Centralhandelskammaren: Sämre förväntningar på den globala ekonomin bådar inte gott för Finland

Enligt en rapport är förväntningarna på den globala ekonomin lika låga som 2011.
13.8.2019 - 21.43

Centralhandelskammaren efterlyser fler invandrare

Centralhandelskammaren anser att det behövs mer kunnig utländsk arbetskraft för att trygga behoven på den finska arbetsmarknaden.
23.5.2019 - 15.35

Centralhandelskammaren: Finlands ekonomi skulle inte klara av en ny recession

Reformer för att öka sysselsättningen är politiskt tunga, men nödvändiga enligt Centralhandelskammarens ledande ekonom Mauri Kotamäki.
8.4.2019 - 08.00

Hon är börsens mäktigaste finlandssvenska kvinna

Kvinnorna i börsbolagens styrelser blir fler hela tiden. Inka Mero och Jannica Fagerholm hör till Finlands kvinnliga styrelse-elit. Allt fler börsföretag har också kvinnor i ledningsgruppen.
20.11.2018 - 09.59

Svenska Yle: Centralhandelskammaren kritisk till ny ombudsman för livsmedelsmarknaden

Enligt Centralhandelskammarens ordförande behöver Finland inte en särskild livsmedelsmarknadsombudsman eftersom Centralhandelskammarens opinionsnämnd för god affärssed redan motverkar och förebygger orättvisor i avtalen mellan lantbruksproducenterna och uppköparna, rapporterar Svenska Yle.
17.8.2018 - 13.25

Glastaket bromsar kvinnornas karriär

Kvinnornas andel i de finländska börsbolagens styrelser växer inte i samma takt som för drygt tio år sedan, framgår det av en undersökning som Centralhandelskammaren har gjort.
16.11.2016 - 12.20

Centralhandelskammaren: USA överger knappast EU som handelspartner

8.11.2016 - 12.34

Rekordmånga kvinnor i bolagsstyrelserna – var fjärde är kvinna

11.5.2016 - 07.22

Splittrat EU ger renässans för nordiskt samarbete

21.2.2016 - 06.50