning.
17.6.2019 - 18.54 Premium

Akut brist på svensk dagispersonal i Helsingfors – daghem kan tvingas stänga

14.6.2019 - 16.21 Premium

Efter Ankdammen-härvan: Helsingfors stad polisanmäler sig själv om brister i byggloven

Helsingfors stad polisanmäler sig själv för brister i över trettio daghems bygglov.
24.5.2019 - 16.04

Insändare: Månsas lekskola hotas av stängning

Helsingfors stad har erbjudit platser för lekskolebarnen på närliggande Daghemmet Stigen, som redan nu kämpar med för litet personal och för stort antal barn.
18.5.2019 - 05.50

Två timmars resa till daghemmet för Helsingforsfamilj – bristen på platser är speciellt stor i år

Den daghemsplats som Linda Grönqvists familj har blivit erbjuden till hösten innebär en resa på två timmar i kollektivtrafik eller en timme med bil – och det enbart den ena vägen. – Situationen är väldigt krävande i alla områden i Helsingfors i år, säger chefen för småbarnspedagogik Jenni Tirronen.
8.5.2019 - 06.00 Premium

Barnskötare nöp flicka på svenskt daghem i Esbo – dömdes för misshandel

Pappan upptäckte blåmärket på flickans axel. Västra Nylands tingsrätt har dömt en barnskötare på ett svenskt gruppfamiljedaghem i Esbo för misshandel.
29.4.2019 - 15.26

Ankdammens ena daghem i Rödbergen måste stängas

Daghemmet Ankdammen på Båtsmansgatan 12 i Rödbergen ska stängas 1 juli, om bristerna inte åtgärdats. Det har Helsingfors stad beslutat.
1.3.2019 - 17.48 Premium

Helsingfors stad: Två till av Ankdammens daghem hotas av stängning

I en utredning som Helsingfors stad gjort framkommer det att ett flertal av stadens daghem saknar tillräckliga tillstånd för sina verksamhetslokaler.
22.2.2019 - 21.57

Barnträdgårdslärare vittnar om farliga situationer: "Arbetet handlar mer om att släcka bränder"

En av tre barnträdgårdslärare bevittnar farliga situationer på dagis varje vecka eller oftare. De främsta orsakerna uppges vara brist på tid och resurser, visar en färsk enkät.
14.2.2019 - 13.06 Premium

Insändare: Hur är det möjligt, Helsingfors?

Hur är det möjligt att Helsingfors stad med noll varsel vräker barn från ett daghem (Ankdammen på Drumsö) med motiveringen att lokalerna är olämpliga och ligger på ett industriområde?
11.2.2019 - 05.48

Daghemmet Ankdammen tvingas stänga lokal på Drumsö

Daghemmet Ankdammens brandsäkerhetslösningar uppfyller inte gällande krav och brandsäkerhetsutredningen är delvis ogjord, enligt stadsmiljönämnden.
18.1.2019 - 19.01

Pekplattan skapade stressfri julfest på Esbodagis

På traditionella dagisjulfester brukar barnen uppträda som lucia, stjärngossar och tomtar. Det här upplever en del barn som lite för spännande. I år prövade Kongsbergs daghem i Esbo på ett nytt koncept, med digitaliserat program.
20.12.2018 - 21.01 Premium

Forskning: Barn på dagis klarar sig bättre i skola och arbetsliv

Barn som börjat tidigt på dagis klarar sig i snitt bättre i såväl språk som matte, visar en norsk studie. På lång sikt klarar sig barn som gått på dagis också bättre i utbildning och arbetsliv, visar den norska forskningen.
26.10.2018 - 09.28

Matsäck och bjudlunch i skolor och daghem – så påverkar strejken

Egen matsäck, smörgåsar, lunch som vanligt – eller sådan som utomstående donerar. Den politiska strejken påverkar daghem och skolor på olika sätt. Alla gillar inte att också privata företag har kommit till undsättning.
22.10.2018 - 19.00