Nytt åtgärdsprogram ska rädda den finska exporten

26.9.2020 - 12.25

Centralhandelskammaren: Finland kan bli på efterkälke när flyg- och sjötrafiken öppnar upp – resande i närområdet naturligt första steg

7.6.2020 - 16.05

Var tredje företagare upplever att risken för konkurs har ökat märkbart

18.3.2020 - 05.28

Endast vart sjätte börsnoterat bolag har minst 30 procent kvinnor i styrelsen

8.3.2020 - 13.20

Centralhandelskammaren prisar det finska EU-ordförandeskapet

27.12.2019 - 10.19

Centralhandelskammaren: Utmaningar på arbetsmarknaden sänker konkurrenskraften

3.12.2019 - 17.00

Brexit kommer påverka affärsverksamheten, tror en fjärdedel av företagen

16.10.2019 - 08.02

Rinne: "Världsförbättrarna" är framtidens vinnare – också ekonomiskt

9.10.2019 - 17.37

Sysselsättningen ökar inte längre

20.8.2019 - 11.26

Centralhandelskammaren: Sämre förväntningar på den globala ekonomin bådar inte gott för Finland

13.8.2019 - 21.43

Centralhandelskammaren efterlyser fler invandrare

23.5.2019 - 15.35

Centralhandelskammaren: Finlands ekonomi skulle inte klara av en ny recession

8.4.2019 - 08.00

Hon är börsens mäktigaste finlandssvenska kvinna

20.11.2018 - 09.59

Svenska Yle: Centralhandelskammaren kritisk till ny ombudsman för livsmedelsmarknaden

17.8.2018 - 13.25

Glastaket bromsar kvinnornas karriär

16.11.2016 - 12.20

Centralhandelskammaren: USA överger knappast EU som handelspartner

8.11.2016 - 12.34

Rekordmånga kvinnor i bolagsstyrelserna – var fjärde är kvinna

11.5.2016 - 07.22

Splittrat EU ger renässans för nordiskt samarbete

21.2.2016 - 06.50