"Kraften att ändra på någonting" – Claes Andersson gjorde sin mest betydande insats som poet

HBL:s litteraturredaktör Pia Ingström minns den bortgångne Claes Anderssons prosaförfattarskap och hans gärning som psykiatrisk läkare och reformator. Litteraturvetaren och kritikern Michel Ekman analyserar hans långa och rika bana som poet.
24.7.2019 - 15.15 Premium

Claes Andersson har gått bort

Den finlandssvenska författaren, psykiatrikern och politikern Claes Andersson har gått bort.
24.7.2019 - 09.55