Ministerium delade ut miljonstöd till förnybar energi – projekt i Nordsjö fick störst anslag

2.1.2020 - 14.29

Christina Gestrin

Söndagsanalys: Den kolneutrala framtiden närmar sig

"Människorna tilldelas personliga kolbudgetar och koldioxidavtrycket registreras då man köper varor och mat. Den artificiella intelligensen och robotiseringen har inte tagit över, eftersom en sådan förändring blev för dyr för samhället."
22.9.2019 - 06.50 Premium

Nu får konsumtionshetsen under Black Friday en detox-utmanare i Finland

21.9.2019 - 20.00

Stadsraffinaderi ska göra biobränsle och plast av överskottsmaterial

8.6.2019 - 13.40 Premium

Mari Pantsar: Framtidens affärsidéer kan inte bygga på maximal försäljning

6.6.2019 - 20.17 Premium

Bioraffinaderi löser algproblemet i Östersjön – blågröna alger förvandlas till blågrönt guld

28.5.2019 - 06.29 Premium

FN:s förra klimatchef vill sätta pris på utsläpp: "Företag som inte lyckas anpassa sig till den nya världen kommer att gå under"

13.5.2019 - 07.03 Premium

Plastskräp ur världshaven kan bli högklassig råvara – vd har stora förväntningar på kemisk återvinning

22.4.2019 - 16.03 Premium

Beväringars kiss tas till vara för att bli gödsel

8.4.2019 - 11.50

Max Mickelsson

I dag: Ekonomi – lineär och cirkulär

Jag tror det finns en stor kunskapshunger och motivation bland de unga när det gäller cirkulär ekonomi.
10.2.2019 - 06.05 Premium

Långt till närmaste sopkärl gör att folk inte orkar plastsortera

2.2.2019 - 13.54 Premium

Nordisk cirkulär ekonomi: finska brödsmulor blir bioetanol i Sverige

3.11.2018 - 10.58

Plastpolitiken kräver mycket av konsumenten – lagstiftaren lovar fler sopkärl

16.10.2018 - 16.32

Insändare: Vi borde ta lärdom av äldre tiders markanvändning

I dag strävar vi efter att skapa en cirkulär ekonomi där materialen strömmar i ett slutet kretslopp och inte rör sig enkelriktat från gruva till avstjälpningsplats. Om vi vill sluta använda Östersjön som avstjälpningsplats för näringsämnen borde vi ta lärdom av äldre tiders markanvändningssystem.
25.7.2018 - 05.50

Forskningsrapport: Lättare nå klimatmålen i avfallsfritt samhälle

5.6.2018 - 05.00

Ny uppfinning från ÅA – Reaktorsystem som tillverkar bensin ur socker

22.5.2018 - 12.56

"Norden ska bli bäst på att återvinna plast"

24.4.2018 - 10.24

Jan-Erik Andelin

Ledare: Sopor och gröna skogar

Sedan antikens dagar har soptippen varit ett hygienproblem. Nu blir den en mindre guldgruva.
2.2.2018 - 21.00

Sitra prisbelönas som världsbäst på cirkulär ekonomi

23.1.2018 - 01.00

Sopor ska bli för värdefulla för att brännas

15.1.2018 - 14.02